نمایش دادن همه 30 نتیجه

نمایش 9 24 36

آب بند ساز دیافراگم با اتصال رزوه دار برای نشان دهنده های فشار AFRISO

MD 21, 22

برند : AFRISO
 • Installation system: with flange connection

 • Installation system: with threaded connection

 • Other characteristics:for pressure gauges

آب بند ساز دیافراگم با اتصال رزوه دار برای نشان دهنده های فشار BUDENBERG

63 - 150 mm, 1 - 400 bar | WSE

برند : BUDENBERG
 • Installation system: with flange connection

 • Installation system: with threaded connection

 • Other characteristics: for pressure gauges

آب بند ساز دیافراگم با اتصال رزوه دار برای نشان دهنده های فشار پتروشیمی ASHCROFT

311, 312 series

برند : ASHCROFT
 • Domain:chemical process

 • Domain:  petrochemical

 • Installation system: with threaded connection

 • Other characteristics: for pressure gauges

آب بند ساز دیافراگم با اتصال رزوه دار فرایند NUOVA FIMA

max. 40 bar | MGS9/AL

برند : NUOVA FIMA
 • Domain: food, process

 • Installation system: with threaded connection

 • Other characteristics: for pressure gauges

آب بند ساز دیافراگم با اتصال رزوه دار فرایند WIKA

990.10

برند : WIKA
 • Applications: for hydraulic applications

 • Display: digital

 • Domain: process

 • Installation system: with threaded connection

 • Other characteristics: battery-powered

 • Protection level: IP65

 • Technology: Bourdon tube

 • Type: high-pressure

 • Type: process

آب بند ساز دیافراگم باکانکتور لبه دار NUOVA FIMA

max. 40 bar | MGS9/1B

برند : NUOVA FIMA
 • Domain: hygienic

 • Domain: process

 • Installation system: with threaded connection

 • Other characteristics: for pressure gauges

آب بند ساز دیافراگم باکانکتور لبه دار TECSIS

P3005, P3006 series

برند : TECSIS
 • Domain: petrochemical, process

 • Installation system: with flange connection

 • Other characteristics: for pressure gauges

آب بند ساز دیافراگم باکانکتور لبه دار برای نشان دهنده های فشار BADOTHERM

ø 44 - 89 mm | BF, BRF

برند : BADOTHERM
 • Domain: for the food industry

 • Installation system: with flange connection

 • Installation system: with threaded connection

 • Other characteristics: for pressure gauges

آب بند ساز دیافراگم باکانکتور لبه دار برای نشان دهنده های فشار BUDENBERG

63 - 150 mm, 1 - 400 bar | CSE

برند : BUDENBERG
 • Installation system: with flange connection

 • Installation system: with threaded connection

 • Other characteristics: for pressure gauges

آب بند ساز دیافراگم باکانکتور لبه دار برای نشان دهنده های فشار MANFRED JüNEMANN MESS- UND REGELTECHNIK GMBH

0.6 - 250 bar | D700 series

برند : MANFRED JüNEMANN MESS- UND REGELTECHNIK GMBH
 • Installation system: with flange connection

 • Installation system: with threaded connection

 • Other characteristics: for pressure gauges

 • Installation system: with flange connection

 • Installation system: with threaded connection

 • Other characteristics: for pressure gauges

آب بند ساز دیافراگم باکانکتور لبه دار برای نشان دهنده های فشار غذا بهداشتی AMETEK

C series

برند : AMETEK
 • Display: analog

 • Domain: food, hygienic

 • Installation system: with flange connection

 • Other characteristics: for pressure gauges

 • Other characteristics: stainless steel

 • Protection level: corrosion-resistant

 • Technology: Bourdon tube

 • Technology: diaphragm, capsule

 • Type: for vacuum, process

 • Type: process

دستگاه سنجش فشار کپسول نشان دهنده آنالوگ فرایند PCI

P2W
 برند : PCI
 • Domain: process

 • Installation system: with threaded connection

 • Other characteristics: for pressure gauges

 • Other characteristics: high-pressure