نمایش 1–36 از 300 نتیجه

نمایش 9 24 36

اسپری روان ساز خشک چند کاره سیلیسیم CRC

برند:CRC
 • Applications:for hard cleaning jobs

 • Applications:multi-use

 • Function:dry lubricant

 • Function:lubricant, anti-seize

 • Other characteristics:silicone

اسپری روان ساز خشک چند کاره سیلیسیم PERMATEX

برند:PERMATEX
 • Applications:multi-use

 • Function:dry lubricant

 • Options:dry lubricant

 • Other characteristics:silicone

اسپری روان ساز خشک چند کاره سیلیسیم UNIL OPAL

برند:UNIL OPAL
 • Applications:multi-use

 • Function:anti-corrosion

 • Function:dry lubricant

 • Other characteristics:silicone

اسپری روان ساز خشک چند کاره سیلیسیمLPS

برند:LPS
 • Applications:chain, multi-use

 • Applications:multi-use

 • Function:anti-seize, lubricant

 • Function:dry lubricant

 • Other characteristics:copper

 • Other characteristics:non-flammable, silicone

انژکتور پنوماتیک برای پودر ها و گرانول ها Schenck Process

برند:Schenck Process
 • Function:dispensing

 • Function:level

 • Operational mode:manual

 • Options:for powders and granulates, pneumatic

 • Product applications:oil

 • Product:grease

انژکتور روغن حجمی Trico

برند:Trico
 • Function:storage, distribution

 • Options:oil, volumetric

 • Orientation:vertical

 • Product applications:for lubricants

پمپ با تنظیم خودکار پرۀ چرخشی گردش مجدد برای روغن داغ Blackmer

برند:Blackmer
 • Applications:high-pressure, medium-pressure

 • Applications:recirculation, handling

 • Media:for hot oil, for abrasive fluids

 • Media:oil, hydraulic

 • Operation:electric

 • Other characteristics:horizontal

 • Type:3-screw

 • Type:rotary vane, self-priming

پمپ با تنظیم خودکار پیستون هیدرولیک برای روغن معدنی Kawasaki Precision Machinery

برند:Kawasaki Precision Machinery
 • Applications:lubrication, transport

 • Media:for fluids, for mineral oil, hydraulic

 • Media:for viscous fluids, fuel oil

 • Other characteristics:compact

 • Other characteristics:for circuits, low-noise

 • Type:axial piston, self-priming

 • Type:gear

پمپ با تنظیم خودکار جابجایی مثبت اندازه گیری فشار بالا Milton Roy

برند:Milton Roy
 • Applications:metering, high-pressure

 • Media:oil

 • Other characteristics:standard, high-flow, triplex

 • Type:positive-displacement, self-priming

پمپ با هوا گیری اتو ماتیک دیافراگمی ترانسفر(انتقالی) دیزلPIUSI

برند:PIUSI
 • Applications:transfer

 • Applications:transfer, drum

 • Media:diesel, oil

 • Operation:air-operated

 • Operation:electric

 • Type:diaphragm, self-priming

پمپ پيستونى سرویس برای روغن داغ سه قسمتى GARDNER DENVER

برند:GARDNER DENVER
 • Applications:lubrication, transport

 • Applications:service

 • Media:for fluids, for mineral oil, hydraulic

 • Media:for hot oil

 • Media:for viscous fluids, fuel oil

 • Other characteristics:compact

 • Other characteristics:for circuits, low-noise

 • Other characteristics:triplex

 • Type:axial piston, self-priming

 • Type:gear

 • Type:plunger

پمپ پیستونی روان کاری برای مایعات نیرو محرکۀ هوا Haskel

برند:Haskel
 • Applications:transfer, transport, high-temperature

 • Domain:for the food industry, for the chemical industry, for the paper industry

 • Media:for hot oil

 • Media:for liquids, water

 • Operation:air-driven

 • Operation:with electric motor

 • Other characteristics:with mechanical seals, horizontal, single-stage

 • Type:centrifugal with volute

 • Type:piston

پمپ پیستونی روان کاری تمیزکاری برای مایعات GOTEC

برند:GOTEC
 • Applications:lubrication, cleaning

 • Domain:laboratory

 • Media:for liquids

 • Operation:electromagnetic

 • Type:piston

پمپ جابجایی مثبت بارگذاری هیدرولیک فشار پایین ENERPAC

برند:ENERPAC
 • Applications:low-pressure

 • Applications:tightening

 • Media:oil

 • Media:oil, hydraulic

 • Operation:electrically-powered

 • Operation:hand

 • Other characteristics:for deep wells

 • Other characteristics:horizontal, vertical

 • Other characteristics:semi-automatic, digital

 • Type:centrifugal, submersible

 • Type:positive-displacement

پمپ جابجایی مثبت تست هیدرولیکی آب WIKA

برند:WIKA
 • Applications:process, for TOC measurement

 • Applications:test

 • Domain:laboratory

 • Material:stainless steel, brass

 • Media:water, oil, hydraulic

 • Other characteristics:compact

 • Type:positive-displacement

پمپ جابجایی مثبت تویع روغن پنوماتیکی FILCAR

برند:FILCAR
 • Applications:distribution

 • Applications:metering

 • Media:oil

 • Operation:pneumatic

 • Other characteristics:rugged

 • Type:peristaltic

 • Type:positive-displacement

پمپ جابجایی مثبت دوار روغن Bosch

برند:Bosch
 • Applications:circulation

 • Media:for fluids, hydraulic

 • Media:oil

 • Operation:manual

 • Type:positive-displacement

پمپ جابجایی مثبت روغنکاری فشار پایین سوخت روغن IMO

برند:IMO
 • Applications:low-pressure, lubrication, circulation, transfer

 • Media:fuel oil, for fluids with lubricating properties, hydraulic

 • Operation:electric

 • Type:screw

پمپ جابجایی مثبت روغنکاری گریس دستی Schaeffler

برند:Schaeffler
 • Applications:lubrication

 • Media:for grease

 • Operation:manual

 • Operation:pneumatic

 • Type:positive-displacement

پمپ جابجایی مثبت هیدرولیکی روغن دستی Holmatro

برند:Holmatro
 • Media:oil, hydraulic

 • Operation:hand

 • Other characteristics:single-acting, standard, single-stage

 • Type:positive-displacement

پمپ دنده ای جابجایی مثبت روغنکاری کامپکت Tuthill

برند:Tuthill
 • Applications:lubrication

 • Applications:spray, powder coating

 • Applications:transport, low-pressure

 • Domain:construction

 • Media:for breathing air

 • Other characteristics:compact

 • Other characteristics:linear

 • Type:gear, positive-displacement

 • Type:positive-displacement