نمایش دادن همه 30 نتیجه

نمایش 9 24 36

اپوکسی نفوذی CTMI

برند:CTMI
 • Domain:industrial

 • Material:carbon

 • Material:carbon fiber

 • Treatment:epoxy-permeated

پارچه فایبر کربنی Porcher Industries

برند:Porcher Industries
 • Applications:for thermal insulation

 • Material:carbon

 • Material:carbon fiber

 • Options:PAN based

پارچه فایبر کربنی صنعتی دریایی خودکار SELCOM SRL

برند:SELCOM SRL
 • Domain:for the aeronautical industry, for the transportation industry, for marine applications

 • Domain:industrial, marine, automobile

 • Material:carbon

 • Material:carbon fiber

 • Type:NCF multiaxial

پارچۀ NCF با بافت چند جهته کربن Chomarat

برند:Chomarat
 • Domain:for the aeronautical industry, for the transportation industry, for marine applications

 • Material:carbon

 • Type:NCF multiaxial

پارچۀ کوک زده کربن SELCOM

برند:SELCOM
 • Domain:for the aeronautical industry, for the transportation industry, for marine applications

 • Domain:industrial, marine, automobile

 • Material:carbon

 • Material:carbon fiber

 • Type:NCF multiaxial

 • Type:stitched

رشته های بهم تنیده ترکیبی کربن شیشه Basaltex

برند:Basaltex
 • Applications:for thermal insulation

 • Material:carbon, glass, basalt, aramid

 • Material:expanded glass foam

 • Type:roving, hybrid

فابریک با طرح متقارن ترکیبی شیشه آرامید Chomarat

برند:Chomarat
 • Applications:reinforcement

 • Material:E-glass

 • Material:glass, aramid

 • Type:balanced, hybrid

 • Type:unidirectional

فایبر کربن آسیاب شده Procotex

برند:Procotex
 • Material:carbon

 • Technical characteristics:chopped

 • Technical characteristics:milled

فایبر کربن بریده شده Procotex

برند:Procotex
 • Material:carbon

 • Technical characteristics:chopped

 • Technical characteristics:cut

 • Technical characteristics:milled

فایبر کربن ممتد Zoltek

برند:Zoltek
 • Material:carbon

 • Material:glass, aramid

 • Technical characteristics:continuous

 • Type:hybrid

نمد کربن TEXPACK

برند:TEXPACK
 • Applications:for thermal insulation

 • Material:carbon

 • Options:PAN based