نمایش دادن همه 30 نتیجه

نمایش 9 24 36

پانل فیلتر پلی پروپیلنصاف کامپکت Entegris

برند:Entegris
 • Applications:process

 • Designed for:for liquid

 • Material:polypropylene

 • Other characteristics:disposable, compact, flat

 • Type:panel

پانل فیلتر سرعت بالا V کارایی بالا DOLLINGER

برند:DOLLINGER
 • Applications:dust

 • Designed for:air

 • Material:synthetic fiber, fiberglass

 • Other characteristics:high-efficiency, high-speed

 • Other characteristics:pleated, high-flow

 • Type:HEPA, V

 • Type:panel, V

پانل فیلتر هپا دود هوا Graver Technologies

برند:Graver Technologies
 • Applications:dust

 • Applications:for HVAC installations

 • Designed for:air

 • Designed for:fume, air

 • Material:synthetic

 • Other characteristics:pleated, compact

 • Type:HEPA panel

 • Type:panel

پانل فیلتر هپا هوا برای هواپیما DONALDSON

برند:DONALDSON
 • Applications:dust

 • Applications:for aircraft

 • Applications:for HVAC installations

 • Designed for:air

 • Designed for:fume, air

 • Designed for:particulate, air

 • Material:synthetic

 • Other characteristics:high-efficiency

 • Other characteristics:pleated, compact

 • Type:HEPA panel

 • Type:panel

پانل فیلتر هوا استیل صاف Airguard

برند:Airguard
 • Applications:high-temperature

 • Designed for:air

 • Material:steel

 • Other characteristics:pleated, flat

 • Type:panel

پانل فیلتر هوا پلی استر Johns Manville

برند:Johns Manville
 • Applications:coarse pre-filtration

 • Applications:dust

 • Designed for:air

 • Material:polyester

 • Type:HEPA panel

 • Type:panel

پانل فیلتر هوا پلی پروپیلن کامپکت MGT

برند:MGT
 • Applications:low-pressure

 • Designed for:air

 • Material:polypropylene

 • Other characteristics:washable, compact

 • Type:panel

پانل فیلتر هوا تا خورده Columbus Industries

برند:Columbus Industries
 • Applications:air

 • Applications:for HVAC installations

 • Designed for:air

 • Other characteristics:pleated

 • Technology:panel

 • Type:panel

پانل فیلتر هوا تا خورده کارایی بالا AAF

برند:AAF
 • Applications:high-temperature

 • Designed for:air

 • Other characteristics:pleated, high-efficiency

 • Type:panel

پانل فیلتر هوا فلز GEA

برند:GEA
 • Applications:separation, fine filtration, dust

 • Designed for:air

 • Material:metal

 • Type:panel

پانل فیلتر هوا کاغذ پلی استر AIR CONTROL INDUSTRIES

برند:AIR CONTROL INDUSTRIES
 • Applications:blower

 • Designed for:air

 • Material:wire mesh, paper, polyester

 • Other characteristics:cylindrical

 • Type:panel

فیلتر پانل هوا اتاق تمیز MANN HUMMEL

برند:MANN HUMMEL
 • Applications:clean-room

 • Applications:high-temperature

 • Designed for:air

 • Material:fiberglass, aluminum

 • Material:fiberglass, galvanized steel

 • Other characteristics:micro, pleated

 • Other characteristics:pleated

 • Type:panel

فیلتر پانل هوا برای کاربردهای بهداشتی Dust Free®

برند:Dust Free®
 • Applications:air

 • Applications:dust

 • Applications:separation, fine filtration, dust

 • Designed for:air

 • Material:metal

 • Other characteristics:heavy-duty

 • Technology:panel

 • Type:panel

فیلتر پانل هوا پیش فیلتراسیون ذرات درشت Systemair

برند:Systemair
 • Applications:blower, coarse pre-filtration

 • Applications:dust

 • Applications:industrial

 • Designed for:air

 • Material:polyester, synthetic

 • Material:synthetic fiber

 • Other characteristics:pleated

 • Type:panel

فیلتر پانل هوا سقفی Helios

برند:Helios
 • Applications:dust

 • Designed for:air

 • Designed for:steam, air

 • Other characteristics:ceiling-mounted

 • Type:panel

فیلتر پانل هوا کاربری های سنگین Facet International

برند:Facet International
 • Applications:dust

 • Applications:separation, fine filtration, dust

 • Designed for:air

 • Material:metal

 • Other characteristics:heavy-duty

 • Type:panel

فیلتر پانل هوا نخ پلی استر FILT AIR

برند:FILT AIR
 • Applications:for HVAC installations

 • Designed for:air

 • Material:cotton, polyester

 • Other characteristics:pleated

 • Other characteristics:pleated, anti-corrosion

 • Type:panel

فیلتر پانل هوافایبر گلاس ACS

برند:ACS
 • Applications:air

 • Applications:dust

 • Applications:for gas turbines

 • Designed for:air

 • Designed for:air, water

 • Material:fiberglass

 • Other characteristics:mini

 • Technology:panel

 • Type:HEPA, V

 • Type:V

فیلتر پانل هوافایبر گلاس دمای بالا Mikropor

برند:Mikropor
 • Applications:high-temperature

 • Designed for:air

 • Material:fiberglass, galvanized steel

 • Other characteristics:micro, pleated

 • Type:panel

فیلتر پانل هوافایبر گلاس صنعتی Purolator

برند:Purolator
 • Applications:dust

 • Designed for:air

 • Material:fiberglass

 • Other characteristics:industrial, disposable

 • Type:panel

فیلتر پانل هوافیلراسیون ذرات ریز پیش فیلتراسیون ذرات درشت VOLZ Luftfilter

برند:VOLZ Luftfilter
 • Applications:for air conditioning, coarse pre-filtration, fine filtration

 • Designed for:air

 • Other characteristics:pleated

 • Type:panel

فیلتر کارتریجی پنل گاز هوا Midwesco

برند:Midwesco
 • Applications:chemical

 • Applications:for gas turbines

 • Designed for:gas, air

 • Designed for:steam

 • Material:metal, stainless steel

 • Material:synthetic

 • Other characteristics:pleated

 • Other characteristics:sintered

 • Type:cartridge

 • Type:cartridge, panel