نمایش دادن همه 30 نتیجه

نمایش 9 24 36

دریل رزوه کشی الکتریکی CNC شعاعی DONAU

1500 mm | DONAUFLEX 135
برند : DONAU
 • Associated function: mortising machine

 • Associated function: tapping

 • Control type: CNC

 • Control type: manually-controlled

 • Other characteristics: high-speed

 • Other characteristics: on base

 • Power source: electric

 • Structure: column type

 • Structure: radial

دریل فرز کاری الکتریکی CNC با 3 محور AKYAPAK

max. 1 200 x 2 400 mm | APD
برند : AKYAPAK
 • Applications: for sheet metal

 • Associated function: CNC milling machine

 • Associated function: cutting

 • Associated function: milling

 • Control type: CNC

 • Number of axes: 3-axis

 • Number of axes: 4-axis

 • Power source: electric

دریل فرز کاری الکتریکی سیستم دستی عمودی 600 GROUP

F series
برند : 600 GROUP
 • Associated function: milling

 • Associated function: tapping

 • Control type: manual

 • Other characteristics: multi-spindle

 • Power source: electric

 • Spindle orientation: vertical

 • Structure: column type

دریل کاری قلاویز الکتریکی دستی نوع ستونی HELLER

240 mm | B50E
برند : HELLER
 • Associated function: tapping

 • Control type: manual

 • Power source: electric

 • Structure: column type

دریل کاری قلاویز الکتریکی کنترل دستی برای سرعت FEIN

170 / 250 / 450 / 700 rpm | DDSk 672-1
برند : FEIN
 • Associated function: tapping

 • Control type: CNC

 • Control type: manually-controlled

 • Number of axes: multi-axis

 • Other characteristics: four-speed

 • Other characteristics: mobile

 • Power source: electric

 • Spindle orientation: horizontal

 • Spindle orientation: universal

 • Structure: column type

 • Structure: T

دریل کاری قلاویز الکتریکی کنترل دستی پایه مغناطیسی UNIBOR

7/16 - 4" | Unitap
برند : UNIBOR
 • Associated function: CNC milling machine

 • Associated function: CNC milling machine, grinding

 • Associated function: tapping

 • Control type: CNC

 • Control type: manual

 • Control type: manually-controlled

 • Number of axes: 3-axis

 • Number of axes: 6-axis

 • Other characteristics: large dimension

 • Other characteristics: magnetic base

 • Power source: electric

دریل کاری قلاویز پنوماتیکی کنترل دستی HOLGER CLASEN

750 W | Serie DG 75
برند : HOLGER CLASEN
 • Applications: deep hole, for molds

 • Associated function: milling

 • Associated function: tapping

 • Control type: CNC

 • Control type: manually-controlled

 • Number of axes: 7-axis

 • Power source: pneumatic

 • Spindle orientation: horizontal

 • Treated material: for metal

دریل کاری قلاویز پنوماتیکی کنترل دستی زاویه دار CP

max. 430 rpm,max. 392 Nm | CP1720 series
برند : CP
 • Associated function: milling

 • Associated function: tapping

 • Control type: manually-controlled

 • Other characteristics: angle

 • Other characteristics: magnetic base

 • Performance: powerful

 • Power source: electric

 • Power source: pneumatic

دریل مخروطی الکتریکی سیستم دستی برای حفره های زاویه دار GARBOLI

FORUS
برند : GARBOLI
 • Applications: for angled holes

 • Applications: for small workpieces

 • Associated function: tapper

 • Associated function: tapping

 • Associated function: welding, cutting

 • Control type: CNC

 • Control type: manual

 • Number of axes: 5-axis

 • Other characteristics: three-dimensional, compact

 • Power source: electric

 • Structure: column type

 • Technology: laser

دستگاه فرزکاری CNC مته ای CNC با 3 محور FEHLMANN

max. 500 x 400 x 400 mm | PICOMAX® 56 TOP
برند : FEHLMANN
 • Associated function: CNC milling machine

 • Control type: CNC

 • Control type: manual

 • Number of axes: 3-axis

 • Other characteristics: bench-top

 • Power source: electric

 • Structure: column type

دستگاه فرزکاری CNC مته ای CNC با 3 محور GIBEN

max. 50 m/min | FLAT BDT series
برند : GIBEN
 • Associated function: CNC milling machine

 • Control type: CNC

 • Number of axes: 3-axis

دستگاه فرزکاری CNC مته ای CNC با 3 محور ROEDERS

800 x 600 x 400 mm | RXP 800
برند : ROEDERS
 • Associated function: CNC milling machine

 • Control type: CNC

 • Control type: manually-controlled

 • Number of axes: 3-axis

 • Other characteristics: on base

 • Power source: electric

دستگاه فرزکاری CNC مته ای CNC با 3 محور ستون سیار KIRA

1000 Χ 600 Χ 640 mm | Kira KM-1
برند : KIRA
 • Associated function: CNC milling machine

 • Control type: CNC

 • Number of axes: 3-axis

 • Other characteristics: compact

 • Power source: electric

 • Structure: traveling-column

ماشین درل کاری اولیه برای زدن رزوه الکتریکی سیستم دستی شعاعی REPUBLIC LAGUN

max. ø 210 mm | RL-855
برند : REPUBLIC LAGUN
 • Associated function: cutting

 • Associated function: tapping

 • Control type: manual

 • Control type: manually-controlled

 • Performance: precision

 • Power source: electric

 • Structure: radial

ماشین درل کاری اولیه برای زدن رزوه الکتریکی سیستم دستی عمودی SYDERIC

SK 10
برند : SYDERIC
 • Applications: deep hole, for molds

 • Associated function: milling

 • Associated function: tapping

 • Control type: CNC

 • Control type: manual

 • Number of axes: 6-axis

 • Other characteristics: bench-top

 • Power source: electric

 • Spindle orientation: horizontal

 • Spindle orientation: vertical

 • Treated material: for metal

ماشین درل کاری اولیه برای زدن رزوه الکتریکی سیستم دستی نوع ستونی BAILEIGH

1 - 1.5 " | DP-G series
برند : BAILEIGH
 • Associated function: cutting

 • Associated function: tapping

 • Control type: manual

 • Control type: manually-controlled

 • Other characteristics: magnetic base

 • Power source: electric

 • Structure: column type

ماشین درل کاری اولیه برای زدن رزوه الکتریکی کنترل شونده با دست شعاعی VOLUMEC

DRILLTRONIC
برند : VOLUMEC
 • Associated function: tapping

 • Control type: CNC

 • Control type: manual

 • Control type: manually-controlled

 • Other characteristics: swing-arm

 • Other characteristics: with positioning system, swing-arm

 • Power source: electric

 • Structure: radial

ماشین درل کاری اولیه برای زدن رزوه پنوماتیک کنترل شونده با دست AIRPRESS

max. 10 mm, 6.3 bar
برند : AIRPRESS
 • Associated function: tapping

 • Control type: manually-controlled

 • Model: pistol model

 • Options: pneumatic

 • Power source: pneumatic

 • Power: pneumatic

ماشین درل کاری اولیه برای زدن رزوه دیجیتال نوع ستونی ROTY

max. ø 35 mm | SP series
برند : ROTY
 • Associated function: tapping

 • Control type: digital

 • Power source: electric

 • Structure: column type

مته ماشین فرزکاری سی ان سی سی ان سی سه محوره NOVISA

max. 24000 x 3100 x 800 mm | GANTRY 23
برند : NOVISA
 • Associated function: CNC milling machine

 • Associated function: CNC milling machine, grinding

 • Control type: CNC

 • Control type: manual

 • Number of axes: 3-axis

 • Number of axes: 6-axis

 • Other characteristics: large dimension

 • Power source: electric

مرکز مته زنی فرز کاری CNC با 3 محور سرعت بالا HAAS

DM-1
برند : HAAS
 • Associated function: tapping, milling

 • Control type: CNC

 • Control type: manual

 • Number of axes: 3-axis

 • Other characteristics: double-spindle

 • Performance: high-speed

 • Power source: electro-pneumatic

مرکز مته زنی فرز کاری CNC با 5 محور سوراخ عمیق HETO

PW series
برند : HETO
 • Applications: deep hole

 • Associated function: boring

 • Associated function: milling

 • Control type: CNC

 • Number of axes: 5-axis

مرکز مته زنی فرز کاری CNC با 6 محور افقی IMSA

MF1250/2FL | 1250mm, Ø4-25mm
برند : IMSA
 • Applications: deep hole

 • Applications: for angle profiles, for flat profiles, for U profiles, for H profiles

 • Applications: for structural profiles

 • Associated function: marking

 • Associated function: marking machine

 • Associated function: milling

 • Control type: CNC

 • Number of axes: 6-axis

 • Other characteristics: 3-spindle

 • Other characteristics: single-spindle

 • Spindle orientation: horizontal

 • Treated material: for metal

مرکز مته زنی فرز کاری CNC سوراخ عمیق TBT

max. ø 60 mm | BW series
برند : TBT
 • Applications: deep hole

 • Associated function: milling

 • Control type: CNC

 • Spindle orientation: horizontal

مرکز مته زنی فرز کاری سیستم دستی ROMAI

برند : ROMAI
 • Associated function: milling

 • Associated function: tapping

 • Control type: CNC

 • Control type: manual

مرکز مته زنی فرز کاری سیستم دستی عمودی TARUS

180" x 90" x 30"
برند : TARUS
 • Applications: for construction sites

 • Associated function: milling

 • Control type: manual

 • Spindle orientation: vertical

 • Type: electric