نمایش دادن همه 30 نتیجه

نمایش 9 24 36

رنگ سنج انعکاسی آزمایشگاه ANTON PAAR

0 - 19.99 CTU
 برند : ANTON PAAR
 • Applications: powder

 • Domain: laboratory

 • Other characteristics: automated

 • Specifications: reflectance

 • Type: digital

 • Type: weight

رنگ سنج خطی KONICA

NC-1
 برند : KONICA
 • Mounting: in-line

 • Mounting: mobile

 • Options: portable imaging

 • Specifications: high-speed

رنگ سنج خودکار SCHMIDT+HAENSCH

Coloromat 100
 برند : SCHMIDT+HAENSCH
 • Specifications: automatic

 • Technical applications: for color measurement

رنگ سنج رومیزی انتقالی آزمایشگاه JENWAY

400 - 710 nm | 6051
 برند : JENWAY
 • Domain: laboratory

 • Mounting: benchtop

 • Mounting: mobile

 • Specifications: transmission

رنگ سنج سیار HACH LANGE

 برند : HACH LANGE
 • Mounting: mobile

 • Mounting: portable

 • Technical applications: laboratory

رنگ سنج سیار بازتابش J.P SELECTA

برند : J.P SELECTA
 • Domain: laboratory

 • Mounting: benchtop

 • Specifications: automatic

 • Technical applications: laboratory

رنگ سنج سیار برای اندازه گیری رنگ BYK

cloud-runner
 برند : BYK
 • Domain: laboratory

 • Mounting: mobile

 • Specifications: automatic, reflectance

 • Technical applications: for color measurement

رنگ سنج قابل حمل PCE

RGB, HSL, 400 ... 700 nm | PCE-RGB 2
 برند : PCE
 • Mounting: portable

 • Specifications: for flat screens

 • Technical applications: for color measurement, for luminance measurement

رنگ سنج قابل حمل U-THERM INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED

CM-NH310
برند : U-THERM INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED
 • Mounting: portable

 • Specifications: high-speed, with LED light

 • Technical applications: for surface inspection

رنگ سنج قابل حمل آزمایشگاه HANNA

HI711
 برند : HANNA
 • Domain: for the food industry

 • Mounting: handheld

 • Mounting: portable

 • Technical applications: laboratory

رنگ سنج قابل حمل برای تجزیه و تحلیل شیمیایی YSI

910 COD
 برند : YSI
 • Domain: laboratory

 • Mounting: benchtop

 • Mounting: portable

 • Specifications: automatic

 • Technical applications: for chemical analysis

 • Technical applications: laboratory

طيف نورسنج قابل حمل برای تصویرسازی STELLARNET

BLACK-Comet-CXR
 برند : STELLARNET
 • Mounting: mobile

 • Mounting: portable

 • Options: portable imaging

 • Technical applications: laboratory

طيف نورسنج قابل حمل برای تصویرسازی X-RITE

RM200QC
برند : X-RITE
 • Mounting: portable

 • Options: portable imaging

 • Specifications: for tomato products

 • Technical applications: for color measurement