نمایش دادن همه 30 نتیجه

نمایش 9 24 36

ابزار سنجش تاسیسات هیدرولیکی دو جهته دیجیتال WEBTEC

  برند : WEBTEC
 • Domain: for hydraulic applications

 • Other characteristics: bi-directional, digital

 • Tested product: for hydraulic installations

ایستگاه آزمون ایستایی پیتوت برای کاربرد های هوافضا ATEQ

ADSE 744 برند : ATEQ
 • Operation: manual, pneumatic

 • Operation: pneumatic

 • Other characteristics: for aeronautical applications, hangar and tarmac

 • Other characteristics: for aeronautical applications, vertical

 • Other characteristics: RVSM compliant, for civil and military aviation, for aeronautical applications, digital, computer-controlled, hangar and tarmac, automatic

 • Test material: for vertical speed indicator, for altimeter, for airspeed indicator

 • Test material: for vertical speed indicator, for pressure sensor, for altimeter, for airspeed indicator

 • Test type: static, Pitot

ایستگاه آزمون ایستایی پیتوت خودکار ATEQ

ADSE 650 برند : ATEQ
 • Operation: manual, pneumatic

 • Operation: pneumatic

 • Other characteristics: for aeronautical applications, hangar and tarmac

 • Other characteristics: RVSM compliant, for civil and military aviation, for aeronautical applications, digital, computer-controlled, hangar and tarmac, automatic

 • Test material: for vertical speed indicator, for altimeter, for airspeed indicator

 • Test material: for vertical speed indicator, for pressure sensor, for altimeter, for airspeed indicator

 • Test type: static, Pitot

ایستگاه آزمون پیتوت ایستایی آشیانۀ آسفالته ATEQ

ADSE 543 برند : ATEQ
 • Operation: manual, pneumatic

 • Other characteristics: for aeronautical applications, hangar and tarmac

 • Test material: for vertical speed indicator, for altimeter, for airspeed indicator

 • Test type: static, Pitot

جعبۀ آزمون فشار AUTOMATION TECHNOLOGY INC

برند : AUTOMATION TECHNOLOGY INC
 • Applications: cutting edge

 • Measured value: pressure, flow, speed

 • Other characteristics: multifunction, portable

جعبۀ آزمون فشار STAUFF

SMB20, SMB15 series برند : STAUFF
 • Measured value: pressure

 • Other characteristics: multi-function, digital, portable

جعبۀ آزمون فشار SUCO VSE FRANCE

750 series برند : SUCO VSE FRANCE
 • Applications: cutting edge

 • Measured value: pressure, flow, speed

 • Other characteristics: multifunction

 • Other characteristics: multifunction, portable

جعبۀ آزمون فشار WATTS

200 psi | TK-99D برند : WATTS
 • Measured value: pressure, flow, speed

 • Other characteristics: multifunction, portable

دستگاه اندازه گیری برای تنظیم کنندۀ دما فشار شدت نور رطوبت TESTO

'-328 °F ... +2 498 °F, 700 - 1 100 inH2O | 480 برند : TESTO
 • Applications: HVAC

 • Detected fluid / gas: refrigerant gas

 • Display: with LED display

 • Measured value: temperature, pressure, relative humidity, moisture, light-intensity

 • Other characteristics: digital, multi-function

 • Other characteristics: high-sensitivity, portable

 • Technology: sniffing

دستگاه اندازه گیری فشار نیرو آنالوگ چندکاره CELIANS

2680C برند : CELIANS
 • Measured value: pressure, force

 • Other characteristics: digital

 • Other characteristics: multifunction, analog, panel-mount

 • Portability: portable

 • Technology: hot-wire

سرعت سنج سرعت عمودی سنج فشار هوا سنج فابل استفاده در آشیانه TAMAHAC هواپیمای شکاری ATEQ

ADSE 743 برند : ATEQ
 • Operation: pneumatic

 • Options: universal, for TPMS sensor

 • Other characteristics: RVSM compliant, for civil and military aviation, for aeronautical applications, hangar tarmac

 • Test material: for vertical speed indicator, for pressure sensor, for altimeter, for airspeed indicator

 • Test type: anemobarometric, static, Pitot

وسیله اندازه گیری جریان سرعت فشار چند کاره ENDEE

0 - 2 000 mm WG, 0 - 99.9 m/s | VM 103 series برند : ENDEE
 • Measured value: pressure, flow, speed

 • Other characteristics: multifunction

وسیله اندازه گیری جریان سرعت فشار چند کاره GRAYWOLF

0 - 30 m/s, 0 - 6000 ft/min | DirectSense® AIR برند : GRAYWOLF
 • Other characteristics: digital

 • Portability: portable

 • Technology: hot-wire

وسیله اندازه گیری جریان سرعت فشار چند کاره KANOMAX

0.1 - 30 m/s | Anemomaster Professional برند : KANOMAX
 • Measured value: pressure, flow, speed

 • Other characteristics: multifunction, portable

وسیله اندازه گیری جریان سرعت فشار چند کاره KIMO

max. ±10 000 Pa, max. ±2 000 mbar, max. 100 m/s | MP 210 برند : KIMO
 • Applications: cutting edge

 • Measured value: pressure, flow, speed

 • Other characteristics: multifunction

 • Other characteristics: multifunction, portable

وسیله اندازه گیری جریان سرعت فشار چند کاره TENMARS

TM-41X series برند : TENMARS
 • Measured value: pressure, flow, speed

 • Other characteristics: multifunction

 • Other characteristics: multifunction, portable

وسیله اندازه گیری جریان سرعت فشار چند کاره TENMARS

TM-740 برند : TENMARS
 • Applications: cutting edge

 • Measured value: pressure, flow, speed

 • Other characteristics: multifunction, portable

وسیله اندازه گیری جریان سرعت فشار چند کاره TESTO

max. 2 000 hPa | 512 series برند : TESTO
 • Applications: HVAC

 • Detected fluid / gas: refrigerant gas

 • Display: with LCD display

 • Display: with LED display

 • Measured value: temperature, pressure, relative humidity, moisture, light-intensity

 • Other characteristics: digital, multi-function

 • Other characteristics: high-sensitivity, portable

 • Technology: differential-pressure, electronic

 • Technology: sniffing

 • Type: portable