نمایش دادن همه 30 نتیجه

نمایش 9 24 36

صدا سنج جامع برای گرمایش FIAMA

برند:FIAMA
 • Applications:for sound level meters

 • Measured physical value:acoustic

 • Other characteristics:digital

 • Precision class:class 2

 • Type:integrating

صدا سنج جامع برای ماشین های اتوماتیک Harvard Apparatus

برند:Harvard Apparatus
 • Other characteristics:data logging, real-time

 • Other characteristics:digital

 • Precision class:class 1

 • Precision class:class 2

 • Type:integrating

 • Type:with analysis function

صدا سنج جامع کلاس 1مصارف عمومیبدون تاخیرLARSON DAVIS

برند:LARSON DAVIS
 • Other characteristics:digital

 • Other characteristics:real-time

 • Precision class:class 1

 • Precision class:class 2

 • Type:integrating

صدا سنج جامع مصارف عمومی HT

برند:HT
 • Measured physical value:acoustic

 • Other characteristics:digital

 • Precision class:class 1

 • Precision class:class 2

 • Type:integrating

صدا سنج جامع مصارف عمومیCHAUVIN ARNOUX

برند:CHAUVIN ARNOUX
 • Material:metal

 • Media:air

 • Other characteristics:digital

 • Precision class:class 2

 • Type of filtration:activated carbon

 • Type of filtration:dust

 • Type:integrating

صدا سنج دیجیتال TPS

برند:TPS
 • Other characteristics:digital

 • Precision class:class 2

 • Type:with analysis function

صدا سنج دیجیتال مصارف عمومی KERN & SOHN

برند:KERN & SOHN
 • Other characteristics:digital

 • Other characteristics:digital, data logging

 • Precision class:class 1

 • Precision class:class 2

 • Type:basic

 • Type:integrating

 • Type:with analysis function

صدا سنج کلاس شماره دوساده دیجیتال همه منظوره HIOKI

برند:HIOKI
 • Other characteristics:data logging, digital

 • Other characteristics:digital

 • Precision class:class 1, class 2

 • Precision class:class 2

 • Type:basic

 • Type:with analysis function

صوت سنج ساده دیجیتال مصارف گوناگون Dostmann electronic

برند:Dostmann electronic
 • Applications:for sound level meters

 • Measured physical value:acoustic

 • Other characteristics:digital

 • Precision class:class 3

 • Type:basic

 • Type:integrating

صوت سنج ساده دیجیتال مصارف گوناگون Simpson

برند:Simpson
 • Other characteristics:analog

 • Other characteristics:digital

 • Precision class:class 1

 • Precision class:class 2

 • Type:basic