نمایش دادن همه 30 نتیجه

نمایش 9 24 36

تجهیزات تنفس JSP

EN12941:1999 TH2PSL | Jetstream®

برند: JSP

 • Options: assisted breathing

 • Other characteristics: two-filter

 • Type: respiratory

تجهیزات تنفس MSA

PremAire® Combination

برند: MSA

 • Options: closed-circuit supplied air

 • Other characteristics: with exhalation valve, disposable

 • Type: respiratory

دستگاه های تنفسی جداگانه TYCO

EN 137

برند: TYCO

 • Options: SCBA, stand-alone

 • Other characteristics: with exhalation valve, disposable

 • Type: respiratory

فیلتر گاز دستگاه تنفس مصنوعی SCOTT

POWERPAK A1

برند: SCOTT

 • Applications: chemical, high-pressure

 • Applications: respirator

 • Designed for: CO2

 • Designed for: gas

 • Other characteristics: in-line

 • Type: pressure

فیلتر هوای فشرده کارتریج هوای تنفسی پلی پروپیلن CLEMCO

CPF series

برند: CLEMCO

 • Applications: compressed air

 • Applications: dust

 • Designed for: air

 • Designed for: for compressed air

 • Other characteristics: in-line

 • Type: cartridge

 • Type: coalescing

ماسک تنفسی دارای شیر باز دم یک بار مصرف CIGWELD

Moldexâ„¢ 2300 P2

برند: CIGWELD

 • Other characteristics: single-filter

 • Other characteristics: with exhalation valve, disposable

 • Type: respiratory

ماسک تنفسی دو فیلتره تمام صورت SAGOLA

Classic MP2

برند: SAGOLA

 • Other characteristics: two-filter, full-face

 • Other characteristics: with exhalation valve, disposable

 • Type: respiratory

ماسک تنفسی فشار مثبت دارای تامین کننده هوا سبک وزن FINISHING BRANDS

4 - 7 bar, 128 - 160 l/min | Pro-Visor

برند: FINISHING BRANDS

 • Other characteristics: positive pressure, with air supply, light-weight

 • Other characteristics: pressure, full-face

 • Type: respiratory

ماسک تنفسی یک بار مصرف COFRA

AIR FREE FFP1

برند: COFRA

 • Applications: respirator

 • Designed for: for liquid

 • Options: portable

 • Other characteristics: disposable

 • Type: respiratory

ماسک تنفسی یک بار مصرف DERANCOURT

R1240

برند: DERANCOURT

 • Other characteristics: activated carbon, particulate

 • Other characteristics: disposable

 • Type: respiratory

ماسک تنفسی یک بار مصرف MÃŒPRO

Moldexâ„¢ 2300 P2

برند: MÃŒPRO

 • Applications: respirator

 • Designed for: particulate

 • Other characteristics: disposable

 • Type: cartridge

 • Type: respiratory

ماسک تنفسی یک بار مصرف MILLER

N95

برند: MILLER

 • Applications: welding

 • Other characteristics: particulate, disposable

 • Type: filter, respiratory

ماسک تنفسی یک بار مصرف SPASCIANI

SPC/11 FFP1

برند: SPASCIANI

 • Other characteristics: disposable

 • Other characteristics: full-face

 • Type: respiratory

ماسک تنفسی یک بار مصرف UVEX

silv-Air eco

برند: UVEX

 • Other characteristics: cup-shaped, with exhalation valve, disposable

 • Other characteristics: with air supply, light-weight

 • Type: filtering, respiratory

 • Type: respiratory

ماسک نیمه برای تنفس دو فیلتره SINGER

DM756C

برند: SINGER

 • Other characteristics: positive pressure

 • Other characteristics: two-filter

 • Type: respiratory

ماسک نیمه برای تنفس کارتریج سبک SATA

EN12941:1999 TH2PSL | Jetstream®

برند: SATA

 • Other characteristics: cartridge, light-weight

 • Other characteristics: particulate, disposable

 • Other characteristics: reusable, two-filter

 • Type: respiratory