نمایش دادن همه 30 نتیجه

نمایش 9 24 36

پمپ با تنظیم خودکار پرۀ چرخشی گردش مجدد برای روغن داغ Blackmer

برند:Blackmer
 • Applications:high-pressure, medium-pressure

 • Applications:recirculation, handling

 • Media:for hot oil, for abrasive fluids

 • Media:oil, hydraulic

 • Operation:electric

 • Other characteristics:horizontal

 • Type:3-screw

 • Type:rotary vane, self-priming

پمپ با تنظیم خودکار پیستون هیدرولیک برای روغن معدنی Kawasaki Precision Machinery

برند:Kawasaki Precision Machinery
 • Applications:lubrication, transport

 • Media:for fluids, for mineral oil, hydraulic

 • Media:for viscous fluids, fuel oil

 • Other characteristics:compact

 • Other characteristics:for circuits, low-noise

 • Type:axial piston, self-priming

 • Type:gear

پمپ با تنظیم خودکار جابجایی مثبت اندازه گیری فشار بالا Milton Roy

برند:Milton Roy
 • Applications:metering, high-pressure

 • Media:oil

 • Other characteristics:standard, high-flow, triplex

 • Type:positive-displacement, self-priming

پمپ با هوا گیری اتو ماتیک دیافراگمی ترانسفر(انتقالی) دیزلPIUSI

برند:PIUSI
 • Applications:transfer

 • Applications:transfer, drum

 • Media:diesel, oil

 • Operation:air-operated

 • Operation:electric

 • Type:diaphragm, self-priming

پمپ پيستونى سرویس برای روغن داغ سه قسمتى GARDNER DENVER

برند:GARDNER DENVER
 • Applications:lubrication, transport

 • Applications:service

 • Media:for fluids, for mineral oil, hydraulic

 • Media:for hot oil

 • Media:for viscous fluids, fuel oil

 • Other characteristics:compact

 • Other characteristics:for circuits, low-noise

 • Other characteristics:triplex

 • Type:axial piston, self-priming

 • Type:gear

 • Type:plunger

پمپ پیستونی روان کاری برای مایعات نیرو محرکۀ هوا Haskel

برند:Haskel
 • Applications:transfer, transport, high-temperature

 • Domain:for the food industry, for the chemical industry, for the paper industry

 • Media:for hot oil

 • Media:for liquids, water

 • Operation:air-driven

 • Operation:with electric motor

 • Other characteristics:with mechanical seals, horizontal, single-stage

 • Type:centrifugal with volute

 • Type:piston

پمپ پیستونی روان کاری تمیزکاری برای مایعات GOTEC

برند:GOTEC
 • Applications:lubrication, cleaning

 • Domain:laboratory

 • Media:for liquids

 • Operation:electromagnetic

 • Type:piston

پمپ جابجایی مثبت بارگذاری هیدرولیک فشار پایین ENERPAC

برند:ENERPAC
 • Applications:low-pressure

 • Applications:tightening

 • Media:oil

 • Media:oil, hydraulic

 • Operation:electrically-powered

 • Operation:hand

 • Other characteristics:for deep wells

 • Other characteristics:horizontal, vertical

 • Other characteristics:semi-automatic, digital

 • Type:centrifugal, submersible

 • Type:positive-displacement

پمپ جابجایی مثبت تست هیدرولیکی آب WIKA

برند:WIKA
 • Applications:process, for TOC measurement

 • Applications:test

 • Domain:laboratory

 • Material:stainless steel, brass

 • Media:water, oil, hydraulic

 • Other characteristics:compact

 • Type:positive-displacement

پمپ جابجایی مثبت تویع روغن پنوماتیکی FILCAR

برند:FILCAR
 • Applications:distribution

 • Applications:metering

 • Media:oil

 • Operation:pneumatic

 • Other characteristics:rugged

 • Type:peristaltic

 • Type:positive-displacement

پمپ جابجایی مثبت دوار روغن Bosch

برند:Bosch
 • Applications:circulation

 • Media:for fluids, hydraulic

 • Media:oil

 • Operation:manual

 • Type:positive-displacement

پمپ جابجایی مثبت روغنکاری فشار پایین سوخت روغن IMO

برند:IMO
 • Applications:low-pressure, lubrication, circulation, transfer

 • Media:fuel oil, for fluids with lubricating properties, hydraulic

 • Operation:electric

 • Type:screw

پمپ جابجایی مثبت روغنکاری گریس دستی Schaeffler

برند:Schaeffler
 • Applications:lubrication

 • Media:for grease

 • Operation:manual

 • Operation:pneumatic

 • Type:positive-displacement

پمپ جابجایی مثبت هیدرولیکی روغن دستی Holmatro

برند:Holmatro
 • Media:oil, hydraulic

 • Operation:hand

 • Other characteristics:single-acting, standard, single-stage

 • Type:positive-displacement

پمپ دنده ای جابجایی مثبت روغنکاری کامپکت Tuthill

برند:Tuthill
 • Applications:lubrication

 • Applications:spray, powder coating

 • Applications:transport, low-pressure

 • Domain:construction

 • Media:for breathing air

 • Other characteristics:compact

 • Other characteristics:linear

 • Type:gear, positive-displacement

 • Type:positive-displacement

پمپ روغن عمل کننده با پا OLMEC

برند:OLMEC
 • Applications:transfer, transport, high-temperature

 • Domain:for the food industry, for the chemical industry, for the paper industry

 • Media:for hot oil

 • Media:for liquids, water

 • Media:oil

 • Operation:air-driven

 • Operation:foot-operated

 • Operation:with electric motor

 • Other characteristics:with mechanical seals, horizontal, single-stage

 • Type:centrifugal with volute

 • Type:piston

پمپ شناور سه پیچی بالا رونده برای سیالات روان کاری ALLWEILER

برند:ALLWEILER
 • Applications:lifting

 • Media:for fluids with lubricating properties, oil

 • Other characteristics:for seawater cooling systems

 • Other characteristics:horizontal

 • Priming:submersible

 • Pump type :all pump types

 • Type of optics:infrared

 • Type:3-screw

پمپ شناور گریز از مرکز روان کاری برای مایعات Brinkmann Pumpen

برند:Brinkmann Pumpen
 • Applications:lubrication

 • Applications:washing

 • Media:for liquids

 • Media:water, oil

 • Operation:electric

 • Other characteristics:multi-stage

 • Type:centrifugal

 • Type:centrifugal, submersible

پمپ شناور گریز از مرکز روغن موتوری FLOWSERVE

برند:FLOWSERVE
 • Media:oil

 • Operation:electrically-powered

 • Other characteristics:for deep wells

 • Type:centrifugal, submersible

پمپ غوطه ور روغنکاری روغن OLAER INDUSTRIES

برند:OLAER INDUSTRIES
 • Applications:lubrication

 • Media:oil

 • Operation:electrically-powered

 • Other characteristics:low-noise

 • Type:screw, submersible

پمپ گریز از مرکز با مجرای پیچیده انتقال تخلیه حمل KSB

برند:KSB
 • Applications:for air conditioning, transport, handling, irrigation, drainage , transfer

 • Applications:lubrication

 • Material:cast iron

 • Material:cast iron, stainless steel, bronze

 • Media:for fluids

 • Media:oil, for seawater, for hot water, condensate

 • Operation:electric

 • Operation:with electric motor

 • Other characteristics:OEM, with mechanical seals

 • Other characteristics:vertical, horizontal, for heating, close-coupled, single-stage

 • Type:centrifugal with volute

 • Type:internal-gear, self-priming

پمپ گریز از مرکز خنک کننده دمای بالا فرایند Met-Pro Dean Pump Division

برند:Met-Pro Dean Pump Division
 • Applications:circulation

 • Applications:transfer, process, cooling, high-temperature

 • Material:cast iron, stainless steel

 • Media:for hot oil

 • Media:oil

 • Other characteristics:single-stage

 • Type:centrifugal

پمپ نیمه شناور سانتریفیوژی برای انتقال روغن و….. بشکه پر کن -بشکه حمل کن FLUX

برند:FLUX
 • Applications:drum, transfer

 • Applications:IBC, for cleaning, drum, transfer

 • Material:aluminum

 • Material:in polyvinylidene fluoride

 • Media:for concentrated acid, for alkalis

 • Media:petroleum, fuel oil

 • Operation:electric

 • Other characteristics:with mechanical seals

 • Type:centrifugal, semi-submersible

پمپ نیمه شناور سانتریفیوژی بشکه ای دیزل Lutz

برند:Lutz
 • Applications:drum

 • Material:stainless steel

 • Media:diesel, for biodiesel, oil

 • Type:centrifugal, semi-submersible

واحد پمپ دنده ای تک خط SKF

برند:SKF
 • Application:for centralized lubrication systems

 • Lubricant:for grease

 • Other characteristics:controllable, programmable, compact

 • Other characteristics:single-line

 • Technology:gear

 • Type:centralized