نمایش دادن همه 17 نتیجه

نمایش 9 24 36

کمپرسور تبرید هرماتیک (غیرقابل نفوذ) اسکرول تهویه کننده هوا برای یخچال های صنعتی ثابت DALIAN SANYO COMPRESSORS

برند: DALIAN SANYO COMPRESSORS

- 10 °C ... + 12 °C, 380 V | LCU-S HMPJ series

     
 • Configuration: hermetic

 • Configuration: semi-hermetic

 • Other characteristics: for industrial refrigeration, stationary

 • Other characteristics: stationary

 • Technology: piston

 • Technology: scroll

 

کمپرسور تبرید هرماتیک (غیرقابل نفوذ) پیچیشی صنعتی FUSHENG INDUSTRIAL

برند: FUSHENG INDUSTRIAL   BSR series    
 • Configuration: hermetic

 • Configuration: semi-hermetic

 • Other characteristics: flameproof

 • Other characteristics: industrial

 • Technology: piston

 • Technology: screw

 

کمپرسور تبرید هرماتیک (غیرقابل نفوذ) پیستونی با سرعت متغیر TERMOTEK GMBH

برند: TERMOTEK GMBH

12 - 48 V | ASPEN

 
 • Configuration: hermetic

 • Other characteristics: for industrial refrigeration

 • Other characteristics: variable-speed

 • Technology: piston

 • Technology: screw

   

کمپرسور تبرید هرماتیک (غیرقابل نفوذ) پیستونی صنعتی BITZER

برند: BITZER

0.37 - 74 kW    
 • Configuration: hermetic

 • Configuration: open

 • Configuration: semi-hermetic

 • Other characteristics: industrial

 • Other characteristics: variable-speed

 • Technology: piston

 

کمپرسور تبرید هرماتیک (غیرقابل نفوذ) پیستونی صنعتی EMBRACO

برند: EMBRACO

max. 1 260 Btu/h | EG series    
 • Configuration: hermetic

 • Configuration: semi-hermetic

 • Other characteristics: industrial

 • Other characteristics: single-stage

 • Technology: piston

   

کمپرسور تبرید هرماتیک (غیرقابل نفوذ) پیستونی صنعتی TECUMSEH

برند:  TECUMSEH   AE series    
 • Configuration: hermetic

 • Other characteristics: for industrial refrigeration

 • Other characteristics: industrial

 • Other characteristics: variable-speed

 • Technology: piston

 • Technology: screw

 

کمپرسور تبرید هرماتیک (غیرقابل نفوذ) صنعتی FONTECK INDUSTRIES

برند: FONTECK INDUSTRIES   HCDB      
 • Configuration: hermetic

 • Other characteristics: flameproof

 • Other characteristics: industrial

 • Technology: piston

   

کمپرسور تبریدی پیچشی برای صنایع برودتی FRICK BY JOHNSON CONTROLS

برند: FRICK BY JOHNSON CONTROLS

SmartPacâ„¢    
 • Configuration: semi-hermetic

 • Other characteristics: for industrial refrigeration

 • Other characteristics: sub-critical

 • Technology: screw

 

کمپرسور تبریدی نیمه بسته پیستونی ثابت FRASCOLD

برند: FRASCOLD

0.5 HP, max. 4.74 m³/h | A05-4Y    
 • Configuration: semi-hermetic

 • Other characteristics: stationary

 • Technology: piston

   

کمپرسور تبریدی نیمه بسته پیستونی ثابتدو مرحله ای CARLYLE COMPRESSORS

برند: CARLYLE COMPRESSORS

06CC series    
 • Configuration: semi-hermetic

 • Other characteristics: for industrial refrigeration

 • Other characteristics: stationary, two-stage

 • Technology: piston

 • Technology: screw

   

کمپرسور تبریدی نیمه بسته پیستونی صنعتی OFFICINE MARIO DORIN SPA

برند:  OFFICINE MARIO DORIN SPA   H series    
 • Configuration: hermetic

 • Configuration: semi-hermetic

 • Other characteristics: industrial

 • Other characteristics: two-stage, industrial

 • Technology: piston

 • Technology: screw

 • Technology: scroll