نمایش 9 24 36

سوئیچ بار شکن با بدنۀ پرسی ENSTO

3 x (16 - 125) A
برند: ENSTO
 • Applications:data center

 • Electrical characteristics:single-pole

 • Mounting:rack-mount

 • Operational mode:rotary

 • Other characteristics:outdoor

 • Type:automatic

 • Type:molded case

 • Voltage level:medium-voltage

مدار شكن دوقطبي HENLEY

برند: HENLEY
 • Applications:for exterior lighting

 • Electrical characteristics:bipolar, single-pole

 • Electrical characteristics:low-voltage

 • Operational mode:modular

 • Type:compact

مدار شکن RCCB جریان پس ماند GOSSEN

PROFITEST PRCD
برند: GOSSEN
 • Electrical characteristics:residual current

 • Operational mode:portable

مدار شکن با بدنۀ پرسی ABB

250 A (IEC 60947-2) | Tmax XT series XT1...XT4
برند: ABB
 • Class:Class aM

 • Configuration:NH

 • Electrical characteristics:AC

 • Other characteristics:for photovoltaic applications, DC

 • Type:fast-acting

 • Type:molded case

 • Voltage level:low-voltage

مدار شکن با بدنۀ پرسی ACROMAG

801A
برند: ACROMAG
 • Applications:alarm trip

 • Applications:process

 • Electrical characteristics:current

 • Input type:thermocouple, RTD

 • Operational mode:modular

 • Other characteristics:push-button

 • Technology:centrifugal

 • Type:molded case

 • Type:signal

مدار شکن با بدنۀ پرسی IDEC

برند: IDEC
 • Electrical characteristics:AC

 • Operational mode:manual

 • Operational mode:modular

 • Type:molded case

مدار شکن با بدنۀ پرسی MITSUBISHI

برند: MITSUBISHI
 • Applications:motor protection

 • Electrical characteristics:3-pole, bipolar

 • Electrical characteristics:low-voltage

 • Electrical characteristics:short-circuit

 • Operational mode:modular

 • Type:hydraulic-magnetic

 • Type:molded case

مدار شکن با بدنۀ پرسی R. STAHL

IP66, ATEX, IECEx | 8527/2
برند: R. STAHL
 • Applications:motor protection

 • Electrical characteristics:residual current

 • Electrical characteristics:under-voltage

 • Operational mode:modular

 • Operational mode:portable

 • Type:thermal, molded case

مدار شکن جریان پس ماند با بدنۀ پرسی CIRCUTOR

REC2 series
برند: CIRCUTOR
 • Electrical characteristics:earth-leakage

 • Operational mode:automatic, manual

 • Type:molded case

مدار شکن جریان زیاد COOPER

برند: COOPER
 • Applications:for automotive applications

 • Applications:motor protection

 • Electrical characteristics:overcurrent

 • Electrical characteristics:short-circuit

 • Operational mode:manual reset

 • Portability:portable

 • Type:molded case

مدار شکن حرارتی E-T-A

0.05 – 10 A | 104 series
برند: E-T-A
 • Electrical characteristics:single-pole

 • Operational mode:manual reset

 • Type:thermal

مدار شکن حرارتی MASTERVOLT

2.5 - 50 A | AD series
برند: MASTERVOLT
 • Electrical characteristics:single-pole

 • Operational mode:manual reset

 • Operational mode:modular

 • Other characteristics:rocker switch type

 • Type:thermal

مدار شکن حرارتی SCHURTER

T12-MSM
برند: SCHURTER
 • Applications:motor protection

 • Electrical characteristics:multi-pole

 • Electrical characteristics:short-circuit

 • Operational mode:manual reset

 • Operational mode:modular

 • Operational mode:rotary

 • Type:molded case

 • Type:thermal

مدار شکن کنتاکتور حرارتی BENEDIKT

 • Electrical characteristics:AC

 • Electrical characteristics:power

 • Electrical characteristics:residual current

 • Operational mode:automatic

 • Operational mode:modular

 • Type:air-operated

 • Type:molded case

 • Type: thermal

مدار شکن مغناطیسی ALCYON

IAG IUG IEG LEG CEG APG UPG IPG IAL IUL IEL LELAPL UPL 205
برند: ALCYON
 • Configuration:solid-shaft

 • Type:magnetic

مدار شکن مغناطیسی LOVATO

SM1 series
برند: LOVATO
 • Electrical characteristics:earth-leakage

 • Electrical characteristics:short-circuit

 • Operational mode:modular

 • Other characteristics:miniature

 • Other characteristics:modular

 • Type:magnetic, thermal

 • Type:molded case

مدار شکن مغناطیسی حرارتی ALLEN

1489
برند: ALLEN
 • Electrical characteristics:tripolar, bipolar, AC, single-pole

 • Operational mode:modular

 • Other characteristics:DIN rail, miniature

 • Type:thermal-magnetic

مدار شکن مغناطیسی حرارتی ROCKWELL

1489-M series
برند: ROCKWELL
 • Electrical characteristics:single-pole, AC, 2-pole, 3-pole

 • Operational mode:modular

 • Other characteristics:miniature

 • Type:thermal-magnetic

مدار شکن نوع خلاء CG

FELIX
برند: CG
 • Electrical characteristics:AC

 • Other characteristics:fixed, draw-out

 • Type:vacuum

مدار شکن هیدرولیکی مغناطیسی CARLING

MS series
برند: CARLING
 • Applications:distribution, motor protection

 • Applications:for DC applications

 • Electrical characteristics:AC, overload, under-voltage, power, short-circuit

 • Electrical characteristics:single-pole

 • Operational mode:manual reset

 • Separated substance:for water, oil, for compressed air

 • Type:hydraulic-magnetic

مدار شکن ولتاژ پایین EATON

AR-series
برند: EATON
 • Electrical characteristics:AC, 4-pole

 • Electrical characteristics:earth-leakage

 • Electrical characteristics:low-voltage, power

 • Operational mode:automatic

 • Operational mode:modular

 • Other characteristics:miniature

 • Type:differential

 • Type:molded case

مدارشکن دیجیتال WAGO

787-86x series
برند: WAGO
 • Electrical characteristics:AC

 • Electrical characteristics:short-circuit, high-speed, overcurrent

 • Operational mode:modular

 • Type:digital

مدارشکن کامپکت EATON

Power Xpert UX
برند: EATON
 • Electrical characteristics:short-circuit

 • Type:compact, vacuum

مدارشکن هوائی WEG

max. 6 300 A | ABW
برند: WEG
 • Applications:motor protection

 • Electrical characteristics:4-pole, 3-pole, overload, low-voltage, short-circuit

 • Electrical characteristics:residual current

 • Electrical characteristics:under-voltage

 • Operational mode:in-line

 • Operational mode:modular

 • Operational mode:portable

 • Type:air-operated

 • Type:thermal, molded case