نمایش 9 24 36

صدا خفه کن اجکتور خروجی پلاستیک FIPA

برند:FIPA
 • Other characteristics:plastic

 • Other characteristics:steel

 • Product applications:ejector

 • Product applications:for ventilation systems

 • Type:exhaust

 • Type:for ventilation

صدا خفه کن اجکتور خروجی تیوپی SAPELEM

برند:SAPELEM
 • Other characteristics:tubular

 • Product applications:ejector

 • Product applications:ejector

 • Type:discharge

 • Type:exhaust

صدا خفه کن هوای فشرده کنترل فشار برنز PNEUMAX

برند:PNEUMAX
 • Other characteristics:bronze

 • Product applications:for compressed air

 • Type:pressure-control

 • Type:short

صدا گیر چیلر ورتکس استیل ITW Vortec

برند:ITW Vortec
 • Material:fiberglass, titanium

 • Other characteristics:steel

 • Product applications:for tubes, for vortex chiller

صدا گیر هوای فشرده اگزوز Parker Hannifin Manufacturing France

برند:Parker Hannifin Manufacturing France
 • Applications:compressed air

 • Designed for:water

 • Product applications:for compressed air

 • Type:exhaust

صداگیر تهویه فلزی TROX

برند:TROX
 • Other characteristics:metal

 • Product applications:for valves

 • Type:for ventilation

 • Type:pressure-control

صداگیر توربین خروجی فلزی AAF International

برند:AAF International
 • Mounting:vertical

 • Other characteristics:AHU

 • Other characteristics:metal

 • Product applications:turbine

 • Type:exhaust

 • Type:HEPA filter

صداگیر سیتسم تهویه هواتخلیه Parker

برند:Parker
 • Other characteristics:plastic

 • Product applications:air conditioning

 • Product applications:for filters

 • Type:discharge

 • Type:exhaust

صداگیر شیر ( سوپاپ ) خروجی استیل SERTO

برند:SERTO
 • Other characteristics:steel

 • Product applications:for valves

 • Product applications:for ventilation systems

 • Type:exhaust

 • Type:ventilation

صداگیر شیر ( سوپاپ ) خروجی پلاستیکی COVAL

برند:COVAL
 • Other characteristics:plastic

 • Other characteristics:tubular

 • Product applications:for pipework

 • Product applications:for valves

 • Type:exhaust

 • Type:for ventilation

صداگیر شیر ( سوپاپ ) لوله ای شکل GE Energy

برند:GE Energy
 • Other characteristics:bronze

 • Other characteristics:tubular

 • Product applications:for compressed air

 • Product applications:for valves

 • Type:pressure-control

 • Type:short

صداگیر فن تهویه NOVOVENT

برند:NOVOVENT
 • Other characteristics:tubular

 • Product applications:fan

 • Product applications:for ducts

 • Type:exhaust

 • Type:ventilation

صداگیر فیلتر خروجی تیوپی DONALDSON

برند:DONALDSON
 • Other characteristics:tubular

 • Product applications:engine, for filters

 • Product applications:for filters

 • Product applications:for vacuum pumps

 • Type:exhaust

صداگیر کانال هوا اگز پلاستیک ANVER Vacuum System Specialists

برند:ANVER Vacuum System Specialists
 • Applications:for vacuum

 • Designed for:air

 • Other characteristics:plastic

 • Product applications:for air ducts

 • Type:drum

 • Type:exhaust

صداگیر کانال هوا امنیت پلاستیک SILVENT

برند:SILVENT
 • Other characteristics:plastic

 • Other characteristics:tubular

 • Product applications:for air ducts

 • Product applications:for hydraulic accumulator

 • Type:exhaust

 • Type:security

صداگیر هوای فشرده پلاستیکی VMECA

برند:VMECA
 • Applications:for liquids

 • Other characteristics:lubricant

 • Other characteristics:plastic

 • Product applications:for compressed air

 • Technology:activated carbon

صداگیر هوای فشرده کنترل فشار برنزی AIRPRESS

برند:AIRPRESS
 • Function:control

 • Operation:manual

 • Other characteristics:bronze

 • Product applications:for compressed air

 • Type:ball

 • Type:pressure-control

صداگیر هوای فشرده کنترل فشار برنزی az pneumatica

برند:az pneumatica
 • Applications:compressed air

 • Applications:compressed air, high-pressure

 • Designed for:air

 • Designed for:oil vapor

 • Other characteristics:bronze

 • Other characteristics:high-efficiency

 • Product applications:for compressed air

 • Type:pressure

 • Type:pressure-control

صداگیر هوای فشرده کنترل فشار برنزی ITV

برند:ITV
 • Applications:compressed air

 • Designed for:air

 • Other characteristics:bronze

 • Product applications:for compressed air

 • Type:pressure-control