نمایش 9 24 36

تبدیل کننده صوتی PICO

برند: PICO
 • Applications: for electronics, audio

 • Configuration: encapsulated

 • Domain: industrial

 • Electrical characteristics: 4-pole

 • Electrical characteristics: single-phase

 • Mounting: through-hole

چراغ نشانگر LED اتصال فشاری نری ATEX مدور GEORGIN

برند: GEORGIN
 • Mounting: panel-mount

 • Mounting: snap-in

 • Other characteristics: rectangular

 • Other characteristics: round

 • Protection level: ATEX

 • Protection level: IP65

 • Type: LED

چراغ نشانگر LED نصب سطحی IP66 مدور MICROPRECISION

برند: MICROPRECISION
 • Mounting: panel-mount

 • Other characteristics: rectangular

 • Other characteristics: round

 • Protection level: IP65

 • Protection level: IP66

 • Type: LED

چراغ نشانگر LED نصب سطحی مدور BANNER

برند: BANNER
 • Mounting: panel-mount

 • Other characteristics: round

 • Protection level: waterproof

 • Type: LED

چراغ نشانگر LED نصب سطحی هشدار LUMEX

برند: NOTRAX
 • Mounting:panel-mount

 • Mounting:snap-in

 • Other characteristics:alarm

 • Other characteristics:rectangular, alarm

 • Other characteristics:round

 • Protection level:waterproof

 • Type:LED

چراغ نشانگر با اتصال فشاری نری مقاوم مدور GHISALBA

برند: GHISALBA
 • Mounting: snap-in

 • Mounting: surface-mount

 • Options: for fluorescent lamps

 • Other characteristics: round

 • Protection level: IP65

 • Protection level: robust

 • Type: LED

چراغ نشانگر با نصب سطحی IP67 چهارگوش IDEC

برند: IDEC
 • Mounting: panel-mount

 • Other characteristics: LED-illuminated

 • Other characteristics: rectangular

 • Protection level: IP67

 • Size: miniature

 • Type: snap-action

چراغ نشانگر چشمک زن BANNER K30 PRO SERIES

برند: BANNER
 • Type: flashing
 • Mounting: threaded
 • Protection level: robust, IP67, IP66
 • Other characteristics: round

نگه دارندۀ لامپ LOVATO

برند: LOVATO
 • Mounting: threaded, panel-mount

 • Other characteristics: round

 • Protection level: robust

 • Type: LED