نمایش 9 24 36

آشکار ساز ولتاژ اسیلوسکوپ X1 ELECTRO PJP

400 V | S-1001-IEC
برند :ELECTRO PJP
 • Applications: surge impulse

 • Applications: X1 oscilloscope

 • Measured value: voltage

آشکار ساز ولتاژ بالا DERANCOURT

10 - 30 kV | R4352, R4352 - 6P
برند : DERANCOURT
 • Measured value: AC voltage

 • Measured value: high-voltage

 • Measured value: power, AC voltage

 • Other characteristics: non-contact

 • Technology: electronic

آشکار ساز ولتاژ بدون تماس با نور برای شرایط کاری FLIR

FLIR VP52
برند : FLIR
 • Measured value: high-voltage

 • Measured value: voltage

 • Other characteristics: non-contact, with working light

 • Technology: silicon, electronic

آشکار ساز ولتاژ پویش TOREX

max. 5 µA | X Series
برند : TOREX
 • Applications: monitoring

 • Measured value: high-voltage

 • Measured value: voltage

آشکارساز ولتاژ AC غیر تماسی FLUKE

 Fluke 1AC-II, 2AC, LVD2
برند : FLUKE
 • Applications: for oscilloscope

 • Measured value: AC voltage

 • Measured value: voltage

 • Other characteristics: non-contact

آشکارساز ولتاژ MARTINDALE ELECTRIC

VI-15000
برند : MARTINDALE ELECTRIC
 • Measured value: three-phase voltage

 • Measured value: voltage

دستگاه اندازه گیری ولتاژ پله ای و تماسی HT

HT2055
برند : HT
 • Measured value: high-voltage

 • Measured value: medium-voltage

 • Other characteristics: non-contact, pen-type

دستگاه سنجش رانش مواج ترکیبی و امواج بزرگ ناگهانی HAEFELY

max. 7.4 kV, 3.7 kA | PIM 100 series, PCD 100 series
برند : HAEFELY
 • Applications: surge impulse

 • Measured value: voltage

 • Technology: CMOS

ردیاب ولتاژ بالا B&K PRECISION

40 kV | HV 44A
برند : B&K PRECISION
 • Measured value: high-voltage

 • Measured value: voltage

 • Other characteristics: non-contact, with working light

 • Technology: silicon, electronic

ردیاب ولتاژ بالا CIRCUTOR

max. 36 kV | PI series
برند :CIRCUTOR
 • Measured value: AC voltage

 • Measured value: high-voltage

 • Measured value: voltage

ردیاب ولتاژ پایین سوراخ پین برای پوشش TQC BV

LD8100
برند : TQC BV
 • Applications: for coatings

 • Measured entity: pinhole

 • Measured value: AC voltage

 • Measured value: high-voltage

 • Measured value: low-voltage

 • Other characteristics: non-contact