در حال نمایش 30 نتیجه

نمایش 9 24 36

ردياب مادون قرمز دما IP67 OPTEX

200 - 400 °C, IP67 | SA series
برند : OPTEX
 • Mounting: threaded

 • Other characteristics: miniature

 • Other characteristics: precision, compact

 • Other characteristics: quick response

 • Output signal: analog

 • Protection level: IP65

 • Protection level: IP67, ultra heavy-duty

 • Technology: infrared

سنسور IR دما بی سیم BEANAIR

ONE-TIR برند : BEANAIR
 • Other characteristics: miniature

 • Other characteristics: wireless

 • Protection level: ultra heavy-duty, IP65

 • Technology: infrared

 • Technology: IR

سنسور دمای بسیط مادون قرمز DIAS

PYROSENS
برند : DIAS
 • Other characteristics: compact

 • Technology: array, infrared

 • Technology: infrared

سنسور مادون قرمز دما IP65 MONTWILL

MSTS-IR | 4-20mA Analogausgang برند : MONTWILL
 • Other characteristics: miniature

 • Other characteristics: wireless

 • Protection level:IP65

 • Protection level:ultra heavy-duty, IP65

 • Technology: infrared

 • Technology: IR

سنسور مادون قرمز دما اقتصادی MICRO-EPSILON

-50 ... +975°C | thermoMETER CT
برند : MICRO-EPSILON
 • Applications: for surface temperature measurement

 • Configuration: compact

 • Display: digital, with LCD display, analog

 • Other characteristics: high-temperature, USB, full IP65

سنسور مادون قرمز دما ایمنی ذاتی CALEX

'-20...1000 °C, ATEX, IECEx, Zone 0, Zone 20, 4-20mA | ExTemp برند : CALEX
 • Protection level: intrinsically safe

 • Technology: infrared

سنسور مادون قرمز دما با خروجی اختلاف درجه حرارت IP65 CALEX

-20...500 °C, 4-20 mA, t/c, 8 - 14 μm, IP65, CE | PyroCouple
برند : CALEX
 • Other characteristics: compact

 • Output signal: with thermocouple output

 • Protection level: IP65

 • Technology: array, infrared

 • Technology: infrared

سنسور مادون قرمز دما با خروجی دیجیتال دقیق کامپکت IFM

TW70xx series
برند : IFM
 • Applications: high-temperature

 • Other characteristics: precision, compact

 • Other characteristics: stainless steel, miniature

 • Output signal: with digital output

 • Output signal: with thermocouple output

 • Protection level: IP65

 • Technology: infrared

 • Technology: infrared, type K thermocouple

سنسور مادون قرمز دما بی سیم هوای محیط DIGICOM

برند : DIGICOM
 • Applications:ambient air

 • Other ch aracteristics: miniature

 • Other characteristics: wireless

 • Technology: infrared

سنسور مادون قرمز دما ثابت IRCON

700 - 3500 °C | SR series
برند : IRCON
 • Applications: high-temperature

 • Mounting: fixed

 • Mounting: non-contact

 • Other characteristics: precision

 • Protection level: ultra heavy-duty

 • Technology: infrared

سنسور مادون قرمز دما ثابت PROXITRON

ø 57 mm, IP68 | OKA
برند : PROXITRON
 • Mounting: fixed

 • Output signal: with thermocouple output

 • Technology: infrared

سنسور مادون قرمز دما دیجیتال اقتصادی ACCURATE SENSORS TECHNOLOGIES

250 - 1900 °C | AST E 250/450 PL
برند : ACCURATE SENSORS TECHNOLOGIES
 • Other characteristics: economical

 • Output signal: digital

 • Technology: infrared

سنسور مادون قرمز دما غیرتماسی KELLER MSR

0 - 1000°C | CellaTemp PK 11
برند : KELLER MSR
 • Applications: for surface temperature measurement, for metal

 • Applications: for surface temperature measurement, for metal, for composites, for aluminum, for reflective materials

 • Configuration: compact

 • Display: digital, with LCD display, analog

 • Mounting: non-contact

 • Other characteristics: high-temperature, USB, full IP65

 • Technology: infrared

سنسور مادون قرمز دما غیرتماسی کامپکت TURCK

M18T series
برند : TURCK
 • Display: direct-reading

 • Fluid: water

 • Mounting: non-contact

 • Other characteristics: compact

 • Technology: infrared

سنسور مادون قرمز دما کامپکت AHLBORN

-18 - 500 °C | AMiR 7838
برند : AHLBORN
 • Applications: ambient air

 • Other characteristics: compact

 • Other characteristics: miniature

 • Other characteristics: wireless

 • Protection level: ultra heavy-duty

 • Technology: infrared

سنسور مادون قرمز دما کامپکت RAYTEK

0 ... 500 °C (32 ... 932 °F) | Raytek CI
برند : RAYTEK
 • Applications: high-temperature

 • Mounting: fixed

 • Mounting: non-contact

 • Other characteristics: compact

 • Other characteristics: precision

 • Protection level: ultra heavy-duty

 • Technology: infrared

سنسور مادون قرمز دما کوچک RAYTEK

'-20 ... +500 °C | Raytek CM برند : RAYTEK
 • Other characteristics: miniature

 • Technology: infrared

سنسور مادون قرمز دما مخصوص کار سنگین IP65 کوچک HEITRONICS

MTS05II series
برند : HEITRONICS
 • Other characteristics: miniature

 • Protection level: ultra heavy-duty, IP65

 • Technology: infrared

سنسور مادون قرمز دما مخصوص کار سنگین غیر تماسی دمای بالا IFM

TW20x series برند : IFM
 • Applications: high-temperature

 • Mounting: non-contact

 • Other characteristics: precision

 • Protection level: ultra heavy-duty

 • Technology: infrared

سنسور مادون قرمز دما مقرون به صرفه سرعت بالا MICRO-EPSILON

'-50 ... +975°C | thermoMETER CTfast برند : MICRO-EPSILON
 • Applications: for surface temperature measurement

 • Configuration: compact

 • Display: digital, with LCD display, analog

 • Other characteristics: high-temperature, USB, full IP65

 • Other characteristics: high-temperature, USB, high-speed, full IP65