نمایش دادن همه 30 نتیجه

نمایش 9 24 36

مرکز ماشین کاری سی ان سی 4 محوره 5 محوره 6 محوره GROB-WERKE

G800 برند :GROB-WERKE
 • Control type: CNC

 • Number of axes: 4-axis

 • Number of axes: 5-axis, 4-axis, 6-axis

 • Other characteristics: compact

 • Spindle orientation: horizontal

مرکز ماشین کاری سی ان سی 5 محوره افقی TOS VARNSDORF

WHtec 130
برند : TOS VARNSDORF
 • Control type: CNC

 • Number of axes: 5-axis

 • Other characteristics: high-speed

 • Spindle orientation: horizontal

 • Structure: rotating table

مرکز ماشین کاری سی ان سی 5 محوره افقی BUFFOLI TRANSFER

OMNI-FLEX
برند : BUFFOLI TRANSFER
 • Control type: CNC

 • Number of axes: 5-axis

 • Spindle orientation: horizontal

 • Structure: column type

مرکز ماشین کاری سی ان سی 5 محوره افقی DS TECHNOLOGIE

max. 4000 x 2500 x 2700 mm | ECOFORCE 1 - 2 series
برند : DS TECHNOLOGIE
 • Control type: CNC

 • Number of axes: 5-axis

 • Number of axes: 5-axis, 4-axis

 • Spindle orientation: horizontal

 • Structure: rotating table

مرکز ماشین کاری سی ان سی 5 محوره افقی DVK SYSTEM ARCARDINI

250 x 350 x 300 mm | MASTER 1 برند :DVK SYSTEM ARCARDINI
 • Control type: CNC

 • Number of axes: 5-axis

 • Spindle orientation: horizontal

مرکز ماشین کاری سی ان سی 5 محوره افقی FAIR FRIEND

650 x 650 x 500 mm | EH-500-5AX
برند : FAIR FRIEND
 • Control type: CNC

 • Number of axes: 5-axis

 • Spindle orientation: horizontal

 • Structure: rotating table

مرکز ماشین کاری سی ان سی 5 محوره افقی KONDIA

660 x 440 x 510 mm | SEASKA
برند : KONDIA
 • Control type: CNC

 • Number of axes: 5-axis

 • Spindle orientation: horizontal

 • Structure: column type

مرکز ماشین کاری سی ان سی 5 محوره افقی LANG

40 m/min | MC 500
برند :LANG
 • Control type: CNC

 • Number of axes: 5-axis

 • Spindle orientation: horizontal

 • Structure: rotating table

مرکز ماشین کاری سی ان سی 5 محوره افقی MANDELLI

max. 4 000 x 2 500 x 2 340 mm | Rock series
برند : MANDELLI
 • Control type: CNC

 • Number of axes: 5-axis

 • Number of axes: 5-axis, 6-axis

 • Other characteristics: high-speed, high-precision

 • Spindle orientation: horizontal

 • Structure: rotating table

 • Structure: with rotary-tilting table

مرکز ماشین کاری سی ان سی 5 محوره افقی PICCHI

300 x 300 x 300 mm, 7 - 20 kW | CHRONO
برند : PICCHI
 • Control type: CNC

 • Number of axes: 5-axis, 4-axis

 • Spindle orientation: horizontal

 • Structure: rotating table

مرکز ماشین کاری سی ان سی 5 محوره افقی PROMAC SAS

32000 x3000 x 1500 mm | Etesian HMC series
برند : PROMAC SAS
 • Control type: CNC

 • Number of axes: 5-axis

 • Spindle orientation: horizontal

 • Structure: rotating table

مرکز ماشین کاری سی ان سی 5 محوره افقی RIELLO MACCHINE

max. 3400 mm | MC2-320 TT
برند : RIELLO MACCHINE
 • Control type: CNC

 • Number of axes: 5-axis

 • Other characteristics: for large parts

 • Other characteristics: high-precision

 • Spindle orientation: horizontal

مرکز ماشین کاری سی ان سی 5 محوره افقی TOYODA

FA1050S 5-axis
برند : TOYODA
 • Control type: CNC

 • Number of axes: 5-axis

 • Other characteristics: with integrated pallet changer, high-speed, high-precision

 • Spindle orientation: horizontal

مرکز ماشین کاری سی ان سی 5 محوره افقی YASDA

1 000 x 1 000 x 1 100 mm | YBM 8T-TT
برند : YASDA
 • Control type: CNC

 • Number of axes: 5-axis

 • Spindle orientation: horizontal

 • Structure: with rotary-tilting table

مرکز ماشین کاری سی ان سی 5 محوره افقی برای قطعات بزرگ OKUMA

MILLAC 1000VH برند :OKUMA
 • Control type: CNC

 • Number of axes: 5-axis

 • Other characteristics: for large workpieces

 • Spindle orientation: horizontal

مرکز ماشین کاری سی ان سی 5 محوره افقی دقت بالا DMG MORI

NMH 6300 DCG
برند : DMG MORI
 • Control type: CNC

 • Number of axes: 5-axis

 • Other characteristics: high-precision

 • Spindle orientation: horizontal

مرکز ماشین کاری سی ان سی 5 محوره افقی دقت بالا MATSUURA

MAM72-100H
برند : MATSUURA
 • Control type: CNC

 • Number of axes: 5-axis

 • Other characteristics: for large parts

 • Other characteristics: high-precision

 • Spindle orientation: horizontal

مرکز ماشین کاری سی ان سی 5 محوره افقی دو اسپیندل LICON MT

LiFLEX II 444 i
برند : LICON MT
 • Control type: CNC

 • Number of axes: 5-axis

 • Other characteristics: high-performance

 • Other characteristics: with 2 pins

 • Spindle orientation: horizontal

مرکز ماشین کاری سی ان سی 5 محوره افقی ستون متحرک JOBS

THOR 200
برند : JOBS
 • Control type: CNC

 • Number of axes: 5-axis

 • Other characteristics: high-performance

 • Other characteristics: high-precision

 • Spindle orientation: horizontal

 • Structure: traveling-column

 • Structure: with rotary-tilting table

مرکز ماشین کاری سی ان سی 5 محوره افقی سخت OKUMA

MILLAC 800VH
برند : OKUMA
 • Control type: CNC

 • Number of axes: 5-axis

 • Other characteristics: for titanium, for large parts

 • Other characteristics: high-speed, rigid

 • Spindle orientation: horizontal

مرکز ماشین کاری سی ان سی 5 محوره افقی سرعت بالا MAZAK

PROFILER 160
برند :MAZAK
 • Control type : CNC

 • Number of axes : 5-axis

 • Other characteristics : high-speed, for large parts

 • Spindle orientation : horizontal

مرکز ماشین کاری سی ان سی 5 محوره افقی عملکرد بالا HANDTMANN

max. 7800 x 2000 x 800 mm | HBZ® AeroCell®
برند : HANDTMANN
 • Control type: CNC

 • Number of axes: 5-axis

 • Other characteristics: high-speed

 • Other characteristics: with pallet changer, high-performance

 • Spindle orientation: horizontal

مرکز ماشین کاری سی ان سی 5 محوره افقی نوع ستونی SACHMAN

THOR 100
برند : SACHMAN
 • Control type: CNC

 • Number of axes: 5-axis

 • Number of axes: 5-axis, 6-axis

 • Other characteristics: high-speed, high-precision

 • Spindle orientation: horizontal

 • Structure: column type

 • Structure: rotating table

 • Structure: with rotary-tilting table

مرکز ماشین کاری سی ان سی 5 محوره افقی نوع ستونی TOS KURIM

max. 20 000 x 1 250 x 2 500 mm | FU EFEKTIV برند :TOS KURIM
 • Control type: CNC

 • Number of axes: 5-axis

 • Spindle orientation: horizontal

 • Structure: column type

مرکز ماشین کاری سی ان سی 5 محوره افقیMAKINO EUROPE GMBH

T1
برند : MAKINO EUROPE GMBH
 • Control type: CNC

 • Number of axes: 5-axis

 • Other characteristics: for large workpieces

 • Spindle orientation: horizontal

مرکز ماشین کاری سی ان سی افقی برای تولید در برای مبلمان BIESSE

170 mm | ROVER A series
برند :BIESSE
 • Control type: CNC

 • Number of axes: 5-axis

 • Other characteristics: door, for furniture, panel

 • Spindle orientation: horizontal

مرکز ماشین کاری سی ان سی افقی برای صنعت اتومبیل برای ماشین کاری های سنگین HELLER

MC series
برند : HELLER
 • Control type: CNC

 • Number of axes: 4-axis

 • Number of axes: 5-axis, 4-axis

 • Other characteristics: compact, heavy-duty

 • Other characteristics: heavy-duty, for the automobile industry

 • Spindle orientation: horizontal

مرکز ماشین کاری سی ان سی افقی سرعت بالا دقت بالا MCM

770 x 650 x 700 mm | FORERUNNER
برند : MCM
 • Control type: CNC

 • Number of axes: 4-5 axes

 • Other characteristics: with linear motor, high-speed, high-precision

 • Spindle orientation: horizontal

 • Structure: rotating table

مرکز ماشین کاری سی ان سی6 محوره افقی برای تولید EMISSA

WINFLEX MULTIBAR
برند : EMISSA
 • Control type: CNC

 • Number of axes: 5-axis

 • Number of axes: 6-axis

 • Other characteristics: for production

 • Spindle orientation: horizontal