نمایش دادن همه 30 نتیجه

نمایش 9 24 36

فیلتر آزمایشگاه غشاء کپسولکروماتوگرافی Waters

 • Applications:chemical

 • Applications:for laboratories, for chromatography

 • Applications:for vacuum

 • Designed for:air

 • Designed for:for liquids, air

 • Designed for:water

 • Material:polyethersulfone, PTFE

 • Material:PTFE, polypropylene

 • Other characteristics:disposable

 • Other characteristics:hydrophobic

 • Type:membrane, capsule

فیلتر غشایی RGF environmental group

برند:RGF environmental group    
 • Applications:fiber optic

 • Applications:separation

 • Applications:water

 • Designed for:water

 • Other characteristics:automatic

 • Technology:membrane

 • Type:membrane

فیلتر غشایی برای مایعات سرامیک مماسی The Hilliard

برند:The Hilliard
 • Applications:dust

 • Designed for:for liquids

 • Material:ceramic

 • Other characteristics:tangential

 • Technology:wide-band

 • Type:membrane

 • Type:RF

فیلتر غشایی کپسول آب گریز PALL

برند:PALL
 • Applications:for vacuum

 • Designed for:air

 • Material:polyethersulfone, PTFE

 • Other characteristics:hydrophobic

 • Type:membrane, capsule

 

فیلتر غشایی مماس Microdyn-Nadir

برند:Microdyn-Nadir    
 • Applications:dust

 • Applications:process

 • Applications:water

 • Designed for:air

 • Designed for:for liquid

 • Other characteristics:automatic

 • Other characteristics:tangential

 • Technology:membrane

 • Type:membrane

فیلتر کپسولیبا پوشش حفاظتی Thermo Scientific

برند:Thermo Scientific
 • Applications:for wastewater treatment

 • Applications:process

 • Designed for:air

 • Technology:suction

 • Type:capsule, membrane

فیلترغشاییذره ایاینلاین Entegris

برندEntegris
 
 • Applications:high-temperature

 • Designed for:particulate

 • Designed for:particulate, for liquids

 • Other characteristics:in-line

 • Type:membrane

 • Type:particulate

واحد آلترا فیلتراسیون اتوماتیک Hydranautics

برند:Hydranautics
 • Applications:liquid

 • Applications:water

 • Other characteristics:automatic

 • Technology:coalescing

 • Technology:particulate

واحد آلترا فیلتراسیون اتوماتیک Veolia

برند:Veolia
 • Applications:separation

 • Applications:water

 • Designed for:for seawater, water

 • Other characteristics:automatic

 • Other characteristics:self-cleaning

 • Technology:pressure

واحد آلترافیلتراسیون غشایی GE Water & Process Technologies

برند:GE Water & Process Technologies
 • Applications:for biopharmaceutical applications

 • Applications:for pharmaceutical applications

 • Applications:gas

 • Designed for:water

 • Material:polyethersulfone

 • Technology:membrane

 • Type:membrane, capsule

واحد آلترافیلتراسیون غشایی KRONES

برند:KRONES
 • Applications:for compressed air

 • Applications:water

 • Technology:membrane

 
 • Technology:membrane

واحد آلترافیلتراسیون غشایی Lenntech

برند:Lenntech
 • Applications:air

 • Applications:for wastewater treatment

 • Applications:water

 • Technology:membrane

 • Technology:pressure

واحد آلترافیلتراسیون غشایی Sanborn Technologies

برند:Sanborn Technologies
 • Applications:fuel oil

 • Applications:water

 • Other characteristics:automatic

 • Technology:membrane

واحد آلترافیلتراسیون غشایی solaris biotechnology

برند:solaris biotechnology    
 • Applications:fiber optic

 • Applications:water

 • Other characteristics:automatic

 • Technology:membrane

واحد میکرو فیلتراسیون برای فاضلاب OTEC

برند:OTEC
 • Applications:air

 • Applications:for wastewater treatment

 • Other characteristics:compact

 • Technology:membrane

 • Technology:suction