نمایش دادن همه 30 نتیجه

نمایش 9 24 36

گریس چند منظوره ترکیبی برای صنایع غذایی Dow Corning

برند:Dow Corning
 • Function:lubricating

 • Function:multi-purpose

 • Other characteristics:anti-corrosion

 • Other characteristics:chemical-resistant, high-temperature

 • Other characteristics:multi-use

 • Product applications:for bearings

 • Product applications:for metal

 • Product applications:for the food industry

 • Type:mineral oil-based

 • Type:polyurea

 • Type:synthetic

 • Viscosity grade:N/A

گریس چند منظوره روان کاری CASTROL

برند:CASTROL
 • Function:lubricating

 • Other characteristics:high-temperature, long-life

 • Other characteristics:multi-use

 • Product applications:for bearings

 • Product applications:for paper machines

 • Type:synthetic

 • Viscosity grade:N/A

گریس چند منظوره لیتیم فشار زیاد برای صنعت TIMKEN

برند:TIMKEN
 • Domain:for industry

 • Domain:for the automotive industry

 • Function:lubricating

 • Function:multi-purpose

 • Other characteristics:extreme pressure

 • Other characteristics:high-performance

 • Product applications:for bearings

 • Product applications:for plastic parts

 • Type:lithium

 • Type:synthetic

 • Viscosity grade:N/A

گریس روان کاری آئروسل LPS

برند:LPS
 • Domain:food-grade

 • Function:lubricating

 • Other characteristics:aerosol

 • Product applications:for bearings

 • Product applications:gear, chain, for valves

 • Viscosity grade:N/A

گریس روان کاری آئروسل برای صنایع غذایی UNIL OPAL

برند:UNIL OPAL
 • Domain:for the food industry

 • Function:lubricating

 • Other characteristics:aerosol

 • Product applications:for the food industry

 • Viscosity grade:N/A

گریس روان کاری برای پمپ ها برای شیر ها TEXPACK

برند:TEXPACK
 • Function:lubricating

 • Other characteristics:thermal conductor

 • Product applications:for bearings, for bearing units

 • Product applications:for metal

 • Product applications:for pumps, for valves

 • Type:lithium complex

 • Type:silicone

 • Viscosity grade:N/A

گریس روان کاری برای سازه های یاطاقانی برای یاطاقان ها دمای بالا Kisling

برند:Kisling
 • Domain:for the food industry

 • Function:lubricating

 • Other characteristics:aerosol

 • Other characteristics:high-temperature

 • Product applications:for bearings, for bearing units

 • Product applications:for the food industry

 • Viscosity grade:N/A

گریس روان کاری برای یاطاقان ها برای پلاستیک ها برای فلز OKS

برند:OKS
 • Function:for lubrication

 • Function:lubricating

 • Other characteristics:adhesive, long-life

 • Other characteristics:high-temperature, long-life, extreme pressure, high-load-capacity, chemical-resistant

 • Product applications:for bearings

 • Product applications:for bearings, for metal, for plastics

 • Type:mineral oil-based

 • Type:silicone

 • Viscosity grade:N/A

گریس روان کاری برای یاطاقان ها برای سازه های یاطاقانی برای شرایط سخت Chesterton

برند:Chesterton
 • Function:lubricating

 • Other characteristics:for extreme conditions

 • Product applications:for bearings, for bearing units

 • Viscosity grade:N/A

گریس روان کاری پلی یوریا لیتیم کمپلکس آلومینیوم CONDAT

برند:CONDAT
 • Function:contact

 • Function:lubricating

 • Product applications:for the food industry

 • Type:polyurea, lithium, aluminum complex

 • Viscosity grade:N/A

گریس روان کاری ترکیبی برای پلاستیک ها کارایی بالا MOTUL TECH

برند:MOTUL TECH
 • Function:lubricant

 • Function:lubricating

 • Other characteristics:anti-corrosion, low-viscosity, high-performance, high-speed

 • Product applications:for metal

 • Product applications:for plastics

 • Type:lithium

 • Type:synthetic

 • Viscosity grade:N/A

گریس روان کاری ترکیبی دمای بالا دمای پایین ROCOL

برند:ROCOL
 • Function:lubricating

 • Other characteristics:aerosol

 • Other characteristics:high-temperature, low-temperature

 • Product applications:gear

 • Type:mineral oil-based

 • Type:synthetic, lithium

 • Viscosity grade:N/A

گریس روان کاری ترکیبی ضد خوردگی MOLYDAL

برند:MOLYDAL
 • Function:lubricating

 • Other characteristics:anti-corrosion

 • Other characteristics:high-temperature

 • Product applications:for the food industry

 • Type:lithium

 • Type:synthetic

 • Viscosity grade:N/A

گریس روان کاری روغن پایه معدنی برای محفظه ها دمای پایین SKF

برند:SKF
 • Domain:industrial, for the food industry

 • Function:lubricating

 • Other characteristics:low-temperature

 • Product applications:casement

 • Product applications:for compressors, for pumps

 • Type:mineral oil-based

 • Type:synthetic

 • Viscosity grade:N/A

گریس روان کاری سیلیسیم آئروسل WEICON

برند:WEICON
 • Function:lubricating

 • Other characteristics:aerosol

 • Product applications:brake

 • Type:PTFE

 • Type:silicone

 • Viscosity grade:N/A

گریس روان کاری سیلیسیم برای شیر ها اتصالات Kluber Lubrication

برند:Kluber Lubrication
 • Function:lubricating

 • Other characteristics:adhesive

 • Other characteristics:long-life, high-viscosity

 • Product applications:for valves, fitting

 • Type:silicone

 • Type:silicone, PTFE

 • Viscosity grade:N/A

گریس روان کاری سیلیسیم برای صنایع غذایی Aervoe

برند:Aervoe
 • Domain:for the food industry

 • Function:lubricant

 • Product applications:for metal

 • Type:silicone

 • Viscosity grade:N/A

گریس روان کاری سیلیسیم جزء الکتریکی CRC

برند:CRC
 • Function:lubricating

 • Other characteristics:high-temperature

 • Product applications:electrical component

 • Type:silicone

 • Viscosity grade:N/A

گریس روان کاری سیلیسیم رسانای حرارتی 3M Electronics

برند:3M Electronics
 • Chemical composition:urethane

 • Function:lubricating

 • Number of components:two-component

 • Other characteristics:thermal conductor

 • Technical characteristics:thermally-conductive

 • Type:silicone

 • Viscosity grade:N/A

گریس روان کاری لیتیوم ضد خوردگی Dropsa

برند:Dropsa
 • Function:lubricating

 • Other characteristics:anti-corrosion

 • Product applications:for bearings

 • Type:lithium

 • Viscosity grade:N/A

گریس روانکاری لیتیوم برای کولت های سه نظام FUCHS

برند:FUCHS
 • Domain:for food industry applications, for pharmaceutical applications

 • Function:for lubrication

 • Function:lubricating

 • Other characteristics:anti-corrosion

 • Other characteristics:anti-corrosion, long-life

 • Product applications:for chuck collets

 • Product applications:for the food industry

 • Type:aluminum complex, semi-synthetic

 • Type:lithium

 • Type:semi-synthetic, aluminum complex

 • Viscosity grade:N/A