نمایش 9 24 36

بلندگوی سقفی سخت و محکم FEDERAL

برند: FEDERAL
 • Mounting: ceiling

 • Mounting: wall-mounted

 • Other characteristics: lightweight

 • Other characteristics: rugged

پمپ شناور MONO

برند: MONO
 • Other characteristics: multi-stage

 • Type: progressive cavity, submersible

توربین بادی NORDEX

برند: NORDEX
 • Other characteristics: medium-power

 • Other characteristics: variable-speed

جذب کنندۀ SIEPEL RFI

برند: SIEPEL
 • Applications: for circuit boards

 • Options: EMC

 • Options: EMI shielding, beryllium copper

 • Options: pyramidal wide-belt

درز گیر محافظ در برابر EMI رسانا THORA

برند: THORA
 • Configuration: shaped

 • Material: copper

 • Other characteristics: conductive

 • Type: EMI shielding

درز گیر محافظ در برابر EMI ضد آب APPLE

برند: APPLE
 • Configuration: flat

 • Material: rubber

 • Other characteristics: waterproof

 • Type: EMI shielding

درز گیر محافظ در برابر SEAL EMI

برند: SEAL
 • Configuration: shaped

 • Material: PU, polyurethane

 • Material: rubber

 • Options: for EMI shielding

 • Other characteristics: conductive

 • Type: EMI shielding

درز گیر محافظ در برابر VANGUARD EMI

برند: VANGUARD
 • Configuration: C-ring

 • Configuration: spiral

 • Material: copper

 • Material:elastomeric

 • Material:  steel

 • Type: EMI shielding

محافظ در برابر LAIRD EMI

برند: LAIRD
 • Applications: for aerospace applications

 • Configuration: flat, adhesive

 • Material: PTFE

 • Options: EMI

 • Other characteristics: conductive

 • Type: EMI shielding

نوار چسب با مقاومت بالا ADVANCE

برند: ADVANCE
 • Applications: for EMI shielding, for military applications

 • Material: aluminum, acrylic

 • Product applications: for electrical appliances

 • Type: high-resistance

نوار چسبی نازک رسانا پلی اتیلن برای مادۀ الکترونیکی 3M

برند: 3M
 • Applications: for EMC shielding

 • Material: polyethylene

 • Product applications: for electronic material

 • Type: film, conductive