نمایش 9 24 36

آمپر سنج گیره ای قابل انعطاف FLIR

FLIR CM55 & CM57
برند : FLIR
 • Applications: for oscilloscope

 • Display: digital

 • Form: portable

 • Measured value: voltage

 • Other characteristics: flexible, current

آمپرسنج گیره ای دی سی FLUKE

Fluke a3003 FC
برند :FLUKE
 • Display: digital

 • Form: portable

 • Measured value: current

 • Other characteristics: DC, current

آمپرمتر گیره ای DC / AC EXTECH

1000 A AC/DC | EX845
برند : EXTECH
 • Display: digital

 • Form: portable

 • Measured value: magnetic field

 • Other characteristics: AC, DC, voltage, current, resistance

آمپرمتر گیره ای DC / AC MARTINDALE

CM82
برند : MARTINDALE
 • Display: digital

 • Form: portable

 • Measured value: injection current

 • Other characteristics: DC, AC, voltage, current

دستگاه چند کاره دیجیتال بالای سکوب PROMAX

MD-200B
برند : PROMAX
 • Applications: industrial

 • Display: digital

 • Form: benchtop

 • Form: portable

 • Other characteristics: current, resistance

 • Other characteristics: high-resolution, voltage, current

 • Other characteristics: voltage, current

دستگاه چند کاره دیجیتال جا کوهی ولتاژ بالا NATIONAL INSTRUMENTS

NI PXI-4070
برند : NATIONAL INSTRUMENTS
 • Applications: industrial

 • Display: digital

 • Form: rack-mount

 • Other characteristics: high-voltage

دستگاه چند کاره دیجیتال ریل دی آی ان CROMPTON

100 - 289 V, 5A | Integra Ri3
برند : CROMPTON
 • Applications: industrial

 • Display: digital

 • Form: DIN rail

 • Form: portable

 • Other characteristics: current

 • Other characteristics: true RMS, resistance

دستگاه چند کاره دیجیتال ریل دی آی ان ELECTREX

برند : ELECTREX
 • Applications: industrial

 • Display: digital

 • Form: benchtop

 • Form: DIN rail

 • Other characteristics: current

دستگاه چند کاره دیجیتال ریل دی آی ان HAGER

SM001
برند : HAGER
 • Applications: industrial

 • Display: digital

 • Form: DIN rail

 • Form: portable

 • Other characteristics: voltage

دستگاه چند کاره دیجیتال ریل دی آی ان LOVATO ELECTRIC

DMG - DMK series
برند : LOVATO ELECTRIC
 • Applications: industrial

 • Display: digital

 • Form: DIN rail

 • Other characteristics: voltage, current

دستگاه چند کاره دیجیتال ریل دی آی ان LUMEL

500 V, 40 A | N17Z
برند : LUMEL
 • Applications: industrial

 • Display: digital

 • Form: DIN rail

 • Form: portable

 • Other characteristics: true RMS, voltage, current

دستگاه چند کاره دیجیتال ریل دی آی ان PANASONIC

400 V | KW7M
برند : PANASONIC
 • Applications: industrial

 • Display: digital

 • Display: dual-display, digital

 • Form: benchtop

 • Form: DIN rail

 • Form: portable

 • Other characteristics: voltage

دستگاه چند کاره دیجیتال صفحه بالا KIKUSUI

 0.1 - 1000 V, 0.01 - 3 A | DME1600
برند : KIKUSUI
 • Applications: industrial

 • Display: digital

 • Form: benchtop

 • Other characteristics: Ethernet, USB, true RMS, resistance

 • Other characteristics: USB, voltage, current, resistance

دستگاه چند کاره دیجیتال صفحه بالا آر ام اس واقعی HAMEG

6½-Digit | HM8112-3
برند : HAMEG
 • Applications: industrial

 • Display: digital

 • Form: benchtop

 • Form: DIN rail

 • Other characteristics: resistance

 • Other characteristics: three-phase, TRMS, voltage, current

 • Other characteristics: true RMS

دستگاه چند کاره دیجیتال قابل حمل BENNING

MM P3
برند : BENNING
 • Applications: industrial

 • Display: digital

 • Form: portable

 • Other characteristics: voltage, current

 • Other characteristics: voltage, current, resistance

 • Other characteristics: voltage, resistance

دستگاه چند کاره دیجیتال قابل حمل DERANCOURT

R2091, R2092
برند : DERANCOURT
 • Applications: industrial

 • Display: digital

 • Form: portable

 • Other characteristics: voltage, resistance

دستگاه چند کاره دیجیتال قابل حمل DWYER

MM10
برند :DWYER
 • Applications: industrial

 • Display: digital

 • Form: portable

 • Other characteristics: voltage, current, resistance

دستگاه چند کاره دیجیتال قابل حمل KEYSIGHT

U12xx series
برند : KEYSIGHT
 • Applications: industrial

 • Display: digital

 • Form: portable

 • Other characteristics: voltage

دستگاه چند کاره دیجیتال قابل حمل WEIDMüLLER

برند : WEIDMüLLER
 • Applications: industrial

 • Display: digital

 • Form: portable

 • Other characteristics: voltage

 • Other characteristics: voltage, current, resistance

دستگاه چند کاره سنجش گرافیک دیجیتال سکوب بلندتفکیک بالا KEITHLEY

DMM7510 series
برند : KEITHLEY
 • Applications: industrial

 • Display: digital

 • Display: graphic, digital

 • Form: benchtop

 • Form: rack-mount

 • Other characteristics: DC, voltage, current, resistance

 • Other characteristics: high-resolution

 • Other characteristics: high-voltage

دستگاه چند کاره سنجش گرافیک قابل حمل CHAUVIN ARNOUX

ASYC IV, C.A 3290/91/92/93
برند : CHAUVIN ARNOUX
 • Applications: industrial

 • Display: digital

 • Display: graphic

 • Form: portable

 • Other characteristics: true RMS

 • Other characteristics: voltage, current, resistance

سنسور بدون تماس مقداربرای مایعات و جامدات استوانه ای آی پی 65 PICO

max. 2000 A DC | TA167
برند : PICO
 • Display: digital

 • Display: without display

 • Form: portable

 • Measured value: voltage, power

 • Other characteristics: AC, voltage, current

 • Other characteristics: current

کارت چند کاره دیجیتال پی سی آی BERNSTEIN

 5 1/2 Digit, 1500S/s, 2ch | DMM-552-PCI
برند :BERNSTEIN
 • Applications: calibration

 • Display: digital

 • Form: portable

 • Other characteristics: PCI, voltage, current, resistance

 • Other characteristics: true RMS, voltage, current, resistance

مالتی متر دیجیتال با کلمپ true RMS GREENLEE

 max. 1 000 A | CM-1560-C
برند : GREENLEE
 • Applications: industrial

 • Display: digital

 • Form: DIN rail

 • Form: panel-mount, flush-mounted

 • Form: portable

 • Other characteristics: true RMS, voltage, current, resistance

 • Other characteristics: voltage

 • Other characteristics: voltage, current

مالتی متر دیجیتال با کلمپ ولتاژ جریان فرکانس GOSSEN METRAWATT

600 V CAT IV | METRAclip 85
برند :GOSSEN METRAWATT
 • Display: digital

 • Form: portable

 • Options: portable analog

 • Other characteristics: voltage, current, frequency

مولتی متر چندکاره آنالوگ پورتابل SIMPSON

0.25 - 1 000 V, max. 10 kΩ | 160
برند : SIMPSON
 • Applications: industrial

 • Display: analog

 • Display: digital

 • Form: benchtop

 • Form: portable

 • Other characteristics: electrically isolating, resistance

 • Other characteristics: voltage, current, resistance