نمایش دادن همه 30 نتیجه

نمایش 9 24 36

تشکیل دهنده عمل شکل موج اختیاری BNC

1 μHz - 50MHz | 645
برند : BNC
 • Electrical output: arbitrary waveform

 • Electrical output: function, arbitrary waveform

 • Other characteristics: PXI card

تشکیل دهنده عمل شکل موج اختیاری HAEFELY

3.3 kV, 0.1 - 1 MHz | PIM 150
برند : HAEFELY
 • Electrical output: function, arbitrary waveform

 • Other characteristics: compact, CompactPCI/PXI card

تشکیل دهنده عمل شکل موج اختیاری KIKUSUI

50 MHz | FGA5050
برند : KIKUSUI
 • Electrical output: arbitrary waveform

 • Electrical output: function, arbitrary waveform

 • Other characteristics: USB

تشکیل دهنده عمل شکل موج اختیاری SRS

1 µHz - 15.1 MHz | DS340
برند : SRS
 • Electrical output: arbitrary waveform

 • Electrical output: function, arbitrary waveform

 • Other characteristics: sweep, burst, PWM

سازنده عمل فرم موج دلخواه دیجیتال دو کاناله TABOR

350 MHz | WS8352
برند : TABOR
 • Electrical output: function, arbitrary waveform, pulse

 • Other characteristics: dual-channel

کارت PCI: تولید کنندۀ فرضی شکل موج ASTRONICS

max. 200MS/s | 3156B
برند : ASTRONICS
 • Electrical output: arbitrary waveform

 • Input bus: TTL

 • Other characteristics: high-voltage, high-density

 • Other characteristics: PCI card, low-noise, dual-channel, digital

 • Signal type: digital

کارت PCI: تولید کنندۀ فرضی شکل موج PHYSICAL

ARB-1410
برند : PHYSICAL
 • Electrical output: arbitrary waveform

 • Electrical output: pulse

 • Other characteristics: CompactPCI/PXI card

 • Other characteristics: PCI card

کارت PCI: تولید کنندۀ فرضی شکل موج WUNTRONIC

1.0 GHz | DA11000c
برند : WUNTRONIC
 • Electrical output: arbitrary waveform

 • Electrical output: ultrasonic pulse

 • Other characteristics: PCI card

 • Other characteristics: stand-alone

مولد امواج الکتریکی مطلق EDAQ

±10 V | ER175
برند : EDAQ
 • Electrical output: arbitrary waveform

 • Other characteristics: PXI card

مولد امواج الکتریکی مطلق LECROY

WaveStation series
برند : LECROY
 • Electrical output: arbitrary waveform

 • Electrical output: function, arbitrary waveform

 • Other characteristics: PWM

مولد امواج الکتریکی مطلق UHF ZURICH

برند : ZURICH
 • Electrical output: arbitrary waveform

 • Electrical output: function, arbitrary waveform, pulse

 • Electrical output: UHF, arbitrary waveform

 • Other characteristics: dual-channel

 • Other characteristics: programmable, digital, analog

مولد امواج الکتریکی مطلق با عملکرد های مولدی دو کاناله B&K

80 - 160 MHz | 4060 series
برند : B&K
 • Electrical output: signal, HF

 • Electrical output: square signal, pulse, arbitrary waveform, function

 • Other characteristics: digital

 • Other characteristics: dual-channel

مولد امواج الکتریکی مطلق با عملکرد های مولدی دیجیتالی دو کاناله SIGLENT

120 MHz, 8Mpts, 1.2GSa/s, TrueArb and EasyPulse | SDG1000X S
برند : SIGLENT
 • Electrical output: arbitrary waveform, function

 • Electrical output: audio signal

 • Other characteristics: digital

 • Other characteristics: dual-channel, digital

مولد امواج الکتریکی مطلق برد الکترونیکی PXI AEROFLEX

6 GHz, (-121) - (+17) dBm | 3020 Series
برند : AEROFLEX
 • Electrical output: arbitrary waveform

 • Other characteristics: PXI card

مولد امواج الکتریکی مطلق دارای امکان ثبت و ضبط موقت AMETEK

5 - 100 V | EM Test AutoWave
برند : AMETEK
 • Electrical output: arbitrary waveform

 • Options: DC

 • Other characteristics: with transient recorder

مولد امواج الکتریکی مطلق ضربانی با عملکردهای گوناگون پارازیت MARVIN

GX1120
برند : MARVIN
 • Electrical output: pulse, function, noise, arbitrary waveform

 • Measured value: spectrum, signal, noise, phase

 • Other characteristics: combined

 • Other characteristics: dual-channel, PXI card

مولد سیگنال برداری ROHDE SCHWARZ

9 kHz - 6 GHz | R&S®SMBV100A
برند : ROHDE SCHWARZ
 • Electrical output: arbitrary waveform, pulse, function

 • Electrical output: vector signal, arbitrary waveform

 • Other characteristics: programmable

مولد سیگنال عملکرد به شکل موج فرضی کانال دوتایی FUJIAN

10-60 MHz | AG Series
برند : FUJIAN
 • Electrical output: signal, function, arbitrary waveform

 • Housing: cylindrical

 • Other characteristics: dual-channel

 • Sensing mode: coaxial reflective

 • Sensing mode: through-beam

 • Type of beam: laser