در حال نمایش 30 نتیجه

نمایش 9 24 36

صدا سنج جامع برای گرمایش FIAMA

30 - 130 dB | SL4011
 برند :FIAMA
 • Applications: for sound level meters

 • Measured physical value: acoustic

 • Other characteristics: digital

 • Precision class: class 2

 • Type: integrating

صدا سنج جامع کلاس 1مصارف عمومی بدون تاخیر LARSON DAVIS

831
 برند : LARSON DAVIS
 • Other characteristics: digital

 • Other characteristics: real-time

 • Precision class: class 1

 • Precision class: class 2

 • Type: integrating

صدا سنج جامع مصارف عمومی AHLBORN

35 - 130 dB | MA86193
 برند :AHLBORN
 • Other characteristics: digital

 • Precision class: class 1

 • Type: integrating

صدا سنج جامع مصارف عمومی CHAUVIN ARNOUX

C.A 832
 برند : CHAUVIN ARNOUX
 • Material: metal

 • Media: air

 • Other characteristics: digital

 • Precision class: class 2

 • Type of filtration: activated carbon

 • Type of filtration: dust

 • Type: integrating

صدا سنج جامع مصارف عمومی CIRRUS

optimus CR:15XX series
 برند : CIRRUS
 • Other characteristics: digital

 • Precision class: class 1

 • Type: integrating

صدا سنج جامع مصارف عمومی HT

HT154
 برند : HT
 • Measured physical value: acoustic

 • Other characteristics: digital

 • Precision class: class 1

 • Precision class: class 2

 • Type: integrating

صدا سنج جامع مصارف عمومی ONOSOKKI

100 dB, 26 - 137 dB | LA-14x0 series برند : ONOSOKKI
 • Other characteristics: digital

 • Precision class: class 2

 • Type: integrating

صدا سنج جامع مصارف عمومی SKF

30 - 130 dB | TMSP 1
 برند : SKF
 • Other characteristics: digital

 • Other characteristics: digital, data logging

 • Precision class: class 1

 • Precision class: class 2

 • Type: basic

 • Type: integrating

صدا سنج دارای کاربرد تحلیلی مصارف عمومی بهنگام ثبت اطلاعات CESVA

31.5 Hz - 16 kHz, 23 - 137 dBA | SC310 برند : CESVA
 • Other characteristics: data logging, real-time

 • Precision class: class 1

 • Type: with analysis function

صدا سنج دیجیتال مصارف عمومی KERN

30 - 130 dB | SU 130
 برند :KERN
 • Other characteristics:

  digital

 • Other characteristics: digital, data logging

 • Precision class: class 1

 • Precision class: class 2

 • Type: basic

 • Type: integrating

 • Type: with analysis function

صدا سنج دیجیتال مصارف عمومی ثبت اطلاعات B&K

30 - 130 dB | 735
 برند : B&K
 • Other characteristics: data logging, digital

 • Other characteristics: digital

 • Precision class: class 2

 • Type: integrating

 • Type: with analysis function

صدا سنج کلاس شماره دوساده دیجیتال همه منظوره HIOKI

30 - 130 dB | FT3432
 برند :HIOKI
 • Other characteristics: data logging, digital

 • Other characteristics: digital

 • Precision class: class 1, class 2

 • Precision class: class 2

 • Type: basic

 • Type: with analysis function

صوت سنج ساده دیجیتال مصارف گوناگون DOSTMANN ELECTRONIC

40 - 130 dB | DT-85A
 برند :DOSTMANN ELECTRONIC
 • Applications: for sound level meters

 • Measured physical value: acoustic

 • Other characteristics: digital

 • Precision class: class 3

 • Type: basic

 • Type: integrating

صوت سنج ساده دیجیتال مصارف گوناگون EXTECH

54 - 126 dB | 407703A برند : EXTECH
 • Other characteristics: digital

 • Precision class: class 2

 • Type: basic

 • Type: integrating

صوت سنج ساده دیجیتال مصارف گوناگون METREL

MI 6301
 برند : METREL
 • Other characteristics: digital

 • Precision class: class 1

 • Type: basic

 • Type: integrating

صوت سنج ساده دیجیتال مصارف گوناگون SIMPSON

50 - 99 dB | 897
 برند :SIMPSON
 • Other characteristics: analog

 • Other characteristics: digital

 • Precision class: class 1

 • Precision class: class 2

 • Type: basic