نمایش 1–36 از 789 نتیجه

نمایش 9 24 36

( اکسیدایزر ) اکسید کننده حرارتی احیاء کننده برای کاهش ترکیبات آلی فرار ( VOC ) برای کاهش ترکیبات Ecochimica NOx

برند:Ecochimica
 • Applications:for NOx reduction, for VOC reduction

 • Applications:for VOC reduction, for NOx reduction

 • Technology:recuperative, regenerative, thermal

 • Technology:thermal, regenerative

( اکسیدایزر ) اکسید کننده حرارتی احیاء کننده برای کاهش ترکیبات آلی فرار ( VOC ) برای کاهش ترکیبات Pyradia NOx

برند:Pyradia
 • Applications:for NOx reduction, for VOC reduction

 • Applications:for VOC reduction, for NOx reduction

 • Technology:regenerative, thermal

 • Technology:thermal

 • Technology:thermal, regenerative

( اکسیدایزر ) اکسید کننده حرارتی برای کاهش ترکیبات VOC برای کاهش ترکیبات Despatch Industries NOx

برند:Despatch Industries
 • Applications:for NOx reduction, for VOC reduction

 • Applications:for VOC reduction, for NOx reduction

 • Options:selective

 • Technology:regenerative, thermal

 • Technology:thermal

( اکسیدایزر ) اکسید کننده حرارتی برای کاهش ترکیبات VOC برای کاهش ترکیبات Eco Instal NOx

برند:Eco Instal
 • Applications:for NOx reduction, for VOC reduction

 • Applications:for VOC reduction, for NOx reduction

 • Technology:regenerative, thermal

 • Technology:thermal

( محفظه ) کانال تهویه Systemair

برند:Systemair
 • Configuration:centrifugal

 • Function:ventilation

 • Mounting:for circular ducts

 • Other characteristics:with forward-curved blades, metal

اتصالات فشرده سازی مستقیم کانال هوا LINDAB

برند:LINDAB
 • Applications:protection, electrical cable

 • Configuration:straight

 • Material:PVC

 • Media:for oil

 • Product applications:air duct

 • Type:compression

استخراج کننده بخار لیزری فیلتر cab

برند:cab
 • Applications:laser

 • Filter type:dry filter

 • Filter type:filter

 • Other characteristics:mobile

 • Product applications:industrial