در حال نمایش 30 نتیجه

نمایش 9 24 36

ابزار اندازه گیری برای قلاویز JUNKER

160 mm | RELIEF EXPERT
برند : JUNKER
 • Associated function: tapping

 • Control type: digital

 • Power source: electric

 • Structure: column type

دریل رزوه کشی الکتریکی CNC شعاعی DONAU

1500 mm | DONAUFLEX 135
برند : DONAU
 • Associated function: mortising machine

 • Associated function: tapping

 • Control type: CNC

 • Control type: manually-controlled

 • Other characteristics: high-speed

 • Other characteristics: on base

 • Power source: electric

 • Structure: column type

 • Structure: radial

دریل کاری قلاویز الکتریکی دستی شعاعی KNUTH

R 32 Basic
برند : KNUTH
 • Associated function: tapping

 • Control type: manual

 • Power source: electric

 • Structure: radial

دریل کاری قلاویز الکتریکی دستی نوع ستونی HELLER

240 mm | B50E
برند : HELLER
 • Associated function: tapping

 • Control type: manual

 • Power source: electric

 • Structure: column type

دریل کاری قلاویز الکتریکی کنترل دستی برای سرعت FEIN

170 / 250 / 450 / 700 rpm | DDSk 672-1
برند : FEIN
 • Associated function: tapping

 • Control type: CNC

 • Control type: manually-controlled

 • Number of axes: multi-axis

 • Other characteristics: four-speed

 • Other characteristics: mobile

 • Power source: electric

 • Spindle orientation: horizontal

 • Spindle orientation: universal

 • Structure: column type

 • Structure: T

دریل کاری قلاویز الکتریکی کنترل دستی پایه مغناطیسی PROMOTECH

PRO-76T
برند : PROMOTECH
 • Associated function: tapping

 • Control type: manually-controlled

 • Other characteristics: magnetic base

 • Power source: electric

دریل کاری قلاویز الکتریکی کنترل دستی پایه مغناطیسی UNIBOR

7/16 - 4" | Unitap
برند : UNIBOR
 • Associated function: CNC milling machine

 • Associated function: CNC milling machine, grinding

 • Associated function: tapping

 • Control type: CNC

 • Control type: manual

 • Control type: manually-controlled

 • Number of axes: 3-axis

 • Number of axes: 6-axis

 • Other characteristics: large dimension

 • Other characteristics: magnetic base

 • Power source: electric

دریل کاری قلاویز پنوماتیکی کنترل دستی HOLGER CLASEN

750 W | Serie DG 75
برند : HOLGER CLASEN
 • Applications: deep hole, for molds

 • Associated function: milling

 • Associated function: tapping

 • Control type: CNC

 • Control type: manually-controlled

 • Number of axes: 7-axis

 • Power source: pneumatic

 • Spindle orientation: horizontal

 • Treated material: for metal

دریل کاری قلاویز پنوماتیکی کنترل دستی زاویه دار CP

max. 430 rpm,max. 392 Nm | CP1720 series
برند : CP
 • Associated function: milling

 • Associated function: tapping

 • Control type: manually-controlled

 • Other characteristics: angle

 • Other characteristics: magnetic base

 • Performance: powerful

 • Power source: electric

 • Power source: pneumatic

دریل مخروطی الکتریکی سیستم دستی برای حفره های زاویه دار GARBOLI

FORUS
برند : GARBOLI
 • Applications: for angled holes

 • Applications: for small workpieces

 • Associated function: tapper

 • Associated function: tapping

 • Associated function: welding, cutting

 • Control type: CNC

 • Control type: manual

 • Number of axes: 5-axis

 • Other characteristics: three-dimensional, compact

 • Power source: electric

 • Structure: column type

 • Technology: laser

دریل مخروطی الکتریکی سیستم دستی برای حفره های زاویه دار NS

80 x 80 mm | TDM2
برند : NS
 • Applications: for angled holes

 • Associated function: tapper

 • Associated function: tapping

 • Control type: CNC

 • Control type: manual

 • Other characteristics: high-speed

 • Power source: electric

 • Structure: radial

دستگاه مته زنی مخروطی الکتریکی دستی کامپکت ANG

ø 120 mm | ANG-5032
برند : ANG
 • Associated function: tapper

 • Control type: manual

 • Other characteristics: compact, on base

 • Power source: electric

قلاویز زن پنوماتیکی ATLAS

12 mm | LGB36 H007Q
برند : ATLAS
 • Control type: numerical control, CNC

 • Other characteristics: multi-axis

 • Power source: pneumatic

 • Spindle orientation: horizontal

قلاویز زن پنوماتیکی INGERSOLL RAND

7 series
برند : INGERSOLL RAND
 • Control type: manual

 • Number of axes: multi-axis

 • Power source: electric

 • Power source: pneumatic

 • Spindle orientation: horizontal

ماشین درل کاری اولیه برای زدن رزوه الکتریکی سیستم دستی شعاعی LAGUN

max. ø 210 mm | RL-855
برند : LAGUN
 • Associated function: cutting

 • Associated function: tapping

 • Control type: manual

 • Control type: manually-controlled

 • Performance: precision

 • Power source: electric

 • Structure: radial

ماشین درل کاری اولیه برای زدن رزوه الکتریکی سیستم دستی عمودی SYDERIC

SK10
برند : SYDERIC
 • Applications: deep hole, for molds

 • Associated function: milling

 • Associated function: tapping

 • Control type: CNC

 • Control type: manual

 • Number of axes: 6-axis

 • Other characteristics: bench-top

 • Power source: electric

 • Spindle orientation: horizontal

 • Spindle orientation: vertical

 • Treated material: for metal

ماشین درل کاری اولیه برای زدن رزوه الکتریکی سیستم دستی نوع ستونی 600 GROUP

P series
برند : 600 GROUP
 • Associated function: tapping

 • Control type: manual

 • Other characteristics: multi-spindle

 • Power source: electric

 • Structure: column type

ماشین درل کاری اولیه برای زدن رزوه الکتریکی سیستم دستی نوع ستونی BAILEIGH

1 - 1.5 " | DP-G series
برند : BAILEIGH
 • Associated function: cutting

 • Associated function: tapping

 • Control type: manual

 • Control type: manually-controlled

 • Other characteristics: magnetic base

 • Power source: electric

 • Structure: column type

ماشین درل کاری اولیه برای زدن رزوه الکتریکی سیستم دستی نوع ستونی HWACHEON

max. ø 50 mm | HRD-1000
برند : HWACHEON
 • Associated function: milling

 • Associated function: tapping

 • Control type: CNC

 • Control type: manual

 • Performance: precision

 • Power source: electric

 • Structure: column type

ماشین درل کاری اولیه برای زدن رزوه الکتریکی کنترل شونده با دست شعاعی VOLUMEC

DRILLTRONIC
برند : VOLUMEC
 • Associated function: tapping

 • Control type: CNC

 • Control type: manual

 • Control type: manually-controlled

 • Other characteristics: swing-arm

 • Other characteristics: with positioning system, swing-arm

 • Power source: electric

 • Structure: radial

ماشین درل کاری اولیه برای زدن رزوه پنوماتیک کنترل شونده با دست AIRPRESS

max. 10 mm, 6.3 bar
برند : AIRPRESS
 • Associated function: tapping

 • Control type: manually-controlled

 • Model: pistol model

 • Options: pneumatic

 • Power source: pneumatic

 • Power: pneumatic

ماشین درل کاری اولیه برای زدن رزوه دیجیتال نوع ستونی ROTY

max. ø 35 mm | SP series
برند : ROTY
 • Associated function: tapping

 • Control type: digital

 • Power source: electric

 • Structure: column type