نمایش 9 24 36

آمپر سنج گیره ای AC/DC GOSSEN METRAWATT

max. 40 A | METRAclip 41
برند : GOSSEN METRAWATT
 • Display: digital

 • Form: portable

 • Other characteristics: AC/DC, current

آمپر سنج گیره ای قابل انعطاف FLIR

FLIR CM55 & CM57
برند : FLIR
 • Applications: for oscilloscope

 • Display: digital

 • Form: portable

 • Measured value: voltage

 • Other characteristics: flexible, current

آمپر متر گیره ای بلو توت آنالیزور همز مان RMS صحیح AC DC HT

 HT9022
برند :HT
 • Display: digital

 • Electrical characteristics: DC, AC

 • Form: portable

 • Mounting: fixed

 • Other characteristics: Bluetooth, with power quality and harmonic analyzer, true RMS, AC/DC, voltage

 • Other characteristics: solid-core

 • Technology: Hall effect

آمپرسنج گیره ای دی سی FLUKE

 Fluke a3003 FC
برند : FLUKE
 • Display: digital

 • Form: portable

 • Measured value: current

 • Other characteristics: DC, current

آمپرمتر گیره ای DC / AC CHAUVIN ARNOUX

PAC 20, 21, 22
برند : CHAUVIN ARNOUX
 • Display: without display

 • Form: portable

 • Other characteristics: AC, DC

 • Other characteristics: flexible, voltage, current

آمپرمتر گیره ای DC / AC EXTECH

1000 A AC/DC | EX845
برند : EXTECH
 • Display: digital

 • Form: portable

 • Measured value: magnetic field

 • Other characteristics: AC, DC, voltage, current, resistance

آمپرمتر گیره ای DC / AC MARTINDALE

CM82
برند : MARTINDALE
 • Display: digital

 • Form: portable

 • Measured value: injection current

 • Other characteristics: DC, AC, voltage, current

آمپرمتر گیره ای DC / AC PROMAX

40 - 700 mA, 200 - 700 A | CT-193, CT-195, CT-237
برند : PROMAX
 • Display: digital

 • Electrical characteristics: AC

 • Form: portable

 • Mounting: DIN rail

 • Other characteristics: AC, DC, voltage

 • Technology: true RMS

دستگاه اندازه گیری جریان AC فرکانسی ولتاژAC MASTERVOLT

برند : MASTERVOLT
 • Display: digital

 • Form: portable

 • Measured value: frequency, AC current, AC voltage

 • Other characteristics: current

دستگاه اندازه گیری میدان مغناطیسی پایین NARDA

0.001 - 400 kHz | ELT-400
برند : NARDA
 • Measured value: magnetic field

 • Measured value: voltage, power

 • Other characteristics: portable

سنسور بدون تماس مقداربرای مایعات و جامدات استوانه ای HIOKI

1 mA - 1000 A | 3293-50
برند : HIOKI
 • Display: digital

 • Electrical characteristics: DC, AC

 • Form: portable

 • Mounting: DIN rail

 • Other characteristics: current

 • Technology: true RMS

مبدل جریان AC و DC داکت ریل DIN WAGO

max. 100 A, 220 V | JUMPFLEX® 857 series
برند : WAGO
 • Electrical characteristics: AC and DC

 • Mounting: DIN rail

مبدل جریان ریل در آی ان ای سی IME

 Tema I4
برند : IME
 • Applications: for oscilloscope

 • Electrical characteristics: AC

 • Measured value: current

 • Mounting: DIN rail

مبدل ولتاژ SIMPSON

max. 300 A
برند : SIMPSON
 • Electrical characteristics: AC

 • Electrical characteristics: DC, AC

 • Mounting: plug-in

 • Other characteristics: analog

مبدل ولتاژ TELE

5 A | G2IA5A
برند : TELE
 • Electrical characteristics: AC and DC

 • Measured value: layer thickness, eddy current

وارسی جریان گردباد FOERSTER

DEFECTOMAT
برند : FOERSTER
 • Applications: for coils, for tubes

 • Display: without display

 • Form: portable

 • Measured value: eddy current

 • Other characteristics: current

وارسی جریان گردباد MONITRAN

برند : MONITRAN
 • Display: without display

 • Form: portable

 • Measured value: eddy current

 • Other characteristics: current

وارسی جریان گردباد OLYMPUS

برند :OLYMPUS
 • Applications: for NDT

 • Display: digital

 • Form: portable

 • Measured value: eddy current

 • Other characteristics: true RMS, AC/DC, charging current, leakage, current

ولت سنج جریان PICO

±10 V, 4 - 20 mA | EL037
برند : PICO
 • Display: digital

 • Form: portable

 • Measured value: voltage, power

 • Other characteristics: AC, voltage, current