در حال نمایش 10 نتیجه

نمایش 9 24 36

شیر پنل جلو FESTO

برند: FESTO SV      
 • Applications: front panel

 • Body: wafer

 • Function: control

 • Material: brass

 • Material: PVC

 • Media: for air

 • Media: for chemicals

 • Number of channels: 3/2-way

 • Operation: mechanical

 • Type: poppet

   

شیر ترمز با سیستم هوا گیری اتوماتیک بی نیاز به هواگیری BUCHER HYDRAULICS

برند:BUCHER HYDRAULICS

 500 l/min, max. 600 bar | BBV series

 • Function: braking

 • Function: reducing

 • Media: for acids

 • Number of channels: 2-way

 • Operation: hydraulic

 • Other characteristics: normally closed

 • Other characteristics: zero-bleed, safety

 • Type: diaphragm

 

شیر تعیین جهت با اسپول کاهش دهنده فشار 3 راهه مدولار CONTINENTAL HYDRAULICS

برند: CONTINENTAL HYDRAULICS 4600 psi, 13.2 gpm | VEP 03 MSV    
 • Body: modular

 • Function: flow-control

 • Function: pressure reducing

 • Number of channels: 3-way

 • Operation: electric

 • Operation: hydraulic

 • Other characteristics: proportional

 • Other characteristics: proportional, normally closed

 • Type: spool

 

شیر توپی برای مواد شیمیایی پوششی XOMOX

برند:XOMOX DN 15 - 350, PN 100  
 • Body: jacketed

 • Body: screw-in

 • Function: control

 • Function: temperature control

 • Material: stainless steel

 • Media: for chemicals

 • Number of channels: 3-way

 • Operation: lever

 • Operation: manual

 • Type: ball

   

شیر توپی برای مواد شیمیاییبا شکل نیمکره ای SOMAS

برند:SOMAS  
 • Body: dome

 • Body: flange

 • Function: control

 • Media: for chemicals

 • Media: for fluids

 • Operation: manual

 • Operation: pneumatically-actuated

 • Type: ball

   

شیر توپی سروو درایو 2 مرحله ای MKS INSTRUMENTS

برند:MKS INSTRUMENTS  
 • Function: pressure-control

 • Operation: servo-driven

 • Other characteristics: two-stage

 • Type: ball

شیر دیافراگمی برای اسید ها TAKASAGO FLUIDIC SYSTEMS

برند: TAKASAGO FLUIDIC SYSTEMS    
 • Function: reducing

 • Media: for acids

 • Number of channels: 2-way

 • Other characteristics: normally closed

 • Type: diaphragm

   

شیر سرو درایو لوله نازل پاشش MOOG

برند:MOOG max. 350 bar    
 • Function: flow control

 • Function: flow control, pressure-control

 • Number of channels: 3/3-way

 • Operation: servo-driven

 • Other characteristics: proportional

 • Other characteristics: proportional, two-stage, jet pipe

 

شیر کارتریجی کنترل جریان سروو درایو 3/3 راهه CAMOZZI

برند:CAMOZZI LRWA series  
 • Function: flow control

 • Number of channels: 3/3-way

 • Operation: servo-driven

 • Other characteristics: proportional

 • Type: cartridge