نمایش دادن همه 30 نتیجه

نمایش 9 24 36

حرارت سنج آنالوگ با پروب رزوه دار فولاد ضد زنگ FG INOX

THIP63A0120 برند : FG INOX
 • Applications: industrial

 • Applications: industrial, industrial

 • Configuration: insertion

 • Configuration: tabletop, portable

 • Configuration: threaded

 • Display: dial

 • Other characteristics: stainless steel

 • Technology: bimetallic

 • Technology: probe

حرارت سنج آنالوگ با پروب میله اتصال فرو بردنی HUGHES

max. 140 °C, IP 67 برند : HUGHES
 • Applications: food, industrial

 • Applications: industrial

 • Configuration: insertion

 • Display: dial

 • Other characteristics: stainless steel

 • Technology: bimetallic, gas

 • Technology: gas

 • Technology: probe

حرارت سنج آنالوگ دو فلزه دارای رزوه OMEGA

'-40 °C ... +400 °C برند : OMEGA
 • Applications: hygienic

 • Configuration: screw-in

 • Display: dial

 • Technology: bimetallic

حرارت سنج آنالوگ دو فلزه دارای میله فرو کردنی DWYER

BT series برند : DWYER
 • Applications: industrial

 • Configuration: insertion

 • Display: dial

 • Technology: bimetallic

 • Technology: contact

حرارت سنج آنالوگ دو فلزه دارای میله فرو کردنی INDUMART

T11 series برند : INDUMART
 • Applications: industrial

 • Applications: industrial, food

 • Configuration: insertion

 • Display: dial

 • Technology: bimetallic

 • Technology: gas

حرارت سنج آنالوگ دو فلزه دارای میله فرو کردنی SCHWER

MR-BT برند : SCHWER
 • Applications: industrial

 • Configuration: insertion

 • Configuration: surface-mount

 • Display: dial

 • Other characteristics: stainless steel

 • Other characteristics: with thermowell

 • Technology: bimetallic

 • Technology: gas expansion with capillary

حرارت سنج آنالوگ دو فلزه دارای میله فرو کردنی برای محیط های سخت GEORGIN

T7000 series برند : GEORGIN
 • Applications: industrial

 • Applications: industrial, industrial

 • Configuration: insertion

 • Configuration: tabletop, portable

 • Display: dial

 • Other characteristics: stainless steel

 • Technology: bimetallic

حرارت سنج آنالوگ دو فلزه دارای میله فرو کردنی فولاد ضد زنگ NUOVA FIMA

'-20 - 500 °C | TB7 DN63-80-100-125 برند : NUOVA FIMA
 • Applications: industrial

 • Configuration: insertion

 • Display: dial

 • Other characteristics: stainless steel

 • Technology: bimetallic

حرارت سنج آنالوگ دو فلزه دارای میله فرو کردنی فولاد ضد زنگ SWAGELOK

T48A-025-DS-01-A-8-SF برند : SWAGELOK
 • Applications: industrial

 • Configuration: insertion

 • Display: dial

 • Other characteristics: stainless steel

 • Technology: bimetallic

حرارت سنج آنالوگ دو فلزه دارای میله فرو کردنی کاملا بسته ASHCROFT

CI series برند : ASHCROFT
 • Applications: industrial

 • Configuration: insertion

 • Display: dial

 • Other characteristics: stainless steel, rugged

 • Technology: bimetallic

حرارت سنج آنالوگ دو فلزه گاز لبه دار دارای میله فرو کردنی BADOTHERM

max. 650 °C | BDTGE18 series برند : BADOTHERM
 • Applications: industrial

 • Configuration: insertion

 • Display: dial

 • Technology: bimetallic, gas

حرارت سنج آنالوگ دو فلزه نصب روی سطح TQC

TM0015 برند : TQC
 • Applications: for chemical products, industrial

 • Applications: industrial

 • Configuration: flange, threaded, insertion

 • Configuration: surface-mount

 • Configuration: threaded

 • Display: analog

 • Display: dial

 • Other characteristics: with thermowell, precision, stainless steel

 • Technology: bimetallic

 • Technology: liquid

حرارت سنج آنالوگ گاز لبه دار DELTA CONTROLS

برند : DELTA CONTROLS
 • Applications: industrial

 • Configuration: flange

 • Configuration: in-line

 • Display: dial

 • Technology: gas

دما سنج با خواندن مستقیم مایع ماشین SIKA

B series برند : SIKA
 • Applications: industrial

 •  Applications: machine, industrial

 • Configuration: compact

 • Display: dial

 • Display: direct-reading

 • Other characteristics: compact

 • Technology: gas

 • Technology: liquid

دماسنج با دو ترازو مایع بند دار WINTERS

TAG Series برند : WINTERS
 • Applications: industrial

 • Configuration: insertion

 • Configuration: threaded

 • Display: dial

 • Display: dual-scale

 • Technology: bimetallic

 • Technology: bimetallic, gas

 • Technology: liquid

فشار سنج و دماسنج لولۀ بوردون صفحۀ مدرج فرایند برای آب داغ WIKA

MFT برند : WIKA
 • Applications: for hot water

 • Applications: industrial

 • onfiguration: pocket

 • Display: dial

 • Display: dial indicating

 • Other characteristics: stainless steel

 • Other characteristics: stainless steel, waterproof

 • Technology: Bourdon tube

 • Technology: probe

 • Technology: probe, bimetallic

 • Type: process

فشار و حرارت سنج آنالوگ فرایند AFRISO

63 - 80 mm, max. 4 bar, 20 °C ... +120 °C برند : AFRISO
 • Applications: industrial

 • Configuration: insertion

 • Display: adjustable dial

 • Display: dial indicating

 • Other characteristics: stainless steel, rugged

 • Technology: bimetallic

 • Type: process

گرماسنج آنالوگ صفحه شماره گیر تماسی الحاقی BURGMANN

SP23 series برند : BURGMANN
 • Applications: industrial

 • Configuration: flange

 • Configuration: insertion

 • Display: dial

 • Display: dial, analog

 • Technology: contact

 • Technology:gas

 • Technology: gas expansion with capillary

گرماسنج آنالوگ مایع رزوه شده BENE INOX

'-30 - 200 °C | 7331 برند : BENE INOX
 • Applications: industrial

 • Configuration: threaded

 • Display: analog

 • Technology: liquid

گرماسنج آنالوگ مایع فشرده شیشه ای POULTEN SELFE

'-55 °C ... +405 °C برند : POULTEN SELFE
 • Applications: industrial

 • Applications: industrial, industrial

 • Configuration: insertion

 • Configuration:  threaded

 • Display: adjustable dial

 • Display: analog

 • Display: dial

 • Other characteristics: glass

 • Other characteristics: stainless steel

 • Other characteristics: stainless steel, rugged

 • Technology: bimetallic

 • Technology: liquid

گرماسنج آنالوگ مقاومتی الحاقی AHLBORN

'-50 - 310 °C برند : AHLBORN
 • Applications: industrial

 • Configuration: insertion

 • Technology: Pt100, liquid

گرماسنج آنالوگ مقاومتی رزوه شده ENDRESS HAUSER

'-30 °C ... +300 °C | Easytemp TSM187 برند : ENDRESS HAUSER
 • Applications: industrial

 • Configuration: compact, threaded

 • Configuration: threaded

 • Display: analog

 • Other characteristics: 4-20 mA, compact

 • Other characteristics: stainless steel, programmable

 • Technology: resistance

گرماسنج قابل تنظیم با صفحه شماره گیر دوفلزی الحاقی AMETEK

max. 1 000 °F | ADJ series برند : AMETEK
 • Applications: for water

 • Applications:industrial

 • Configuration: insertion

 • Display: adjustable dial

 • Display: dial

 • Other characteristics: brass, economical

 • Other characteristics: stainless steel, rugged

 • Other characteristics: with safety case

 • Technology: bimetallic

 • Technology: Bourdon tube

 • Type: calibration, laboratory, trial

 • Type: OEM

گرماسنج قابل تنظیم با صفحه شماره گیر دوفلزی الحاقی BUDENBERG

100 - 150 mm, -40 °C ... +400 °C | BT600A برند : BUDENBERG
 • Applications: industrial

 • Configuration: insertion

 • Display: adjustable dial

 • Display: dial

 • Other characteristics: stainless steel

 • Technology: bimetallic