نمایش دادن همه 30 نتیجه

نمایش 9 24 36

رابط حلقه ای فوری فولاد ضد زنگ CARL STAHL

برند: CARL STAHL

 • Configuration: pear-shaped

 • Material: galvanized steel

 • Material: stainless steel

 • Other characteristics: asymmetrical

 • Other characteristics: symmetrical

 • Type: locking

قفل کارابین بیضی شکل استیل با روکش زینک CLIMAX

30 series

برند: CLIMAX

 • Configuration: oval

 • Configuration: pear-shaped

 • Material: aluminum

 • Material: zinc-plated steel

 • Type: locking

 • Type: standard

قفل کارابین گلابی شکل فلز LEGEARD

برند: LEGEARD

 • Material: metal

 • Other characteristics: asymmetrical

 • Other characteristics: pear-shaped

 • Type: locking

قفل کارابین متقارن استیل BEI BEI

B180-60

برند: BEI BEI

 • Configuration: symmetrical

 • Material: metal

 • Material: steel

 • Other characteristics: symmetrical

 • Type: locking

قفل کارابین متقارن استیل IRUDEK

SEKURALT 981

برند: IRUDEK

 • Material: metal

 • Material: steel

 • Other characteristics: asymmetrical

 • Other characteristics: symmetrical

 • Type: locking

قفل کارابین متقارن استیل SINGER

17 mm | PN112

برند: SINGER

 • Configuration: asymmetrical

 • Material: steel

 • Material: zinc-plated steel

 • Other characteristics: symmetrical

 • Type: locking

قفل کارابین متقارن بیضی شکل آلومینیوم BEAL PRO

8 - 22 kN | O'LIGHT series

برند: BEAL PRO

 • Configuration: asymmetrical

 • Configuration: symmetrical, oval

 • Material: aluminum

 • Material: metal

 • Other characteristics: asymmetrical

 • Type: locking

قفل کارابین متقارن فولاد ضد زنگ KAYA

28 kN, EN 362, EN 12275 | K-2

برند: KAYA

 • Configuration: asymmetrical

 • Material: stainless steel

 • Material: steel

 • Other characteristics: asymmetrical

 • Other characteristics: symmetrical

 • Type: double-action safety

 • Type: locking

قفل کارابین نا متقارن NEOFEU

NCAD

برند: NEOFEU

 • Configuration: oval

 • Material: aluminum

 • Material: stainless steel

 • Other characteristics: asymmetrical

 • Other characteristics: symmetrical

 • Type: locking

قفل کارابین نا متقارن آفست آلومینیوم PETZL

William

برند: PETZL

 • Configuration: asymmetrical, offset

 • Material: aluminum

 • Options: fall-arrest, for pallet racks

 • Type: locking

قفل کارابین نا متقارن استیل ELCOM

برند: ELCOM

 • Configuration: asymmetrical

 • Material: metal

 • Material: steel

 • Other characteristics: asymmetrical

 • Type: locking

 

قفل کارابین نا متقارن فلز HENSSGEN

245 series

برند: HENSSGEN

 • Configuration: symmetrical

 • Material: metal

 • Material: steel

 • Other characteristics: asymmetrical

 • Other characteristics: symmetrical

 • Type: anchor

 • Type: locking

قفل کارابین نا متقارن فلز MSA

برند: MSA

 • Configuration: oval

 • Material: aluminum, steel

 • Material: metal

 • Other characteristics: asymmetrical

 • Type: locking

قفل کارابین نا متقارن فلز SKYLOTEC

EN 362, EN 12275, UIAA 121, max. 22 kN |

برند: SKYLOTEC

 • Configuration: asymmetrical

 • Configuration: symmetrical

 • Material: aluminum

 • Material: metal

 • Other characteristics: asymmetrical

 • Type: locking

کارابین ایمنی دو اقدامه نا متقارن فلز WICHARD

برند: WICHARD

 • Configuration: asymmetrical

 • Material: aluminum

 • Material: metal

 • Other characteristics: asymmetrical

 • Type: double-action safety

 • Type: locking