نمایش دادن همه 30 نتیجه

نمایش 9 24 36

اسپری روان ساز برای کابل ها و زنجیر ها TOMPKINS

برند:TOMPKINS
 • Applications:for cables and chains

 • Applications:multi-use

 • Function:crack detection

 • Function:lubricant

اسپری روان ساز خشک چند کاره سیلیسیم Kluber Lubrication

برند:Kluber Lubrication
 • Applications:glass, for metal, multi-use

 • Applications:multi-use

 • Function:cleaning

 • Function:dry lubricant

 • Other characteristics:fast-acting

 • Other characteristics:silicone

اسپری روان ساز خشک چند کاره سیلیسیم UNIL OPAL

برند:UNIL OPAL
 • Applications:multi-use

 • Function:anti-corrosion

 • Function:dry lubricant

 • Other characteristics:silicone

اسپری روغن نافذ روان ساز چند کاره زيست تجزيه پذير MOLYDAL

برند:MOLYDAL
 • Applications:for metal, for plastics, glass, multi-use

 • Applications:multi-use

 • Function:anti-corrosion

 • Function:cleaning

 • Function:penetrating oil, lubricant, cleaning

 • Other characteristics:biodegradable

 • Other characteristics:foam

اسپری شستشو طبقۀ غذایی OKS

برند:OKS
 • Applications:food-grade

 • Applications:multi-use

 • Function:anti-corrosion, gas leak detector

 • Function:cleaning

 • Function:mold-release, release agent

 • Other characteristics:non-flammable

 • Other characteristics:silicone

اسپری محافظ خوردگی چند کاره ROCOL

برند:ROCOL
 • Applications:multi-use

 • Function:corrosion protection

 • Other characteristics:PTFE, long-life

اسپری محافظ خوردگی چند کاره SIKA

برند:SIKA
 • Applications:multi-use

 • Function:anti-corrosion

 • Function:corrosion protection

 • Function:duster

 • Other characteristics:non-flammable

اسپری محافظ خوردگی چند کاره سیلیسیم FRONIUS

برند:FRONIUS
 • Applications:for hard cleaning jobs

 • Applications:multi-use

 • Function:cold galvanizer

 • Function:corrosion protection

 • Other characteristics:fast-acting

 • Other characteristics:silicone

مایع انتقال دهندۀ حرارت IGOL

برند:IGOL
 • Applications:chain, multi-use

 • Applications:multi-use

 • Function:anti-seize, lubricant

 • Function:dry lubricant

 • Other characteristics:copper

 • Other characteristics:non-flammable, silicone

مواد شوینده با قدرت پاک کنندگی بالا HAKO

برند:HAKO
 • Applications:for hard cleaning jobs

 • Applications:multi-use

 • Function:cold galvanizer

 • Other characteristics:fast-acting