نمایش دادن همه 30 نتیجه

نمایش 9 24 36

آچار ضربه زن الکتریکی مدل تپانچه ای بی سیم DEWALT

برند:DEWALT
 • Model:pistol model

 • Other characteristics:compact, cordless

 • Other characteristics:cordless

 • Other characteristics:ergonomic

 • Power:electric

 • Power:pneumatic

آچار ضربه زن با باتری مدل مستقیم بی سیم ارگونومیک Ingersoll Rand

برند:Ingersoll Rand
 • Model:pistol model

 • Model:straight model

 • Operation:pneumatic

 • Other characteristics:cordless, ergonomic

 • Other characteristics:with torque control

 • Power:battery-powered

آچار ضربه زن پنوماتیک مدل تپانچه ای Metabo

برند:Metabo
 • Model:pistol model

 • Other characteristics:compact

 • Other characteristics:cordless

 • Power:electric

 • Power:pneumatic

آچار ضربه زن پنوماتیک مدل تپانچه ای ارگونومیک FINI

برند:FINI
 • Model:pistol model

 • Model:straight model

 • Other characteristics:ergonomic

 • Other characteristics:light

 • Power:pneumatic

آچار ضربه زن پنوماتیک مدل تپانچه ای ارگونومیک PROTO

برند:PROTO
 • Model:pistol model

 • Other characteristics:cordless

 • Other characteristics:ergonomic

 • Power:electric

 • Power:pneumatic

آچار ضربه زن پنوماتیک مدل تپانچه ای ارگونومیکPREVOST

برند:PREVOST
 • Model:pistol model

 • Model:straight model

 • Other characteristics:ergonomic

 • Other characteristics:heavy-duty, ergonomic

 • Power:pneumatic

آچار ضربه زن پنوماتیک مدل تپانچه ای ارگونومیکRODCRAFT

برند:RODCRAFT
 • Model:pistol model

 • Other characteristics:cordless

 • Other characteristics:ergonomic

 • Power:electric

 • Power:pneumatic

آچار ضربه زن پنوماتیک مدل تپانچه ای سبک Mannesmann Demag

برند:Mannesmann Demag
 • Model:pistol model

 • Other characteristics:light

 • Other characteristics:rugged

 • Power:hydraulic

 • Power:pneumatic

آچار ضربه زن پنوماتیک مدل تپانچه ای کامپکت Beta

برند:Beta
 • Model:pistol model

 • Other characteristics:compact

 • Other characteristics:light, compact

 • Other characteristics:light-weight

 • Power:brushless electric

 • Power:pneumatic

آچار ضربه زن پنوماتیک مدل تپانچه ای مقاوم DEPRAG

برند:DEPRAG
 • Model:pistol model

 • Other characteristics:cordless

 • Other characteristics:heavy-duty, ergonomic

 • Power:electric

 • Power:pneumatic

آچار ضربه زن پنوماتیک مدل تپانچه ای مقاوم Hi-Force

برند:Hi-Force
 • Model:pistol model

 • Other characteristics:cordless, compact

 • Other characteristics:heavy-duty

 • Power:battery-powered

 • Power:pneumatic

آچار ضربه زن پنوماتیک مدل تپانچه ای مقاومDYNABRADE

برند:DYNABRADE
 • Model:pistol model

 • Other characteristics:cordless, compact

 • Other characteristics:heavy-duty

 • Power:battery-powered

 • Power:pneumatic

آچار ضربه زن پنوماتیک مدل تپانچه ایAIRPRESS

برند:AIRPRESS
 • Configuration:wall-mounted, swiveling

 • Model:pistol model

 • Other characteristics:automatic

 • Power:pneumatic

 • Rewind:automatic

 • Type:hose

آچار ضربه زن پنوماتیک مدل مستقیم Apex

برند:Apex
 • Model:straight model

 • Other characteristics:with torque control

 • Power:pneumatic

 • Type:pistol model

آچار ضربه زن پنوماتیک مدل مستقیم مقاومAtlas Copco

برند:Atlas Copco
 • Applications:for installation

 • Model:straight model

 • Other characteristics:heavy-duty

 • Other characteristics:riveting

 • Power:pneumatic

 • Type:pneumatic