نمایش دادن همه 30 نتیجه

نمایش 9 24 36

روغن نافذ Anti-Seize Technology

برند:Anti-Seize Technology
 • Function:cutting

 • Options:aerosol

 • Other characteristics:high-speed

 • Type:synthetic

روغن نافذ Anti-Seize Technology

برند:Anti-Seize Technology
 • Function:cutting

 • Options:aerosol

 • Other characteristics:high-speed

 • Type:synthetic

روغن نافذ Spina Group

برند:Spina Group
 • Options:aerosol , food-grade

 • Options:with PTFE, aerosol , food-grade

روغن نافذ THREE BOND MoS2

برند:THREE BOND
 • Options:aerosol

 • Options:food-grade

 • Options:MoS2, with molybdenum bisulphate

روغن نافذ باز یافت شدنی طبیعی ROCOL

برند:ROCOL
 • Function:multi-purpose

 • Other characteristics:anti-corrosion, biodegradable, high-performance

 • Product applications:chain, for springs

 • Type:mineral

 • Viscosity grade:N/A

روغن نافذ پایۀ خوراکی ROCOL

برند:ROCOL
 • Function:multi-purpose

 • Options:food-grade

 • Other characteristics:anti-corrosion, biodegradable, high-performance

 • Product applications:chain, for springs

 • Type:mineral

 • Viscosity grade:N/A