نمایش دادن همه 30 نتیجه

نمایش 9 24 36

ردیاب موقعیت EMG

24 V, max. 50 °C | LID43 series برند :  EMG
 • Spectrum: infrared

 • Spectrum: NIR

 • Technology: CMOS

ردیاب موقعیت FIRST SENSOR

6, 7 series
برند : FIRST SENSOR
 • Spectrum: full-color

 • Spectrum: near-infrared

 • Technology: CMOS

ردیاب موقعیت MICRO-CONTROLE / SPECTRA-PHYSICS

320 - 1 100 nm | CONEX-PSD9
برند :  MICRO-CONTROLE / SPECTRA-PHYSICS
 • Spectrum: full-color

 • Technology: CIS

سنسور بدون تماس مقدار برای مایعات و جامدات استوانه ای با خروجی دیجیتال DALSA

1 Mpix, 1024 x 1024 pix, ,100 fps | FT50M برند :  DALSA
 • Other characteristics: high-sensitivity

 • Other characteristics: high-speed

 • Spectrum: monochrome

 • Spectrum: X-ray

 • Technology: CCD

 • Technology: CMOS

سنسور تصویر INFINEON

  برند :  INFINEON
 • Spectrum: full-color

 • Spectrum: infrared

 • Technology: CMOS

 • Technology: time-of-flight

سنسور تصویر اشعۀ X RAD-ICON

RadEyeâ„¢ برند :  RAD-ICON
 • Other characteristics: high-speed

 • Spectrum: X-ray

 • Technology: CMOS

سنسور تصویر سی ام او اس STMICROELECTRONICS

VD6955 برند :  STMICROELECTRONICS
 • Applications: for distance measurement, for thickness measurements

 • Applications: for thickness measurements, for distance measurement

 • Other characteristics: non-contact

 • Spectrum: full-color

 • Technology: CMOS

 • Type: chromatic

سنسور تصویر سی ام او اس خطی IC-HAUS

iC-LA برند :  IC-HAUS
 • Other characteristics: high-speed

 • Other characteristics: linear

 • Spectrum: full-color

 • Spectrum: monochrome

 • Spectrum: X-ray

 • Technology: CCD

 • Technology: CMOS

سنسور تک فام CMOS نور کم MICROSEMI

3 - 4.5 V | LX1977 برند :  MICROSEMI
 • Other characteristics:low-light

 • Spectrum:infrared

 • Technology:monochrome CMOS

سنسور سیلیسیمی تصویر سازی نوری مادون قرمز حساسیت بالا ROHM SEMICONDUCTOR

برند :  ROHM SEMICONDUCTOR
 • Measured value: spectrum

 • Other characteristics: high-sensitivity

 • Portability: portable

 • Spectrum: infrared

 • Technology: electronic

 • Technology: optical

 • Technology: silicon

 • Type: photon, positive displacement