نمایش دادن همه 20 نتیجه

نمایش 9 24 36

مبدل MCB AC / DC

برند: MCB
 • Other characteristics: industrial, single-phase, DC
 • Power : Min.: 3,000 W Max.: 7,500 W
 • Current : Min.: 11 A Max.: 42 A
 • Voltage : Min.: 190 V Max.: 267 V
 • Output power kVA : 7.5 kVA (10.2 hp)

مبدل جریان DC سری ROAL ERM

برند: ROAL
 • Other characteristics: DC, convection-cooled, industrial
 • Power : 300 W
 • Current : 5 A, 6.25 A
 • Voltage : 48 V, 60 V Min.: 180 V Max.: 265 V

مبدل صنعتی AC / DC سری Guangzhou TP10AS

برند: Guangzhou
 • Other characteristics: industrial
 • Power : 10 W
 • Voltage : 5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 24 V

مبدل صنعتی Linear ADuM7704 AC / DC

برند: Linear
 • Other characteristics: industrial
 • Current : 10 mA
 • Voltage : Min.: 5 V Max.: 20 V

مبدل فشرده AC / DC سری Guangzhou FA15-220SXXF2

برند: Guangzhou
 • Other characteristics: compact, industrial, switching, single-phase
 • Power : Min.: 10 W 10 W, 15 W Max.: 15 W
 • Current : Min.: 272 mA 312 mA, 536 mA, 625 mA, 833 mA, 1,000 mA Max.: 3,000 mA
 • Voltage : Min.: 3 V 5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 18 V Max.: 55 V

مبدل فشرده Maxim MAX19777 AC / DC

برند: Maxim
 • Other characteristics: compact, industrial, switching
 • Power : 0.01 W
 • Voltage : Min.: 2 V Max.: 3 V

مبدل فشرده MORNSUN LS03-13B03R3 AC / DC

برند: MORNSUN
 • Other characteristics: compact, industrial
 • Power : 6.6 W
 • Current : 2,000 mA
 • Voltage : 3 V

مبدل فشرده Zekalabs RedPrime AC / DC

برند: Zekalabs
 • Other characteristics: compact, industrial, switching, three-phase
 • Powerm : 25,000 W
 • Current : Min.: 0 A Max.: 60 A
 • Voltage : Min.: 10 V Max.: 450 V
 • Output power kVA : 25 kVA (33.99 hp)

یکسو کننده جریان AEG PROTECT RCS TPRE DC

برند: AEG
 • Other characteristics: DC
 • Current : Min.: 25 A Max.: 1,200 A
 • Voltage : 24 V, 48 V, 60 V, 110 V, 220 V

یکسو کننده جریان AUNILEC RCRFn 28V600A DC

برند: AUNILEC
 • Other characteristics: DC, thyristor
 • Current : Min.: 0 A Max.: 600 A
 • Voltage : 28 V Min.: 24 V Max.: 31 V

یکسو کننده جریان DC سری Temporiti S

برند: Temporiti
 • Other characteristics: DC
 • Current : Min.: 1 A Max.: 1.5 A
 • Voltage : Min.: 0 V  Max.: 223 V

یکسو کننده جریان Eagle Portero 37A DC

برند: Eagle
 • Other characteristics: DC, industrial
 • Current : 37 A
 • Voltage : Min.: 176 V Max.: 264 V

یکسو کننده جریان Kendrion Slim Collection DC

برند: Kendrion
 • Other characteristics: DC, compact, AC power supply
 • Current : Min.: 0 A Max.: 0.8 A
 • Voltage : Min.: 0 V Max.: 500 V

یکسو کننده جریان Zhongshan GGDS-24V20000A DC

برند: Zhongshan
 • Other characteristics: DC, industrial, for electroplating
 • Current : Min.: 500 A Max.: 25,000 A
 • Voltage : Min.: 12 V Max.: 110 V

یکسو کننده جریان سه فاز PLUTON

برند: PLUTON
 • Other characteristics: three-phase, compact
 • Current : Min.: 800 A Max.: 5,000 A
 • Voltage : Min.: 600 V Max.: 3,300 V

یکسو کننده جریان منبع تغذیه EREMU AC

برند: EREMU
 • Other characteristics: three-phase, AC power supply, rack-mount, single-phase
 • Current : Min.: 20 A Max.: 5,000 A
 • Voltage : Min.: 10 V Max.: 500 V