نمایش 9 24 36

سنسور تعیین سطح به روش غوطه وری مغناطیسی برای آب برای مخازن TSURUMI PUMP

RF series
برند : TSURUMI PUMP
 • Applications: for tanks

 • Applications: for vessels

 • Measured material: for liquids

 • Measured material: for wastewater

 • Other characteristics: stainless steel

 • Protection level: corrosion-resistant, explosion-proof

 • Technology: magnetic float

سنسور تعیین سطح به روش غوطه وری مغناطیسی برای مایعات برای مخازن FIAMA

  • برند : FIAMA
   • Applications: for leak detection, for tanks

   • Applications: for tanks

   • Measured material: for liquids

   • Measured material: for water

   • Technology: magnetic float

سنسور تعیین سطح به روش غوطه وری مغناطیسی برای مایعات برای مخازن پر کردن BESTA

 • برند : BESTA
  • Applications: for tanks

  • Measured material: for liquids

  • Other characteristics: filling

  • Other characteristics: large

  • Other characteristics: with digital display, small-size

  • Protection level: explosion-proof

  • Technology: float

  • Technology: magnetic float

سنسور سطح انباشت دارای سوئیچ رید تعلیق مغناطیسی برای مایعات مخزن سوخت GENTECH INTERNATIONAL

 • برند : GENTECH INTERNATIONAL
   • Applications: for harsh environments

   • Applications: for tanks

   • Applications: fuel tank

   • Measured material: for fuel, for water, for liquids

   • Measured material: for liquids

   • Protection level: explosion-proof

   • Technology: magnetic float

   • Technology: magnetic float, reed switch

   • Technology: magnetostrictive

سنسور سطح به روش الاستیسیتۀ مغناطیسی برای آب برای تشخیص نشتی دقت بالا FAFNIR

-45 °C ... +85 °C | VISY-Stick
برند : FAFNIR
 • Applications: for leak detection

 • Applications: for tanks

 • Measured material: for liquids

 • Measured material: for water

 • Other characteristics: high-precision

 • Technology: float

 • Technology: magnetostrictive

سنسور سطح به روش الاستیسیتۀ مغناطیسی برای مایعات AMETEK DREXELBROOK

 • برند : AMETEK DREXELBROOK
  • Fluid: liquid, for slurry

  • Measured material: for liquids

  • Measured material: for slurry, for liquids

  • Other characteristics: flange

  • Other characteristics: stainless steel

  • Other characteristics: with digital output, HART, TDR guided wave radar

  • Protection level: intrinsically safe

  • Technology: FMCW radar

  • Technology: magnetostrictive

  • Technology: radar

سنسور سطح به روش الاستیسیتۀ مغناطیسی برای مایعات MTS

508 - 7 620 mm | MR series
 برند : MTS
 • Applications: for harsh environments

 • Measured material: for liquids

 • Other characteristics: compact

 • Technology: magnetostrictive

سنسور سطح به روش الاستیسیتۀ مغناطیسی برای محیط های خشن CARLO GAVAZZI

ø 17.5 - 53 mm | ILMM, ILMP, ILMU, ILUS, ILSP series
برند :  CARLO GAVAZZI
 • Applications: for harsh environments

 • Technology: magnetostrictive

مخابره کنندۀ سطح به روش الاستیسیتۀ مغناطیسی برای مایعات برای مخازن FINETEK

EG series
برند : FINETEK
 • Applications: for tanks

 • Measured material: for liquids

 • Measured material: for liquids, for gas

 • Other characteristics: high-accuracy, with digital display, stainless steel

 • Protection level: ATEX, explosion-proof

 • Technology: magnetic float

 • Technology: magnetostrictive

مخابره کنندۀ سطح به روش الاستیسیتۀ مغناطیسی برای مایعات برای مخازن WEKA

ATEX, max. 350 °C
برند : WEKA
 • Applications: for tanks

 • Measured material: for liquids

 • Other characteristics: stainless steel

 • Technology: magnetostrictive

مخابره کنندۀ سطح به روش الاستیسیتۀ مغناطیسی برای مایعات برای مخازن کامپکت NIVELCO PROCESS CONTROL CO

برند :  NIVELCO PROCESS CONTROL CO
  • Applications: for tanks

  • Measured material: for liquids

  • Other characteristics: compact

  • Technology: magnetic float

  • Technology: magnetostrictive

مخابره کنندۀ سطح به روش غوطه وری مغناطیسی برای مایعات برای مخازن ضد انفجار KFG LEVEL

max. 250 °C, max. 150 bar, ATEX 94/9/EG | 1001 series
برند : KFG LEVEL
 • Applications: for harsh environments

 • Applications: for tanks

 • Measured material: for liquids

 • Protection level: explosion-proof

 • Technology: magnetic float

 • Technology: magnetostrictive

منتقل سطح روی آب ماندن برای مایعات برای مخازن RTK REGELTECHNIK KORNWESTHEIM

  • Applications: for tanks

  • Applications: fuel tank

  • Measured material: for fuel, for water, for liquids

  • Measured material: for liquids

  • Protection level: explosion-proof, intrinsically safe

  • Technology: float

  • Technology: magnetic float, reed switch

منتقل کننده سطح روی آب ماندن برای مایعات برای مخازن GEMS

XM-XT 300, 700 series
برند : GEMS
 • Applications: for tanks

 • Measured material: for liquids

 • Other characteristics: compact

 • Technology: float

منتقل کننده سطح روی آب ماندن برای مایعات برای مخازن VAL.CO

40 bar | LINEAR - MI.SA
برند : VAL.CO
 • Applications: for tanks

 • Measured material: for liquids

 • Other characteristics: 4-20 mA, stainless steel

 • Technology: magnetic float, potentiometer

منتقل کننده سطح روی آب ماندن برای مایعات برای مخازن VALCOM

T7L series
برند : VALCOM
 • Applications: for tanks

 • Measured material: for liquids

 • Other characteristics: HART, 2-wire

 • Technology: float, reed

منتقل کننده سطح روی آب ماندن برای مایعات برای مخازن ضد انفجار BROOKS INSTRUMENT

  • Applications: for tanks

  • Applications: fuel tank

  • Measured material: for fuel, for water, for liquids

  • Measured material: for liquids

  • Protection level: explosion-proof, intrinsically safe

  • Technology: float

  • Technology: magnetic float, reed switch

منتقل کننده سطح روی آب ماندن برای مایعات برای مخازن قابل برنامه ریزی COMECO

60 - 3 000 mm, -40 °C ... +135 °C | LCSF100
برند : COMECO
 • Applications: for tanks

 • Measured material: for liquids

 • Other characteristics: programmable, 2-wire

 • Technology: float

منتقل کننده سطح روی آب ماندنبرای مایعات برای مخازن OMEGA

41 - 1 222 cm | LVR500 series
برند : OMEGA
 • Applications: for tanks

 • Measured material: for liquids

 • Measured material: for water

 • Mounting: threaded

 • Other characteristics: with display

 • Technology: electronic

 • Technology: float