نمایش دادن همه 30 نتیجه

نمایش 9 24 36

برچسب نشانگر دما BRADY

برند : BRADY
 • Display: digital

 • Display: direct-reading

 • Other characteristics: panel-mount

شاخص دمای یک بار مصرف ELPRO

'-20 °C ... +70 °C, USB | LIBERO CI برند : ELPRO
 • Other characteristics: disposable

 • Type: printable

نشان دهنده دما دیجیتال CHINO

'-200 ... 1 820 °C | DI1000 series برند : CHINO
 • Display: digital

 • Other characteristics: panel-mount

نشان دهنده دما دیجیتال JUMO

48 x 24 ... 96 x 48 mm, IP66 | JUMO di 32/di 08 برند : JUMO
 • Display: digital

 • Other characteristics: panel-mount

نشان دهنده دما دیجیتال NOKEVAL

4 - 20 mA, Pt100 | PME600 برند : NOKEVAL
 • Display: digital

 • Other characteristics: panel-mount

 • Other characteristics: programmable

نشان دهنده دما دیجیتال SIMPSON

max. 1 370 °C, 0.56" | MiniMax M240 برند : SIMPSON
 • Display: digital

 • Other characteristics: panel-mount

نشان دهنده دما دیجیتال دقت بالا قابل برنامه ریزی OMRON

K3HB-H برند : OMRON
 • Display: digital

 • Display: with LED display

 • Other characteristics: high-precision, programmable

 • Other characteristics: panel-mount, DIN rail

نشان دهنده دما دیجیتال فرو رفته DYNISCO

UPR900 برند : DYNISCO
 • Display: digital

 • Display: direct-reading

 • Other characteristics: irreversible

 • Other characteristics: panel-mount

نشان دهنده دما دیجیتال فرو رفته INDUMART

DIS12 برند : INDUMART
 • Display: digital

 • Display: direct-reading

 • Other characteristics: panel-mount

 • Other characteristics: reversible

نشان دهنده دما دیجیتال فرو رفته KEP

NEMA 4X/IP65, 4 - 20 mA | Intellect-69PM2 برند : KEP
 • Display: digital

 • Display: LED

 • Other characteristics: panel-mount, programmable

 • Other characteristics: panel-mount, with alarm

نشان دهنده دما دیجیتال فرو رفته NIVELCO

100 - 240 V, -50 °C ... +1 600 °C | UNICONT PMG-400 برند : NIVELCO
 • Display: digital

 • Other characteristics: panel-mount

نشان دهنده دما دیجیتال قابل برنامه ریزی HEITRONICS

MS30, MS35 برند : HEITRONICS
 • Display: digital

 • Other characteristics: multi-channel

 • Other characteristics: programmable

نشان دهنده دما دیجیتال قابل برنامه ریزی قاب AOIP

ICO62 برند : AOIP
 • Applications: temperature measurement, voltage measurement, current measurement

 • Display: digital

 • Mounting: built-in

 • Number of lines/digits: 4-digit

 • Number of segments: 7-segment

 • Other characteristics: 4-20 mA, IP65, programmable

 • Other characteristics: programmable, panel-mount

 • Screen type: digital