نمایش دادن همه 30 نتیجه

نمایش 9 24 36

دستگاه سنجش اختلاف فشار جریان هوا با خروجی آنالوگ IC-HAUS

11bit, 5 V | iC-HO برند : IC-HAUS
 • Applications:air

 • Applications: for liquids

 • Other characteristics: with analog output

 • Technology: differential-pressure

 • Technology: mass

دستگاه سنجش اختلاف فشار جریان هوابا خروجی آنالوگ HONEYWELL

Zephyrâ„¢ برند : HONEYWELL
 • Applications: air

 • Other characteristics: insertion

 • Other characteristics: with analog output

 • Technology: differential-pressure

 • Technology: thermal

 

سنسور جریان با چرخ پره دار برای مایعات الحاق hontzsch

0.2 - 120 m/s برند : hontzsch
 • Applications: for liquids

 • Other characteristics: insertion

 • Technology: thermal

 • Technology: vane wheel

سنسور جریان با خروجی آنالوگ CELDUC RELAIS

PTA series برند : CELDUC RELAIS
 • Applications: air

 • Other characteristics: with analog output

 • Other characteristics: with digital output

 • Technology: thermal

سنسور جریان با نشانگر کامل دیجیتالبا خروجی آنالوگ PANASONIC

FM-200

برند : PANASONIC
 • Applications: HVAC, for liquids

 • Other characteristics: with integrated digital display, with analog output

سنسور جریان توربین SIKA

VTH 15 برند : SIKA
 • Applications: air

 • Applications: for liquids

 • Technology: mass, thermal

 • Technology: turbine

سنسور جریان توربین برای مایعات و دوغاب ها HOFFER FLOW CONTROLS

برند : HOFFER FLOW CONTROLS
 • Applications: air

 • Applications: for liquids and slurries

 • Other characteristics: insertion

 • Technology: thermal

 • Technology: turbine

سنسور جریان مایع با خروجی دیجیتال FESTO

SFAW برند : FESTO
 • Applications: for liquids

 • Other characteristics: with digital output

 • Technology: thermal

سنسور جریان ونتوری AIR LOGIC

F-4417 series برند : AIR LOGIC
 • Applications: for gas, air, OEM

 • Technology: mass, differential-pressure

 • Technology: Venturi

 

سنسور حرارتی جریان برای گاز MAGNETROL

max. 200 °C | TA2 برند : MAGNETROL
 • Applications: for gas

 • Applications: for liquids

 • Technology: thermal, mass

 • Technology: turbine

 

سنسور حرارتی جریان برای مایعات الحاق WENGLOR

max. 10 - 300 cm/s | UniFlow برند : WENGLOR
 • Applications: air

 • Applications: for liquids

 • Other characteristics: insertion

 • Technology: thermal

سنسور حرارتی جریان هوا الحاق KIMO

0 - 30 m/s, max. 50 °C | CTV 110 برند : KIMO
 • Applications: air

 • Other characteristics: insertion

 • Technology: thermal

سنسور فیلم نازک جریان هوا الحاق E E ELEKTRONIK

0 - 20 m/s | EE671

برند : E E ELEKTRONIK
 • Applications: air

 • Other characteristics: insertion

 • Technology: thin-film

 

سوئیچ حرارتی جریان برای مایعات برای گاز با نمایش دیجیتال IFM ELECTRONIC

SI0521 برند : IFM ELECTRONIC
 • Applications: for harsh environments

 • Applications: OEM

 • Fluid: for gas

 • Fluid: for liquids

 • Other characteristics: compact

 • Other characteristics: programmable

 • Other characteristics: stainless steel, brass

 • Technology: piston

مخابره کنندۀ جریان توربین HYDAC

max. 400 bar, 4 - 20 mA | EVS 3100 برند : HYDAC
 • Applications: for liquids and gases

 • Technology: turbine

مخابره کنندۀ فراصوتی جریان GE MEASUREMENT & CONTROL

0.03 - 46 m/s, 1 - 187 bar | DigitalFlow XGM868i برند : GE MEASUREMENT & CONTROL
 • Applications: for liquids and gases

 • Technology: ultrasonic

منتقل کننده جریان KROHNE MESSTECHNIK

100 - 230 V, 50 - 60 Hz | IFC 050 برند : KROHNE MESSTECHNIK
 • Applications: for liquids and gases

 • Technology: electromagnetic

 • Technology: ultrasonic

منتقل کننده جریان LUTZ – JESCO

0.05 - 50 l/h | FLOWCON

برند : LUTZ - JESCO
 • Applications: for liquids

 • Applications: for liquids and gases