نمایش دادن همه 19 نتیجه

نمایش 9 24 36

تخلیه گاز غیرقابل تغلیظ Grasso

برند: Grasso
 • Medium: non-condensable gas
 • Operational mod: eautomatic
 • Type: electronic
 • Other characteristics: for refrigeration
 • Operating temperature : 45 °C (113 °F)

تخلیه میعانات Aircomp

برند: Aircomp
 • Medium: condensate
 • Operational mode: automatic
 • Type: float
 • Operating pressure : Min.: 2 bar (29 psi) Max.: 10 bar (145 psi)

تخلیه میعانات ELGi

برند: ELGi
 • Medium: condensate, air
 • Operational mode: automatic
 • Type: electronic
 • Other characteristics: zero-loss, compact
 • Operating pressure : Min.: 0 bar (0 psi) Max.: 16 bar (232 psi)

تخلیه میعانات METAL SCAL ND

برند: METAL
 • Medium: condensate
 • Operational mode: automatic
 • Type: float
 • Operating pressure : Min.: 0 bar (0 psi) Max.: 10 bar (145 psi)
 • Operating temperature : Min.: -10 °C (14 °F) Max.: 50 °C (122 °F)

تخلیه میعانات سری BEKO BEKOMAT

برند: BEKO
 • Medium: condensate
 • Operational mode: automatic
 • Type: electronic
 • Other characteristics: zero-loss

تخلیه میعانات سری BENE 5890x

برند: BENE
 • Medium: condensate
 • Operational mode: automatic
 • Type: variable-area
 • Operating pressure : 25 bar (363 psi)

تخلیه میعانات سری BOGE Bekomat

برند: BOGE
 • Medium: condensate
 • Operational mode: automatic
 • Type: digital
 • Operating pressure : Min.: 0 bar (0 psi) Max.: 16 bar (232 psi)

تخلیه میعانات سری OMI ZERO

برند: OMI
 • Medium: condensate
 • Operational mode: automatic
 • Type: mechanical
 • Other characteristics: zero-loss
 • Operating pressure : 16 bar (232 psi)

تخلیه میعانات سری Parker ED3000

برند: Parker
 • Medium: condensate, air
 • Operational mode: automatic
 • Type: electronic
 • Other characteristics: zero-loss
 • Operating pressure : Min.: 0 bar (0 psi) Max.: 16 bar (232 psi)
 • Operating temperature : Min.: 1 °C (34 °F) Max.: 60 °C (140 °F)

تخلیه هوا COMPAIR

برند: COMPAIR
 • Medium: condensate, air
 • Operational mode: pneumatically-operated
 • Type: electronic
 • Other characteristics: for compressors

تله آب سری LIVIC MGS

برند: LIVIC
 • Medium: water
 • Type: magnetic
 • Operating pressure : 0 Pa (0 psi)
 • Operating temperature : 60 °C (140 °F)

تله بخار Vatac

برند: Vatac
 • Medium: steam
 • Operational mode: automatic
 • Type: float
 • Other characteristics: high-pressure