نمایش دادن همه 20 نتیجه

نمایش 9 24 36

ایستگاه وکیوم روغن کاری شدهبرای شبکه بیمارستانی پزشکی ATLAS COPCO COMPRESSORS

برند:ATLAS COPCO COMPRESSORS
mVAC
 • Applications: for compressed air networks

 • Applications: for hospital networks, medical

 • Applications: for medical applications, for air

 • Configuration: lubricated

 • Media: for compressed air

 • Technology: absolute

 

ایستگاه وکیوم روغن کاری شدهبرای شبکه بیمارستانی پزشکی ATLAS COPCO COMPRESSORS

برند:ATLAS COPCO COMPRESSORS mVAC    
 • Applications: for compressed air networks

 • Applications: for hospital networks, medical

 • Applications: for medical applications, for air

 • Configuration: lubricated

 • Media: for compressed air

 • Technology: absolute

 

پمپ پلانجری قطع دمش CO2 استیل ضد زنگ CAT PUMPSÂ

برند:CAT PUMPSÂ 0.13 - 240 gpm, 100 - 10 000 psi  
 • Applications: blow-off

 • Material: stainless steel

 • Media: gas (CO2)

 • Other characteristics: triplex, corrosion-proof

 • Type: plunger

   

پمپ پلانجری قطع دمش CO2 استیل ضد زنگ CAT PUMPS®

برند:CAT PUMPS®   0.13 - 240 gpm, 100 - 10 000 psi    
 • Applications: blow-off

 • Material: stainless steel

 • Media: gas (CO2)

 • Other characteristics: triplex, corrosion-proof

 • Type: plunger

 

پمپ وکیوم اسکرال (حلزونی) تک مرحله ای خشک صنعتی EDWARDS

برند:EDWARDS XDS35i series    
 • Applications: industrial

 • Configuration: with piston pump, with booster

 • Lubrication: dry

 • Number of stages: single-stage

 • Other characteristics: compact

 • Technology: scroll

   

پمپ وکیوم اسکرال (حلزونی) تک مرحله ای خشک صنعتی EDWARDS

برند:EDWARDS XDS35i series    
 • Applications: industrial

 • Configuration: with piston pump, with booster

 • Lubrication: dry

 • Number of stages: single-stage

 • Other characteristics: compact

 • Technology: scroll

   

پمپ وکیوم پره ای دوارتک مرحله بدون روغن صنعتی GAST

برند:GAST 1531 series      
 • Applications: dewatering, handling

 • Applications: industrial, laboratory, medical

 • Lubrication: oil-free

 • Media: for liquids

 • Number of stages: single-stage

 • Other characteristics: compact, high-flow, air compressor

 • Technology: rotary vane

 • Type: centrifugal

 

پمپ وکیوم پره ای دوارتک مرحله خشک صنعتی BECKER

برند: BECKER max. 9.3 m³/h | VT 4.2 - VT 4.8    
 • Applications: industrial

 • Lubrication: dry

 • Lubrication: lubricated

 • Number of stages: single-stage

 • Other characteristics: direct-drive

 • Technology: liquid ring

 • Technology: rotary vane

 

پمپ وکیوم پره ای دوارتک مرحله خشک صنعتی BECKER

برند:BECKER max. 9.3 m³/h | VT 4.2 - VT 4.8  
 • Applications: industrial

 • Lubrication: dry

 • Lubrication: lubricated

 • Number of stages: single-stage

 • Other characteristics: direct-drive

 • Technology: liquid ring

 • Technology: rotary vane

 

پمپ وکیوم پره ای دوارتک مرحلهبدون روغن صنعتی GAST

برند:GAST   1531 series      
 • Applications:dewatering, handling

 • Applications: industrial, laboratory, medical

 • Lubrication: oil-free

 • Media: for liquids

 • Number of stages: single-stage

 • Other characteristics: compact, high-flow, air compressor

 • Technology: rotary vane

 • Type: centrifugal

 

پمپ وکیوم غشایی تک مرحله ای روغنکاری شده صنعتی DROPSA SPA

برند:DROPSA SPA  
 • Applications: industrial

 • Applications: laboratory, industrial

 • Applications: metering

 • Domain: for hygienic applications

 • Lubrication: lubricated

 • Number of stages: single-stage

 • Technology: diaphragm

 • Type: positive-displacement, diaphragm

 

پمپ وکیوم غشایی تک مرحله ای روغنکاری شده صنعتی DROPSA SPA

برند:DROPSA SPA    
 • Applications: industrial

 • Applications: laboratory, industrial

 • Applications: metering

 • Domain: for hygienic applications

 • Lubrication: lubricated

 • Number of stages: single-stage

 • Technology: diaphragm

 • Type: positive-displacement, diaphragm

   

پمپ وکیوم ونتوریتک مرحلهروغن کاری شده صنعتی PIAB

برند:PIAB

  10 - 180 Nl/min | P3010 series

 • Applications:industrial

 • Lubrication: lubricated

 • Number of stages: single-stage

 • Technology:  Venturi

 

پمپ وکیوم ونتوریتک مرحلهروغن کاری شدهصنعتی PIAB

برند:PIAB 10 - 180 Nl/min | P3010 series      
 • Applications: industrial

 • Lubrication: lubricated

 • Number of stages: single-stage

 • Technology: Venturi

پمپ وکیوم ونتوریتک مرحلهروغن کاری شدهکالیبراسیون BEAMEX

برند:BEAMEX   PGV    
 • Applications:calibration, industrial

 • Applications: industrial

 • Configuration: dry

 • Lubrication: dry

 • Lubrication: lubricated

 • Number of stages: single-stage

 • Technology: rotary vane

 • Technology: Venturi

 

پمپ وکیوم ونتوریتک مرحلهروغن کاری شدهکالیبراسیون BEAMEX

برند:BEAMEX PGV    
 • Applications: calibration, industrial

 • Applications: industrial

 • Configuration: dry

 • Lubrication: dry

 • Lubrication: lubricated

 • Number of stages: single-stage

 • Technology: rotary vane

 • Technology: Venturi

 

واحد وکیوم روغن کاری شده صنعتی GARDNER DENVER

برند:GARDNER DENVE

5 - 10 hp, max. 198 cfm | A series

 • Applications: industrial

 • Configuration: lubricated

 • Lubrication: dry

 • Number of stages: single-stage

 • Technology: scroll

 

واحد وکیوم روغن کاری شدهصنعتی GARDNER DENVER

برند:GARDNER DENVER 5 - 10 hp, max. 198 cfm | A series    
 • Applications: industrial

 • Configuration: lubricated

 • Lubrication: dry

 • Number of stages: single-stage

 • Technology: scroll