نمایش دادن همه 30 نتیجه

نمایش 9 24 36

صفحۀ میرا کنندۀ ارتعاش APSOparts®

برند:APSOparts®
 • Applications:machine

 • Configuration:hub

 • Form:spur

 • Material:cast iron, elastomer, steel

 • Other characteristics:chain

 • Type:anti-vibration, leveling

صفحۀ میرا کنندۀ ارتعاش Misumi

برند:Misumi
 • Material:steel, plastic

 • Other characteristics:adjustable, compact

 • Product applications:for doors

 • Type:rotary, motion

 • Type:shock

صفحۀ میرا کنندۀ ارتعاش Tiflex

برند:Tiflex
 • Applications:industrial, safety

 • Material:stainless steel

 • Other characteristics:adjustable, compact

 • Product applications:industrial, for machines

 • Technology:hydraulic

 • Type:shock

صفحۀ میرا کنندۀ ارتعاش Trelleborg

برند:Trelleborg
 • Material:rubber

 • Product applications:for rubber

 • Technology:hydraulic

 • Technology:pneumatic

 • Type:motion, shock

 • Type:vibration