نمایش دادن همه 30 نتیجه

نمایش 9 24 36

اسکراپر تفاله تصفیه آب هرز _ باران Passavant Geiger

برند:Passavant Geiger
 • Options:scum, wastewater treatment

 • Options:sludge, wastewater treatment

 • Options:vertical, plate

تیغه تمیز کردن لجن کف و دیواره مخزن آب تصفیه آب هرز _ باران SERECO

برند:SERECO
 • Applications:for wastewater treatment

 • Function:settling

 • Material:steel

 • Options:sludge, wastewater treatment

 • Orientation:horizontal

جداساز صفحه ای افقی KWI

برند:KWI
 • Applications:multifunction

 • Options:plate, horizontal

 • Separated substance:sludge

 • Technology:slatted

جداساز صفحه ای افقی JFK KÃubler

برند:JFK KÃubler
 • Options:plate, horizontal

 • Options:sludge, wastewater treatment

 • Options:vertical, plate

جداساز عمودی صفحه ای Hydro International

برند:Hydro International
 • Applications:for wastewater treatment

 • Function:settling

 • Material:fabric

 • Options:sludge, wastewater treatment

 • Options:vertical, plate

 • Orientation:vertical

جداکننده برگ ENEXIO

برند:ENEXIO
 • Options:scum, wastewater treatment

 • Options:vertical, plate

 • Technology:lamella

جداکننده شیار دار روغن برای فاضلاب ECOL-UNICON

برند:ECOL-UNICON
 • Applications:for wastewater treatment

 • Separated substance:oil, for wastewater

 • Technology:slatted

دستگاه تفکیک تراشیده شده ها MITA

برند:MITA
 • Applications:for wastewater treatment

 • Applications:multifunction

 • Function:settling

 • Material:metal

 • Options:vertical, plate

 • Other characteristics:vertical

 • Separated substance:sludge

 • Technology:slatted

دستگاه تفکیک تراشیده شده ها TORO

برند:TORO
 • Applications:for wastewater treatment

 • Applications:industrial

 • Function:settling

 • Material:steel

 • Orientation:vertical

 • Other characteristics:water

 • Separated substance:water

 • Technology:slatted

مخزن ته نشینی برای تصفیه آب هرز _باران Drössler

برند:Drössler
 • Applications:for wastewater treatment

 • Function:settling

 • Material:fabric

 • Options:sludge, wastewater treatment

 • Orientation:vertical

مخزن ته نشینی برای تصفیه آب هرز _باران Eichinger Equipement

برند:Eichinger Equipement
 • Applications:for wastewater treatment

 • Function:settling

 • Material:steel

 • Orientation:vertical

 • Other characteristics:vertical

مخزن ته نشینی برای تصفیه آب هرز _باران Polylok

برند:Polylok
 • Applications:for wastewater treatment

 • Function:settling

 • Material:metal

 • Options:vertical, plate

 • Other characteristics:vertical