در حال نمایش 30 نتیجه

نمایش 9 24 36

| منبع تغذیه توان ای سی به دی سی | کانورتر | حالت سوييچي | قاب باز POWERBOX

40 series
برند: POWERBOX
 • Configuration:open-frame

 • Domain:for medical applications

 • Electrical characteristics:switch-mode

 • Other characteristics:single-output

 • Technology:converter, switch-mode

 • Technology:switch-mode, converter

 • Type:AC/DC

ممنبع تغذیه جریان متناوب یا ای سی مستقیم AEG

max. ± 48 V, max. 7 A | AS 1143
برند: AEG
 • Configuration:open-frame

 • Domain:for telecom applications

 • Electrical characteristics:switch-mode

 • Technology:converter

 • Technology:switch-mode

 • Type:AC/DC

منبع تغذیه AC/DC دارای P.F.C با قابلیت ا نتقال بی مانع SYNQOR DATA

12 - 48 V, 300 W | AQ0300IUxx series
برند: SYNQOR
 • Configuration:open-frame

 • Electrical characteristics:12-volt

 • Technology:with power factor correction (PFC), with built-in PFC

 • Type:AC/DC

منبع تغذیه MITSUMI AC.DC

برند: MITSUMI
 • Configuration:DIN rail

 • Configuration:open-frame

 • Configuration:open-frame, module

 • Electrical characteristics:switch-mode

 • Electrical characteristics:three-phase

 • Technology:converter

 • Technology:converter, switch-mode

 • Technology:switch-mode, converter

 • Type:AC/DC

منبع تغذیه MTM AC/DC

100 W, 12 - 48 V | CPA100 series
برند: MTM
 • Configuration:open-frame

 • Electrical characteristics:switch-mode

 • Technology:switch-mode

 • Type:AC/DC

منبع تغذیه ROAL AC/DC

DDP400 series
برند: ROAL
 • Configuration:DIN rail

 • Configuration:open-frame

 • Domain:automation, for harsh environments, for production, for industrial networks, for substations, for industrial applications

 • Electrical characteristics:12-volt

 • Electrical characteristics:short-circuit

 • Electrical characteristics:short-circuit proof

 • Other characteristics:compact, CE

 • Product applications:electronic equipment, for automation systems, for telecommunications equipment, for direct voltage electrical networks, for industrial applications

 • Technology:switch-mode

 • Technology:switch-mode, converter

 • Technology:switch-mode, with built-in PFC

 • Type:AC/DC

منبع تغذیه SL AC/DC

3.3 - 5.1 V, 11 - 110 W
برند: SL
 • Configuration:open-frame

 • Domain:for medical applications

 • Other characteristics:single-output

 • Technology:switch-mode, converter

 • Type:AC/DC

منبع تغذیه ZENTRO AC/DC

1.25 - 2.5 kW, 12 - 48 V | GR series
برند: ZENTRO
 • Configuration:open-frame

 • Electrical characteristics:48-volt

 • Technology:with power factor correction (PFC), with built-in PFC

 • Type:AC/DC

منبع تغذیه توان ای سی به دی سی CONTA

 • Configuration:module, open-frame

 • Configuration:open-frame

 • Domain:industrial, for industrial networks, for telecom applications, for electrical networks

 • Electrical characteristics:short-circuit

 • Product applications:telecom network, server

 • Technology:rectifier

 • Technology:switch-mode

 • Type:AC/DC

منبع تغذیه توان ای سی به دی سی GLOBTEK

15 W, 5 V | GT-21098-XY
برند: GLOBTEK
 • Configuration:open-frame

 • Electrical characteristics:switch-mode

 • Technology:switch-mode

 • Type:AC/DC

منبع تغذیه توان ای سی به دی سی IEI

ACE-890A
برند: IEI
 • Configuration:DIN rail, wall-mount

 • Configuration:open-frame

 • Electrical characteristics:frequency

 • Electrical characteristics:short-circuit

 • Other characteristics:regulated

 • Technology:rectifier

 • Technology:rectifier, linear

 • Type:AC/DC

منبع تغذیه توان ای سی به دی سی JVL

برند: JVL
 • Configuration:DIN rail

 • Configuration:module, open-frame

 • Electrical characteristics:48-volt

 • Electrical characteristics:high-power

 • Technology:rectifier

 • Type:AC/DC

منبع تغذیه توان ای سی به دی سی LAMBDA

40 - 500 W, 5 - 57 V | CSS series
برند: LAMBDA
 • Configuration:open-frame

 • Domain:for medical applications

 • Other characteristics:overcurrent

 • Technology:rectifier

 • Technology:switch-mode

 • Technology:with face gear

 • Type:AC/DC

منبع تغذیه توان ای سی به دی سی LINEAGE

12 V, 200 W | CLP
برند: LINEAGE
 • Configuration:DIN rail

 • Configuration:open-frame

 • Electrical characteristics:high-density

 • Electrical characteristics:single-phase

 • Technology:switch-mode

 • Technology:switch-mode, converter

 • Type:AC/DC

منبع تغذیه توان ای سی به دی سی MURATA

MVAD040 series
برند: MURATA
 • Configuration:DIN rail

 • Configuration:open-frame

 • Control type:CNC

 • Domain:for medical applications

 • Electrical characteristics:short-circuit

 • Electrical characteristics:switch-mode

 • Other characteristics:single-output

 • Technology:converter

 • Technology:switch-mode

 • Type:AC/DC

منبع تغذیه توان ای سی به دی سی ORACLE

5 V, 85 - 264 V AC, 400 - 600 W | 11098 series
برند: ORACLE
 • Configuration:DIN rail

 • Configuration:open-frame

 • Electrical characteristics:24-volt

 • Technology:switch-mode

 • Type:AC/DC

 • Type:oil mist

منبع تغذیه توان ای سی به دی سی PICKERING

41-743-001
برند: PICKERING
 • Configuration:DIN rail

 • Configuration:open-frame

 • Electrical characteristics:electrically isolating

 • Electrical characteristics:single-phase

 • Other characteristics:low noise level, programmable

 • Technology:converter

 • Technology:rectifier

 • Type:AC/DC

منبع تغذیه توان ای سی به دی سی POWERSOLVE

5 W | CFM05 series
برند: POWERSOLVE
 • Configuration:DIN rail, module

 • Configuration:open-frame, PCB

 • Electrical characteristics:short-circuit

 • Technology:converter

 • Technology:switch-mode

 • Type:AC/DC

منبع تغذیه توان ای سی به دی سی SKYNET

max. 2 200 W | SNP-P15x-S series
برند: SKYNET
 • Configuration:open-frame

 • Electrical characteristics:12-volt

 • Technology:rectifier

 • Type:AC/DC

منبع تغذیه توان متناوب به مستقیم DELTA

DSP series
برند: DELTA
 • Configuration:DIN rail

 • Configuration:open-frame

 • Electrical characteristics:switch-mode

 • Other characteristics:low-profile

 • Product applications:monitor/TV, display

 • Technology:switch-mode

 • Type:AC/DC

منبع تغذیه توان متناوب به مستقیم PICO

OFU series
برند: PICO
 • Applications:for DC/DC converters

 • Configuration:open-frame

 • Configuration:PCB, open-frame

 • Configuration:small, multilayer

 • Domain:industrial

 • Electrical characteristics:electrically isolating

 • Electrical characteristics:low-noise

 • Electrical characteristics:power

 • Technology:linear

 • Technology:switch-mode

 • Type:AC/DC

منبع تغذیه توان متناوب به مستقیم PORTWELL

MPE-8071
برند: PORTWELL
 • Configuration:DIN rail

 • Configuration:open-frame

 • Domain:industrial

 • Electrical characteristics:12 VDC

 • Electrical characteristics:12-volt

 • Electrical characteristics:harmonic

 • Other characteristics:universal

 • Product applications:for sensors

 • Technology:rectifier

 • Technology:switch-mode

 • Type:AC/DC

منبع تغذیه جریان متناوب یا ای سی مستقیم AIRBORN

برند: AIRBORN
 • Configuration:open-frame

 • Domain:medical

 • Electrical characteristics:12-volt

 • Electrical characteristics:high-power

 • Other characteristics:wide input range

 • Technology:converter

 • Type:AC/DC

منبع تغذیه جریان متناوب یا ای سی مستقیم CALEX

Input 100-240 VAC, output 5-200 VDC, RoHS | 32000 Series
برند: CALEX
 • Configuration:DIN rail

 • Configuration:open-frame

 • Domain:power distribution, for production, automation

 • Electrical characteristics:low-voltage, with low ripple, short-circuit, low-noise, frequency

 • Electrical characteristics:with low ripple

 • Other characteristics:regulated

 • Other characteristics:single-output, universal, wide input range, regulated, modular, overcurrent

 • Product applications:data center, for distribution panel, for automation systems, for telecommunications equipment, electronic equipment

 • Technology:converter, switch-mode, with power factor correction (PFC)

 • Technology:linear

 • Type:AC/DC

منبع تغذیه جریان متناوب یا ای سی مستقیم EOS

225 W | LFMWLP225 Series
برند: EOS
 • Configuration:open-frame

 • Domain:medical

 • Electrical characteristics:12-volt

 • Other characteristics:wide input range

 • Technology:converter

 • Type:AC/DC

منبع تغذیه جریان متناوب یا ای سی مستقیم GE

CLP
برند: GE
 • Configuration:module, open-frame

 • Configuration:open-frame

 • Domain:for medical applications

 • Electrical characteristics:12-volt

 • Electrical characteristics:high-density

 • Other characteristics:compact

 • Product applications:for industrial applications, for medical equipment, for telecommunications equipment, for IPC

 • Technology:converter

 • Technology:switch-mode

 • Type:AC/DC