نمایش دادن همه 20 نتیجه

نمایش 9 24 36

بلوک توزیع قرقره سری CAMOZZI D

برند: CAMOZZI
 • Type: spool
 • Actuating method: electrically-operated
 • Ports/positions: 3/2-way, 5/2-way, 5/3-way
 • Other characteristics: fieldbus, modular, compact
 • Flow rate 250 l/min (66 us gal/min)
 • Operating pressure Min.: -1 bar (-15 psi) Max.: 10 bar (145 psi)

شیر کنترل جهت پنوماتیک SAMSON 3967 Poppet

برند: SAMSON
 • Type: poppet
 • Actuating method: solenoid-operated
 • Ports/positions: 3/2-way
 • Other characteristics: standard
 • Operating pressure: 10 bar (145 psi)

شیر کنترل جهت پنوماتیک قرقره Clippard MMV-L3QD

برند: Clippard
 • Type: spool
 • Actuating method: manual
 • Ports/positions: 3/2-way
 • Operating pressure: Min.: 0 psi Max.: 150 psi

شیر کنترل جهت پنوماتیک قرقره Festo VUVS

برند: Festo
 • Type: spool
 • Actuating method: solenoid-operated, pneumatically-operated
 • Ports/positions: 5/2-way, 3/2-way

شیر کنترل جهت پنوماتیک قرقره سری ARO K

برند: ARO
 • Type: spool
 • Actuating method: solenoid-operated
 • Ports/positions: 4/2-way, 4/3-way
 • Other characteristics: aluminum

شیر کنترل جهت پنوماتیک قرقره سری METAL miniMACH

برند: METAL
 • Type: spool
 • Actuating method: pneumatically-operated, solenoid-operated
 • Ports/positions: 3/2-way, 5/2-way, 5/3-way
 • Other characteristics:aluminum, normally open, for extreme conditions
 • Flow rate: 80 l/min, 140 l/min, 170 l/min (21 us gal/min)
 • Operating pressure: Min.: 3 bar (44 psi) Max.: 7 bar (102 psi)

شیر کنترل جهت هوا پنوماتیک Airwork EP

برند: Airwork
 • Actuating method: pneumatic, solenoid-operated, direct-operated
 • Ports/positions: 3/2-way
 • Other characteristics: normally closed, miniature, base-mounted, modular
 • Flow rate:  Max.: 30 l/min (8 us gal/min) Min.: 0 l/min (0 us gal/min)
 • Operating pressure: Max.: 10 bar (145 psi) Min.: 0 bar (0 psi)

شیر کنترل جهت هوا پنوماتیک FABCO 38MP

برند: FABCO
 • Actuating method: solenoid-operated
 • Ports/positions: 3-way, 2-way
 • Operating pressure: 270 psi

شیر کنترل جهت هوا پنوماتیک Sommer MV, MV-VP

برند: Sommer
 • Actuating method: solenoid-operated
 • Ports/positions: 3/2-way
 • Other characteristics: spring-return, normally closed, standard
 • Flow rate Min.: 0 l/min (0 us gal/min) Max.: 28 l/min (7 us gal/min)
 • Operating pressure: Min.: 0 bar (0 psi) Max.: 8 bar (116 psi)

شیر کنترل جهت هوا پنوماتیک سری Kendrion 10 mm, 0 – 10 bar | 63.0

برند: Kendrion
 • Actuating method: solenoid-operated
 • Ports/positions: 3/2-way
 • Operating pressure:  Max.: 10 bar (145 psi) Min.: 0 bar (0 psi)

شیر کنترل جهت هیدرولیک با استفاده از شیر برقی Voith

برند: Voith
 • Actuating method: solenoid-operated
 • Ports/positions: 4/3, 4/2
 • Other characteristics: compact
 • Flow rate: Max.: 450 l/min (119 us gal/min) Min.: 0 l/min (0 us gal/min)
 • Operating pressure: Max.: 315 bar (4,569 psi) Min.: 0 bar (0 psi)

شیر کنترل جهت هیدرولیک صندلی HAWE SLC1

برند: HAWE
 • Type: seat
 • Actuating method: manual, electrically-operated, pneumatically-operated, mechanically-operated
 • Other characteristics: miniature
 • Flow rate: 1 l/min (0 us gal/min)
 • Operating pressure: 150 bar (2,176 psi)

شیر کنترل جهت هیدرولیک قرقره Maximator

برند: Maximator
 • Type: spool
 • Actuating method: mechanically-operated
 • Ports/positions: 3-way
 • Flow rate: Max.: 70 l/min (18 us gal/min) Min.: 0 l/min (0 us gal/min)
 • Operating pressure: 1,000 bar (14,504 psi)

شیر کنترل جهت هیدرولیک قرقره سری CEJN 950

برند: CEJN
 • Type: spool
 • Ports/positions: 4-way
 • Operating pressure: Max.: 300,000,000 Pa (43,511 psi) Min.: 0 Pa (0 psi)

شیر کنترل جهت هیدرولیک قرقره سری DG

برند: DG
 • Type: spool
 • Actuating method: hydraulically-operated, solenoid-operated, pneumatically-operated, mechanically-operated
 • Ports/positions: 4-way, 3-way
 • Flow rate: 1,100 l/min (291 us gal/min)
 • Operating pressure: 350 bar (5,076 psi)