نمایش دادن همه 31 نتیجه

نمایش 9 24 36

سفت کنندۀ مهره مدل طپانچه ای الکتریکیDesoutter

برند:Desoutter
 • Model:pistol model

 • Operation:electric

 • Technology:right-angle

 • Type:cordless

 • Type:pistol model, straight model

سفت کنندۀ مهره مدل طپانچه ای الکتریکیPLARAD

برند:PLARAD
 • Model:pistol model

 • Model:straight model

 • Operation:electric

 • Operation:pneumatic

 • Other characteristics:multi-spindle

سفت کنندۀ مهره مدل طپانچه ای پنومانیک با کنترل گشتاور چرخشیTohnichi

برند:Tohnichi
 • Model:pistol model

 • Model:straight model, right-angle

 • Operation:electric

 • Operation:pneumatic

 • Other characteristics:with torque control

سفت کنندۀ مهره مدل طپانچه ای پنومانیک ضربهIngersoll Rand

برند:Ingersoll Rand
 • Model:pistol model

 • Operation:pneumatic

 • Other characteristics:impulse

 • Other characteristics:pistol model

 • Technology:impact

 • Type:cordless

سفت کنندۀ مهره مدل مستقیم الکتریکی بی سیمMannesmann Demag

برند:Mannesmann Demag
 • Model:straight model

 • Model:straight model, right-angle

 • Operation:electric

 • Other characteristics:wireless

سفت کنندۀ مهره مدل مستقیم الکتریکی بی سیمPlarad

برند:Plarad
 • Model:pistol model

 • Model:straight model

 • Operation:electric

 • Operation:pneumatic

 • Other characteristics:multi-spindle

 • Other characteristics:wireless

سفت کنندۀ مهره مدل مستقیم پنوماتیکVisumatic

برند:Visumatic
 • Model:pistol model

 • Model:straight model

 • Model:straight model, right-angle

 • Operation:electric

 • Operation:pneumatic

 • Other characteristics:with torque control

سفت کنندۀ مهره مدل مستقیم زاويۀ قائمه پنوماتیک با کلاچ قطع عملکردDoga

برند:Doga
 • Model:straight model, right-angle

 • Operation:electric

 • Operation:pneumatic

 • Other characteristics:impulse

 • Other characteristics:with shut-off clutch

سفت کنندۀ مهره مدل مستقیم زاويۀ قائمه پنوماتیکGRIPHOLD

برند:GRIPHOLD
 • Model:pistol model

 • Model:straight model, pistol model

 • Model:straight model, right-angle

 • Operation:electric

 • Operation:pneumatic

سفت کنندۀ هیدرولیکی مهره HYTORC

برند:HYTORC
 • Model:lightweight, pistol model

 • Model:pistol model

 • Operation:hydraulic

 • Operation:pneumatic