نمایش دادن همه 30 نتیجه

نمایش 9 24 36

انکسارسنج نوری رومیزی برای WYATT TECHNOLOGY HPLC

± 0.0047 RIU | Optilab T-rEX
برند : WYATT TECHNOLOGY
 •  Applications: for HPLC
 • Applications: laboratory
 • Other characteristics: bench-top
 • Other characteristics: portable
 • Type: digital
 • Type: optical

دستگاه سنجش میزان شکستگی نور و صدا دیجیتال با کنترل دمابرای صنعت نوشیدنی BELLINGHAM

1.32-1.58 RI ±0.00004 / 0-100 °Brix ±0.01/3
برند : BELLINGHAM
 • Applications: for the beverage industry
 • Options: UV
 • Other characteristics: with temperature control
 • Type: digital

دستگاه سنجش میزان شکستگی نور و صدا دیجیتال برای صنعت غذا HANNA

HI96803
برند : HANNA
 • Applications: for the food industry

 • Applications: high-fructose corn syrup

 • Applications: laboratory

 • Other characteristics: portable

 • Type: digital

دستگاه سنجش میزان شکستگی نور و صدا دیجیتال سکوب بالا آزمایشگاه WYATT TECHNOLOGY

± 0.0047 RIU | Optilab T-rEX
برند : WYATT TECHNOLOGY
 • Applications: laboratory
 • Other characteristics: bench-top
 • Other characteristics: portable
 • Type: digital
 • Type: optical

دستگاه سنجش میزان شکستگی نور و صدا دیجیتال قابل حمل آزمایشگاه METTLER TOLEDO

1.32 - 1.5 | Refracto 30PX
برند : METTLER TOLEDO
 • Applications: laboratory

 • Other characteristics: portable

 • Other characteristics: with temperature control

 • Type: digital

 • Type: dual-scale, digital

دستگاه سنجش میزان شکستگی نور و صدا دیجیتال میز بالابرای صنعت نوشیدنی برای صنعت غذا RUDOLPH

J47
برند : RUDOLPH
 • Applications: for the beverage industry, for the food industry

 • Other characteristics: bench-top

 • Other characteristics: with temperature control

 • Type: digital