نمایش دادن همه 30 نتیجه

نمایش 9 24 36

دوربین CMOS مادون قرمز تشدید شده LAMBERT

1280 x 1024 pix, max. 100 000 fps | HiCAM series برند : LAMBERT
 • Other characteristics: dome

 • Sensor: CMOS

 • Spectrum: infrared

 • Technology: intensified

 • Type: surveillance

دوربین با ریزبولومتر SWIR هشدار دستی ROXSPUR MEASUREMENT & CONTROL

IR32DS برند : ROXSPUR MEASUREMENT & CONTROL
 • Applications: alarm

 • Other characteristics: handheld

 • Sensor: microbolometer

 • Spectrum: SWIR

دوربین بازرسی InGaAs مادون قرمز HDMI FLIR

GF343 برند : FLIR
 • Applications: for HVAC installations, for gas leak detection

 • Applications: industrial, machine vision

 • Applications: OEM

 • Interface: HDMI

 • Interface: USB

 • Interface: VGA

 • Other characteristics: ultra-compact, stand-alone

 • Sensor: CMOS

 • Sensor: InGaAs

 • Spectrum: infrared

 • Spectrum: monochrome

 • Spectrum: UV

 • Type: inspection

 • Type: inspection, smart

دوربین بازرسی هوشمند CCD مادون قرمز COGNEX

In-Sight® 7000 series برند : COGNEX
 • Applications: industrial, for building diagnostics

 • Applications: machine vision, industrial

 • Other characteristics: compact

 • Other characteristics: compact, IP67

 • Sensor: CCD

 • Spectrum: infrared

 • Technology: autofocus

 • Type: inspection, smart

 • Type: thermal imaging

دوربین پویش خطی CMOS NIR CCD DALSA

8k, 34 kHz, 8192 x 256 pix | Piranha HS NIR برند : DALSA
 • Applications: printed circuit

 • Interface: Camera Link

 • Other characteristics: compact, dome

 • Sensor: CCD

 • Sensor: CCD, CMOS

 • Sensor: CCD, focal plane array

 • Spectrum: infrared

 • Spectrum: NIR

 • Type: line-scan

دوربین پویش خطی میکروبولومیتر مادون قرمز صنعتی HEITRONICS

LC25.82 برند : HEITRONICS
 • Applications: alarm

 • Applications: industrial

 • Sensor: CCD

 • Sensor: microbolometer

 • Spectrum: infrared

 • Type: line-scan

دوربین تصویر ساز حرارتی آرایه صفحه کانونی مادون قرمز ماشین بسته بندی BULLARD

ECLIPSE LD برند : BULLARD
 • Applications: for firefighting, industrial

 • Applications: packaging machine, for firefighting

 • Sensor: CCD, microbolometer

 • Sensor: focal plane array

 • Spectrum: infrared

 • Type: thermal imaging

دوربین تصویرساز حرارتی CCD مادون قرمز صنعتی DWYER

IP54/CE | Series TIC برند : DWYER
 • Applications: industrial

 • Other characteristics: robust

 • Other characteristics: rugged

 • Sensor: CCD

 • Spectrum: infrared

 • Type: thermal imaging

دوربین تصویرساز حرارتی CCD مادون قرمز صنعتی KEYSIGHT

U585xA series برند : KEYSIGHT
 • Applications: industrial, for building diagnostics

 • Other characteristics: compact

 • Sensor: CCD

 • Spectrum: infrared

 • Type: thermal imaging

دوربین تصویرساز حرارتی CCD مادون قرمز صنعتی TESTO

max. 320 x 240 px, +5 °F ... +122 °F | 870-1 برند : TESTO
 • Applications: industrial

 • Other characteristics: wide field

  Sensor: CCD

 • Spectrum: infrared

 • Type: thermal imaging

دوربین تصویرساز حرارتی CCD مادون قرمز هشدار CHINO

'-20 ... 300 ºC, 2 000 px, 6 Hz | TP-H series برند : CHINO
 • Applications: alarm

 • Applications: industrial

 • Other characteristics: fixed

 • Other characteristics: low-noise

 • Sensor: CCD

 • Spectrum: infrared

 • Type: digital

 • Type: thermal imaging

دوربین تصویرساز حرارتی CCD مادون قرمز وضوح بالا B+B

Thermo-Cam برند : B+B
 • Applications: for night vision

 • Applications: industrial

 • Applications: outdoor

 • Other characteristics: dome

 • Sensor: CCD

 • Sensor: CMOS

 • Spectrum: infrared

 • Technology: high-resolution

 • Type: surveillance

 • Type: thermal imaging

دوربین تصویرساز حرارتی CCD مرئی هشدار SKF

TKTI 21 / TKTI 31 برند : SKF
 • Applications: alarm

 • Applications: OEM

 • Interface: USB

 • Other characteristics: handheld

 • Sensor: CCD

 • Sensor: CMOS

 • Spectrum: NIR

 • Spectrum: visible

 • Type: thermal imaging

دوربین تصویرساز حرارتی آرایش صفحۀ کانونی UV برای محیط های خشن MSA

EVOLUTION® 6000 TIC برند : MSA
 • Applications: for harsh environments

 • Applications: wafer

 • Sensor: focal plane array

 • Spectrum: UV

 • Type: inspection

 • Type: thermal imaging

دوربین تصویرساز حرارتی آرایش صفحۀ کانونی مادون قرمز برای محیط های خشن LUMASENSE

MC320 برند : LUMASENSE
 • Applications: for harsh environments

 • Other characteristics: fixed

 • Sensor: focal plane array

 • Spectrum: infrared

 • Technology: high-speed

 • Type: thermal imaging

دوربین دیجیتال CMOS تک رنگNIR LUMENERA

Lt225, Lt425 برند : LUMENERA
 • Applications: OEM

 • Interface: USB 3.0

 • Other characteristics: rugged

 • Sensor: CMOS

 • Spectrum: monochrome, NIR

 • Type: digital

دوربین دیجیتال CMOS مادون قرمز VGA MICRO-EPSILON

TIM 640/ -20°C to 900°C برند : MICRO-EPSILON
 • Applications: for microscopes, industrial

 • Applications: industrial, for process monitoring

 • Interface: IEEE 1394, FireWire

 • Interface: VGA

 • Other characteristics: compact, IP67

 • Sensor: CCD, sCMOS

 • Spectrum: infrared

 • Spectrum: near-infrared

 • Technology: high-temperature

 • Type: digital

 • Type: thermal imaging

دوربین دیجیتال NTSCPALNIRCMOS SONY

BRC-Z700 برند : SONY
 • Applications: for cranes

 • Applications: industrial, for building diagnostics

 • Applications: machine vision, industrial

 • Interface: PAL/NTSC

 • Other characteristics: compact

 • Other characteristics: compact, IP67

 • Other characteristics: pan-tilt-zoom

 • Sensor: CCD

 • Sensor: CMOS

 • Spectrum: infrared

 • Spectrum: NIR

 • Technology: autofocus

 • Technology: high-definition

 • Type: digital

 • Type: inspection, smart

 • Type: thermal imaging

دوربین زوم کننده نظارتی CCD مادون قرمز STAHL

IP69K, ATEX, IECEx | EC-740 series برند : STAHL
 • Applications: emergency exit

 • Applications: for cranes, outdoor

 • Configuration: surface-mounted

 • Illumination technology: LED

 • Other characteristics: compact

 • Sensor: CCD

 • Spectrum: infrared

 • Technology: day/night

 • Type: zoom, surveillance, digital

دوربین مراقبت CMOS مادون قرمز بیرونی HONEYWELL

720p | HD4MDIP برند : HONEYWEL
 • Applications: outdoor

 • Other characteristics: dome

 • Sensor: CMOS

 • Spectrum: infrared

 • Type: surveillance

دوربین مراقبت آرایه صفحه کانونی MWIR حساسیت بالا HGH

max. 120 Mpx, max. 8 km | Spynel-X برند : HGH
 • Applications: for surveillance camera protection

 • Applications: furnace

 • Material: aluminum

 • Sensor: focal plane array

 • Spectrum: MWIR

 • Technology: high-sensitivity

 • Type: surveillance

دوربینCCD ردیاب تصویر مادون قرمزصنعتی KIMO

3.6 in, 1 600 - 1 200 px | IKAM برند : KIMO
 • Applications: for microscopes

 • Applications: for spectral thermography, industrial

 • Interface: USB

 • Sensor: CCD

 • Sensor: CCD, microbolometer

 • Spectrum: infrared

سیستم تصویر برداری موتور احتراقی برای اکستروژن پلاستیک RAYTEK

EC150 برند : RAYTEK
 • Applications: emergency exit

 • Applications: for cranes, outdoor

 • Configuration: surface-mounted

 • Illumination technology: LED

 • Options: combustion engine, for plastics extrusion

 • Other characteristics: compact

 • Sensor: CCD

 • Spectrum: infrared

 • Technology: day/night

 • Type: zoom, surveillance, digital