نمایش 1–36 از 534 نتیجه

نمایش 9 24 36

آزمونگر ظرفیت خازن CENTER TECHNOLOGY

CENTER 361
برند : CENTER TECHNOLOGY
 • Other characteristics: automatic

 • Test type: capacitance, voltage, resistance, insulation

 • Test type: performance, leakage, capacitance, insulation resistance

آزمونگر ظرفیت خازن EAGLE EYE POWER SOLUTIONS

IBEX - ULTRA | 5 - 6 000 Ah
برند : EAGLE EYE POWER SOLUTIONS
 • Test type: capacitance

 • Tested product: battery

آزمونگر ظرفیت خازن STORAGE BATTERY SYSTEMS, LLC

SBS-8400
برند : STORAGE BATTERY SYSTEMS, LLC
 • Applications: for cables

 • Measured value: capacitance

 • Other characteristics: in-line

 • Other characteristics: with monitoring

 • Test type: capacitance

 • Tested product: battery

آزمونگر ظرفیت خازن باطری فشرده هوشمند ACT

ACT 612
برند : ACT
 • Other characteristics: compact, smart, rugged

 • Test type: capacitance

 • Tested product: battery

آزمونگر ظرفیت خازن باطری هوشمند سبک و قابل حمل ACT

ACT CHROME
برند : ACT
 • Other characteristics: compact, smart, rugged

 • Other characteristics: smart, portable

 • Test type: capacitance

 • Tested product: battery

آزمونگر ظرفیت خازن پیوستگی عایق دیجیتالی MEGGER

MIT480 series
برند : MEGGER
 • Applications: for telecom applications

 • Other characteristics: digital

 • Test type: capacitance

 • Test type: capacitance, continuity, insulation

 • Tested product: battery

آشکار ساز خطای-ارت در باطری EAGLE EYE

GFL-100
برند : EAGLE EYE
 • Operational mode: high-voltage

 • Options and accessories: battery

 • Test material: for insulating materials

 • Test type: insulation

آشکار ساز ولتاژ اسیلوسکوپ X1 ELECTRO PJP

400 V | S-1001-IEC
برند : ELECTRO PJP
 • Applications: surge impulse

 • Applications: X1 oscilloscope

 • Measured value: voltage

آشکار ساز ولتاژ اسیلوسکوپ X1 ELECTRO PJP

400 V | S-1001-IEC
برند :ELECTRO PJP
 • Applications: surge impulse

 • Applications: X1 oscilloscope

 • Measured value: voltage

آشکار ساز ولتاژ بالا DERANCOURT

10 - 30 kV | R4352, R4352 - 6P
برند : DERANCOURT
 • Measured value: AC voltage

 • Measured value: high-voltage

 • Measured value: power, AC voltage

 • Other characteristics: non-contact

 • Technology: electronic

آشکار ساز ولتاژ بدون تماس با نور برای شرایط کاری FLIR

FLIR VP52
برند : FLIR
 • Measured value: high-voltage

 • Measured value: voltage

 • Other characteristics: non-contact, with working light

 • Technology: silicon, electronic

آشکار ساز ولتاژ پویش TOREX

max. 5 µA | X Series
برند : TOREX
 • Applications: monitoring

 • Measured value: high-voltage

 • Measured value: voltage

آشکارساز ولتاژ AC غیر تماسی FLUKE

 Fluke 1AC-II, 2AC, LVD2
برند : FLUKE
 • Applications: for oscilloscope

 • Measured value: AC voltage

 • Measured value: voltage

 • Other characteristics: non-contact

آشکارساز ولتاژ MARTINDALE ELECTRIC

VI-15000
برند : MARTINDALE ELECTRIC
 • Measured value: three-phase voltage

 • Measured value: voltage

آمپر سنج گیره ای AC/DC GOSSEN METRAWATT

max. 40 A | METRAclip 41
برند : GOSSEN METRAWATT
 • Display: digital

 • Form: portable

 • Other characteristics: AC/DC, current

آمپر سنج گیره ای دیجیتال AC/DC BETA

1760PA/80
برند : BETA
 • Display: digital

 • Form: portable

 • Other characteristics: AC/DC, current