نمایش 1–36 از 626 نتیجه

نمایش 9 24 36

| دستگاه تشخیص طیف رنگ ها | رو میزی | برای اندازه گیری رنگ |برای مایعات KONICA

LCS-IV
 برند : KONICA
 • Mounting: benchtop

 • Mounting: compact

 • Other characteristics: reflectance, transmission

 • Spectrum: color

 • Spectrum: UV

 • Technical applications: for color measurement

 • Technical applications: for color measurement, for liquids

آشکارساز حباب هوا INTROTEK

1.6 - 25.4 mm | AD8 / AD9 برند :  INTROTEK
 • Applications: for liquids

 • Measured value: bubble

آنالیز کننده رنگ ASTECH

Ethernet | CROMLAVIEW® CR200E
برند : ASTECH
 • Measured value: color

 • Portability: panel-mount

 • Portability: portable

آنالیز کنندۀ روغن رنگ آنلاین KYTOLA

OILCOL
برند : KYTOLA
 • Domain: water treatment, process

 • Measured value: color, oil

 • Measured value: pH, conductivity, residual chlorine, turbidity, color, pressure, for water quality

 • Other characteristics: continuous, automatic, compact, multi-parameter, temperature

 • Other characteristics: online

 • Portability: fixed

 • Portability: panel-mount

آنالیزگر طیفی غیرفعال نوری رومیزی ANRITSU

MS9740A
برند : ANRITSU
 • Electrical output: microwave, signal, VHF, UHF, HF, RF

 • Measured value: spectrum

 • Other characteristics: broadband

 • Portability: benchtop

 • Technology: passive, optical

آنالیزگر طیفی نوری BAYSPEC

برند :BAYSPEC
 • Measured value: spectrum

 • Portability: portable

 • Technology: laser

 • Technology: optical

 • Type: photon, positive displacement

آنالیزگر طیفی نوری EXFO

IQS-5240S/BP
برند : EXFO
 • Measured value: spectrum

 • Portability: rack-mount

 • Technology: optical

آنالیزگر طیفی نوری FINISAR

WaveAnalyzer 1500S
برند : FINISAR
 • Measured value: spectrum

 • Portability: mobile

 • Portability: tabletop

 • Technology: optical

آنالیزگر طیفی نوری JDSU

COSA-4055
برند : JDSU
 • Measured value: spectrum

 • Portability: hand-held

 • Technology: optical

آنالیزگر طیفی نوری PROMAX

1250 - 1650 nm | PROLITE-60
برند : PROMAX
 • Applications: optical lens

 • Measured value: spectrum

 • Measured value: thickness, distance

 • Portability: hand-held, benchtop

 • Portability: rack-mount

 • Technology: non-contact

 • Technology: optical

آنالیزگر طیفی نوری THORLABS

OSA Series
برند : THORLABS
 • Measured value: spectrum

 • Portability: portable

 • Technology: optical

آنالیزگر طیفی نوری U-THERM INTERNATIONAL

DRS-TY-9610
برند :U-THERM INTERNATIONAL
 • Analyzed material: for precious metals

 • Applications: optical lens

 • Other characteristics: multi-channel, automatic

 • Portability: stationary

 • Technology: spectrometer

آنالیزگر طیفی نوری بدون درنگ MRV

50- 100 GHz | EM316OSA-40DC21
برند :MRV
 • Measured value: spectrum

 • Other characteristics: real-time

 • Portability: rack-mount

 • Technology: optical

آنالیزگر کیفیت آب فشار دما pH DKK-TOA

MWB4-70
برند :DKK-TOA
 • Domain: water treatment, process

 • Measured value: H, conductivity, residual chlorine, turbidity, color, pressure, for water quality

 • Other characteristics: continuous, automatic, compact, multi-parameter, temperature

 • Portability: panel-mount

آنالیزور رنگ 2 بعدی KONICA

CA-2500
برند : KONICA
 • Measured value: color

 • Other characteristics: 2D

 • Portability: hand-held

 • Type: color viewing

 • Type: inspection, color viewing

آنالیزور رنگ MICRO-EPSILON

colorCONTROL MFA
برند : MICRO-EPSILON
 • Domain: measurement

 • Measured value: color

 • Other characteristics: OEM, USB

 • Portability: hand-held

 • Technology: fiber optic

 • Type: RGB, luminescence

آنالیزور رنگ TEC5 AG

-20 ... +20 dpt | TFM-1
برند : TEC5 AG
 • Measured value: color

 • Other characteristics: inspection

 • Portability: benchtop

 • Technology: UV

آنالیزور رنگ X-RITE

max. 15 s | IntelliTrax
برند : X-RITE
 • Measured value: color

 • Portability: tabletop

 • Type: color viewing

آنالیزور فازی صوت ROHDE SCHWARZ

1 MHz - 50 GHz | R&S®FSUP series
 برند : ROHDE SCHWARZ
 • Measured value: spectrum, signal, noise, phase

 • Other characteristics: combined

ابزار پایش ارتعاش قابل حمل FLUKE

Fluke 810
 برند : FLUKE
 • Applications: machine, rotary machine

 • Other characteristics: digital, portable

 • Other characteristics: portable

 • Test type: vibration

 • Type: vibration

ابزار پایش ارتعاش نوع مدادی قابل حمل BEIJING DRAGON ELECTRONICS

 برند : BEIJING DRAGON ELECTRONICS
 • Options: car

 • Other characteristics: pen type, portable

 • Other characteristics: portable, pen type

 • Test type: vibration