در حال نمایش 21 نتیجه

نمایش 9 24 36

DC کمپرسور هوا پره ای روتاری بدون روغن GARDNER DENVER THOMAS

برند: GARDNER DENVER THOMAS max. 1.6 l/min (0.06 cfm), max. 0.28 bar | G01 series    
 • Applications: bulk liquid, discharge, for chemical applications, industrial

 • Applications: for medical applications

 • Applications: industrial

 • Lubrication: lubricated

 • Lubrication: oil-free

 • Other characteristics: compact

 • Other characteristics: DC, compact

 • Portability: stationary

 • Technology: rotary vane

 • Type: air

 

کمپرسور گاز روتاری ون (پره ای چرخشی ) روغنکاری شده MAPRO International S.p.A

 • برند: MAPRO International S.p.A
 • Applications: industrial

 • Lubrication: lubricated

 • Portability: fixed

 • Portability: stationary

 • Technology: rotary vane

 • Type: air

 • Type: gas

   

کمپرسور هوا پره ای روتاری بدون روغن BECKER

برند: BECKER   max. 9.5 m³/h | DT 4.2 - DT 4.8    
 • Applications: industrial

 • Lubrication: oil-free

 • Other characteristics: heavy-duty, compact

 • Portability: stationary

 • Technology: rotary vane

 • Type: air

   

کمپرسور هوا پره ای روتاری بدون روغن EMMECOM SRL

برند: EMMECOM SRL

16 - 140 m³/h, 1 - 1.5 bar | DR K series

 
 • Applications: industrial

 • Lubrication: oil-free

 • Portability: stationary

 • Technology: rotary vane

 • Type: air

   

کمپرسور هوا پره ای روتاری بدون روغن Hpe Technology

برند: Hpe Technology

4.2 - 40 m³/h | DT series

 
 • Applications: industrial

 • Lubrication: oil-free

 • Portability: stationary

 • Technology: rotary vane

 • Type: air

   

کمپرسور هوا پره ای روتاری بدون روغن برای کاربردهای شیمیایی GARDNER DENVER

برند:  GARDNER DENVER   max. 117 m³/h, 2.5 bar | GD150 series    
 • Applications: for chemical applications, industrial

 • Lubrication: oil-free

 • Portability: stationary

 • Technology: rotary vane

 • Type: air

   

کمپرسور هوا پره ای روتاری بدون روغن ثابت Dekker Vacuum Technologies

برند: Dekker Vacuum Technologies
max. 95 CFM, max. 3 400 RPM | RCD series    
 • Applications: industrial

 • Lubrication: oil-free

 • Other characteristics: heavy-duty, compact

 • Portability: stationary

 • Technology: rotary vane

 • Type: air

   

کمپرسور هوا پره ای روتاری بدون روغن ثابت Elmo Rietschle

برند: Elmo Rietschle

58 - 88 m³/h | V-DTA

 
 • Applications: industrial

 • Lubrication: dry

 • Lubrication: lubricated

 • Portability: stationary

 • Technology: rotary vane

 • Type: air

 

کمپرسور هوا پره ای روتاری بدون روغن ثابت MIL’S

برند: MIL'S   max. 115 m3/h, max. 1 bar | ARICA P series    
 • Applications: industrial

 • Lubrication: oil-free

 • Other characteristics: compact, low-pressure

 • Portability: stationary

 • Technology: rotary vane

 • Type: air

 

کمپرسور هوا پره ای روتاری بدون روغن ثابت VACUUMATTEIS

برند: VACUUMATTEIS
DBSC 140    
 • Applications: industrial

 • Lubrication: oil-free

 • Portability: stationary

 • Technology: rotary vane

 • Type: air

 

کمپرسور هوا پره ای روتاری بدون روغن صنعتی PRC

 • برند: PRC
 • Applications: industrial

 • Lubrication: lubricated

 • Lubrication: oil-free

 • Portability: stationary

 • Technology: rotary vane

 • Type: ai

کمپرسور هوا پره ای روتاری بدون روغن مایع حجیم INGERSOLL RAND

برند: INGERSOLL RAND

198 m³/h, 2.5 barg | SV120, GHH RAND

 
 • Applications: bulk liquid, discharge, for chemical applications, industrial

 • Applications: industrial

 • Lubrication: lubricated

 • Lubrication: oil-free

 • Other characteristics: compact

 • Portability: stationary

 • Technology: rotary vane

 • Type: air

 

کمپرسور هوا پره ای روتاری ثابت درایو مستقیم KTC Srl

برند: KTC Srl
COMPACK 2 BUS    
 • Applications: industrial

 • Lubrication: dry

 • Other characteristics: direct-drive, with tank

 • Other characteristics: low-noise

 • Portability: stationary

 • Technology: rotary vane

 • Type: air

   

کمپرسور هوا پره ای روتاری روغنکاری BGS GENERAL SRL

برند:  BGS GENERAL SRL

6.7 - 7.1 m³/h, 0.5 - 1 bar | 7 C

 
 • Applications: for medical applications

 • Applications: industrial

 • Lubrication: lubricated

 • Lubrication: oil-free

 • Other characteristics: compact

 • Other characteristics: DC, compact

 • Portability: stationary

 • Technology: rotary vane

 • Type: air

 

کمپرسور هوا پره ای روتاری روغنکاری FAPMO

برند: FAPMO
R    
 • Applications: industrial

 • Lubrication: lubricated

 • Portability: stationary

 • Technology: rotary vane

 • Type: air

 

کمپرسور هوا پره ای روتاری روغنکاری ثابت Factair

برند: Factair
max. 10.5 l/s | VO2P, VO4D series    
 • Applications: industrial

 • Lubrication: lubricated

 • Lubrication: oil-free

 • Portability: stationary

 • Technology: rotary vane

 • Type: a

 

کمپرسور هوا پره ای روتاری روغنکاری ثابت MAPNER

برند: MAPNER
max. 3 bar, 6 100 m3/h | R, RS series
 • Applications: industrial

 • Lubrication: lubricated

 • Lubrication: oil-free

 • Other characteristics: single-stage

 • Portability: stationary

 • Technology: rotary vane

 • Type: air

 

کمپرسور هوا پره ای روتاری روغنکاری ثابت MATTEI

برند: MATTEI
 BLADE SE
 • Applications: industrial

 • Lubrication: lubricated

 • Other characteristics: compact, tank-mounted

 • Other characteristics: diesel-powered

 • Portability: mobile

 • Portability: stationary

 • Technology: rotary vane

 • Technology: screw

 • Type: air

 

کمپرسور هوا پره ای روتاری روغنکاری ثابت Pneumofore

برند: Pneumofore

67 - 2 037 m³/h, 2.5 - 10 bar | A.4 series

 
 • Applications: industrial

 • Lubrication: lubricated

 • Lubrication: oil-free

 • Other characteristics: cooled

 • Portability: stationary

 • Technology: rotary vane

 • Type: air

کمپرسورهوای تنفسی پره ای روتاری روغنکاری شده توسط روغن متحرک Air Systems International

 برند: Air Systems International
max. 110 psi | Comp-3â„¢ series    
 • Applications: industrial

 • Lubrication: oil-lubricated

 • Portability: mobile

 • Technology: rotary vane

 • Type: breathing air