در حال نمایش 17 نتیجه

نمایش 9 24 36

مبدل ولتاژ AC سری Blue Jay QP-A/V

برند: Blue Jay
 • Electrical characteristics: AC, DC, single-phase
 • Other characteristics: DIN rail
 • Voltage : Min.: 18 V Max.: 400 V

مبدل ولتاژ AC سری Rongtech RTVSM100

برند: Rongtech
 • Electrical characteristics: AC, DC
 • Other characteristics: for railway applications
 • Voltage : Min.: 50 V Max.: 2,000 V

مبدل ولتاژ Blue BJ-QPV(T) AC

برند: Blue
 • Electrical characteristics: AC, DC, single-phase
 • Other characteristics: DIN rail, programmable
 • Voltage : Min.: 18 V Max.: 400 V

مبدل ولتاژ Celsa CUR, CUR/I AC

برند: Celsa
 • Electrical characteristics: AC
 • Other characteristics: DIN rail
 • Voltage : Min.: 100 V Max.: 720 V

مبدل ولتاژ DC سری IME Tema DC

برند: IME
 • Electrical characteristics: DC
 • Other characteristics: DIN rail
 • Voltage : Min.: 0 V Max.: 600 V

مبدل ولتاژ DC سری Shenzhen SVL1

برند: برند: Shenzhen
 • Electrical characteristics: DC
 • Other characteristics: DIN rai
 • lVoltage : Min.: 75 V Max.: 1,000 V

مبدل ولتاژ Shenzhen SVL2 DC

برند: Shenzhen
 • Electrical characteristics: DC
 • Other characteristics: DIN rail
 • Voltage : Min.: 0 V Max.: 1,000 V

مبدل ولتاژ تک فاز Crompton Integra 1560

برند: Crompton
 • Electrical characteristics: single-phase, three-phase
 • Other characteristics: DIN rail

مبدل ولتاژ تک فاز سری CIRCUTOR CE-convert

برند: CIRCUTOR
 • Electrical characteristics: single-phase
 • Other characteristics: DIN rail, multi-parameter
 • Voltage : Min.: 0 V Max.: 1,000 V

مبدل ولتاژ سه فاز Beijing FUD-3I/3U

برند: Beijing
 • Electrical characteristics: AC, three-phase
 • Other characteristics: DIN rail
 • Voltage : Min.: 0 V Max.: 500 V

مبدل ولتاژ سه فاز King VTV300

برند: King
 • Electrical characteristics: AC, three-phase
 • Other characteristics: DIN rail
 • Voltage :Min.: 0 V Max.: 500 V